{"id":"8","flag":"8","code":"BSP-EXTD","name":"Uitgebreide Licentie","description":"

Wanneer u een afbeelding downloadt op Bigstock, koopt u een licentie om die afbeelding te gebruiken met beperkte rechten. U koopt de afbeelding zelf niet en de inzender\/maker behoudt het auteursrecht. De Bigstock-licentie is eenvoudig - onze standaardlicentie geeft u een onbeperkt aantal kopie\u00ebn als de afbeelding niet de primaire focus van het ontwerp is. Voor webdesign-projecten kunt u gebruik maken van afbeeldingen onder de standaard licentie tot 1200x800 pixels. <\/p>

Als u de afbeelding wilt gebruiken als primair element van goederen voor doorverkoop of op het internet of elektronische sjabloon, moet u een uitgebreide licentie aanschaffen. Het kiezen van de juiste licentie zorgt ervoor dat de kunstenaar wordt gecompenseerd en zorgt ervoor dat u de afbeelding op de juiste wijze gebruikt. Alle uitgebreide licentie-aankopen bevatten het grootse beeldformaat dat beschikbaar is. <\/strong> <\/p>","credit":"50","long_desc":"

\n BIGSTOCK OVEREENKOMST UITGEBREID GEBRUIK AFBEELDINGEN\n <\/p>\n\n

\n Beste Bigstock abonnee:<\/p>\n

\n Hier volgt een juridische overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u of de werkgever of entiteit namens wie u deze Overeenkomst aangaat\n ("u") en Shutterstock, Inc d\/b\/a BIGSTOCK ("Bigstock"). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door vooraleer eventuele Bigstock afbeeldingen ("Afbeelding" of "Afbeeldingen") te downloaden.\n Door Afbeeldingen te downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, het Bigstock Privacybeleid<\/a>\n en de Servicevoorwaarden van Bigstock<\/a>, welke hierin zijn opgenomen en onderdeel van zijn gemaakt\n door middel van deze verwijzing. Het niet volgen van de voorwaarden hiervan kan leiden tot een onmiddellijke be\u00ebindiging van uw account.\n\u00a0\u00a0 \n

\n Bigstock behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en u gaat ermee akkoord aan dergelijke veranderingen gebonden te zijn. Indien veranderingen worden doorgevoerd zal een bericht daarvan\n naar u worden gestuurd. Lees en begrijp alle veranderingen goed. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, welke van tijd tot tijd kan worden gewijzigd,\n dan dient u geen Afbeeldingen te downloaden of te gebruiken.\n<\/p>

<\/p>\n

\n ONDERDEEL I\n \n ALGEMENE VOORWAARDEN\n<\/p>

<\/p>\n

\n 1. Alle afbeeldingen op de Bigstock website worden beschermd door de auteursrechtwetten en -verdragen van de Verenigde Staten en international wetten en verdragen. Bigstock en\/of de verscheidene\n artiesten die hun Afbeeldingen leveren aan Bigstock ("Bijdragers") bezitten al het eigendom, waaronder het auteursrecht op en van de afbeeldingen. Bigstock en\/of haar Bijdragers\n behouden de rechten in en van de Afbeeldingen die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend volgens deze Overeenkomst. Uw rechten om eventuele Afbeeldingen te gebruiken volgens deze\n Overeenkomst gaan van kracht nadat uw betaling aan Bigstock of uw gebruik van de Afbeeldingen. Indien u geen betaling aan Bigstock doet wanneer deze vervalt, wanneer uw betaling wordt geweigerd of teruggeboekt, zal uw account worden opgeschort. Indien uw account wordt opgeschort, zal uw \n recht om Afbeeldingen te gebruiken die u heeft gedownload automatisch be\u00ebindiging, tenzij alle betalingen tezamen zonder rente en inclusief de incassokosten, \n bankkosten en verwerkingskosten van creditcards van Bigstock alsnog door Bigstock worden ontvangen binnen vijftien (15) dagen na verloop van de datum waarop uw \n account werd opgeschort. Afbeeldingkrediet vervalt \u00e9\u00e9n jaar na de aankoopdatum en kan niet worden terugbetaald.<\/p>

<\/p>\n

\n 2. Deze Overeenkomst kent u een licentie toe voor \u00e9\u00e9n enkele gebruiker en \u00e9\u00e9n enkele plaats. Deze licentie mag niet tegelijkertijd op meerdere apparaten worden gebruikt of tegelijkertijd \n door meerdere personen. \u00a0 Deze licentie kan worden toegewezen aan \u00e9\u00e9n werknemer of vertegenwoordiger van u, mits u Bigstock hier binnen 10 dagen voorafgaand aan \n een toewijzing daarover inlicht\n<\/p>

