sluiten
afbeelding
Afbeeldingen

Melding van inbreuk op DMCA-auteursrecht

SS SPV LLC d/b/a Bigstock ("Bigstock") respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht hetzelfde van de gebruikers van onze website.

Procedure voor het indienen van claims omtrent de inbreuk op auteursrecht:
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk op een manier is gekopieerd die volgens de digitale millennium auteursrechtwet van 1998 ("DMCA") de auteursrechtwet overtreedt en toegankelijk is op onze website, dan kunt u onze medewerker auteursrecht hieromtrent inlichten. Om een geldige klacht omtrent een vermeende overtreding in te dienen volgens de DMCA dient een schriftelijk bericht te worden verzonden aan de door Bigstock aangestelde medewerker auteursrecht. Uw bericht dient de volgende gegevens te bevatten:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die namens de eigenaar mag handelen, of een exclusief recht heeft dat mogelijkerwijs overtreden is.
  2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waar mogelijkerwijs inbreuk op is gemaakt, of indien één enkele melding meerdere auteursrechtelijke werken als één enkele online website betreft, een samenvattende lijst van dergelijke werken op de desbetreffende website.
  3. Identificatie van het materiaal waarvan vermoed wordt dat dit onderwerp is van overtreding of een overtredende activiteit en die verwijderd moet worden of waarvan de toegang ontzegd moet worden, evenals informatie die redelijkerwijs nodig is voor Bigstock om het materiaal te vinden.
  4. Informatie die redelijkerwijs nodig is zodat Bigstock contact kan opnemen met de partij die de klacht indient, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop men contact kan opnemen met de partij die de klacht indient.
  5. Een verklaring dat de partij die de klacht indient het vermoeden heeft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover men een klacht indient niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, haar vertegenwoordiger of volgens de wet.
  6. Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en op straffe van meineed, dat de partij die de klacht indient het recht heeft om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijkerwijs overtreden wordt.

De voornoemde informatie dient als schriftelijke melding te worden ingediend bij de hiernavolgende door Bigstock aangestelde medewerker auteursrecht:

Naam aangestelde medewerker die bericht van een vermeende overtreding dient te ontvangen: Michael C. Lesser, Esq.
Adres van aangestelde medewerker: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
T.a.v.: Michael C. Lesser, Esq.
Telefoonnummer aangestelde medewerker: (646) 710-3410
Faxnummer aangestelde medewerker: (646) 786-4782
E-mailadres aangestelde medewerker: legal@Bigstock.com

HOUD ER REKENING MEE DAT WANNEER U KRACHTENS FEDERAAL RECHT WILLENS EN WETENS VERKEERD AANGEEFT DAT HET AUTEURSRECHT VAN ONLINE MATERIAAL GESCHONDEN WORDT, U EEN DAARVOOR CIVIELRECHTELIJK KUNT WORDEN BESTRAFT. DEZE STRAF KAN BESTAAN UIT EEN SCHADEVERGOEDING, VERGOEDING VAN DE GERECHTSKOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN DIE WIJ EN EVENTUELE EIGENAARS VAN AUTEURSRECHTEN, OF EVENTUELE LICENTIEHOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN HEBBEN GEMAAKT ALS GEVOLG VAN ONS VERTROUWEN OP UW MISINTERPRETATIE. U KUNT TEVENS STRAFRECHTELIJK VERVOLGD WORDEN.

Deze informatie dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Zie voor verdere details van de informatie die benodigd is voor een geldige DMCA melding 17 U.S.C. 512(c)(3).

LET OP: Deze informatie wordt louter en alleen aangeboden om Bigstock in te lichten dat het auteursrecht op uw auteursrechtelijk beschermd(e) materia(a)l(en) wordt overtreden. Alle eventuele andere vragen, waaronder verzoeken om technische ondersteuning, facturatievragen, misbruik van rapporten of e-mail en piraterijrapporten van derden, zullen via dit proces geen antwoord ontvangen.

Howdy, hoe kan ik je helpen?
Howdy, how can I help you?