<\/p>\n

\n 3. Elk afzonderlijk gebruik van een Afbeelding die volgens deze Overeenkomst is gedownload moet afzonderlijk worden betaald. \u00a0 Als een Afbeelding bijvoorbeeld wordt gebruikt als onderdeel van het design van een website en \n op een visitekaartje, dan moet de licentie voor de Afbeelding tweemaal worden betaald. Dit gaat samen met het downloaden en betalen voor de Afbeelding zo vaak als \n u hem nodig heeft. \u00a0 Het gebruik van een Afbeelding voor meerdere producten zonder dat u daarvoor een afzonderlijke licentie aanschaft is een overtreding van deze Overeenkomst en kan ertoe leiden dat u \n aansprakelijk wordt gesteld voor overtreding van de auteursrechtwet.\n<\/p>

<\/p>\n\n

\n <\/p>\n

\n ONDERDEEL II\n<\/p>\n

\n GEBRUIKSRECHTEN\n<\/p>\n

\n 4. Door deze Overeenkomst kent Bigstock u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar (tenzij als hierin aangegeven) recht toe voor het gebruik en de inzet van Afbeeldingen \n waar dan ook ter wereld, onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet en die in ONDERDEEL II staan. \u00a0 Het is u echter wel toegestaan rechten op Afbeeldingen over te dragen aan een derde met de intentie deze derde uw goederen te laten produceren en\/of fabriceren.\n<\/p>

<\/p>\n

\n \n TOEGESTAAN GEBRUIK <\/u>\n

\n <\/p>\n

\n 5. Deze Overeenkomst kent u het recht toe om:\n<\/p>

<\/p>\n

\n

\n a.Afbeeldingen op te nemen in tastbare producten voor de verkoop, waaronder T-shirts, petten, mokken, kalenders, kantoorartikelen, kaarten en andere kleine artikelen;\n<\/p>

<\/p>\n

\n b. Gelicentieerde Afbeeldingen af te drukken, te schilderen, te kopi\u00ebren of te printen op canvas, papier of andere verspreidingsmedia;\n<\/p>

<\/p>\n

\n c.\u00a0 Afbeeldingen die groter zijn dan 1200 x 800 pixels te gebruiken binnen offline verspreide softwareprogramma's;\n<\/p>

<\/p>\n

\n d. Afbeeldingen op te nemen in online software en elektronische sjablonen zoals elektronische wenskaarten, content management software en webpaginabouwers\n op een resolutie van niet meer dan 1200 x 800 pixels.\n<\/p>

<\/p>\n

\n e.\u00a0 Afbeeldingen op te nemen in advertentiemateriaal, posters en handelstekens, waarbij het oppervlaktegebied groter is dan 7,5 vierkante voet, voor gebruik in de promotie van de verkoop van andere producten of diensten (in tegenstelling tot de promotie van de verkoop van de afdrukken, posters, enz. die de Afbeeldingen bevatten), mits \n de Afbeelding een ge\u00efntegreerd, ondersteunend onderdeel vormt van uw project of product en niet het uiteindelijke, definitieve onderdeel van een dergelijke afdruk en\/of poster en\/of andere reproductie \n betreft.\n<\/p>

<\/p>\n

\n f. Afbeeldingen te gebruiken voor een doel dat niet wordt beschreven in het voornoemde, maar betrekking heeft op de productie, verkoop en verspreiding van een product, zolang een \n dergelijk product de clausules van deze Overeenkomst niet schendt, in het bijzonder de clausules van Onderdeel II.\n<\/p>

<\/p><\/blockquote>\n

\n 6. Alle andere rechten op de Afbeeldingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Bigstock voor Bigstock zelf en haar Bijdragers.\n<\/p>\n

\n <\/p>\n

\n ONDERDEEL III\n<\/p>\n

\n BEPERKINGEN\n<\/p>\n

\n HET IS U NIET TOEGESTAAN OM:<\/b>\n<\/p>

<\/p>\n

\n 7. Een Afbeelding te gebruiken op andere wijze dan in ONDERDEEL I.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 8. Een Afbeelding op een wijze te gebruiken dat deze een handelsmerk of ander intellectueel eigendom overtreedt.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 9. Een Afbeelding op een manier te gebruiken dat een persoon op de Afbeelding in een slecht daglicht wordt geplaatst of die beledigend kan overkomen - dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot het gebruik van Afbeeldingen: a) In pornografie, "volwassen video's" of soortgelijk; b) in advertenties van tabaksproducten of andere verslavende middelen; c) in \n advertenties of promotionele materialen voor volwassenen entertainmentclubs of soortgelijke, of voor escort-, dating- of soortgelijke diensten; d) Met betrekking tot\n politieke voorkeuren; e) in advertenties en\/of promotiematerialen voor farmaceutische, gezondheidszorg-,kruidenmiddelen of medische producten (waaronder, doch \n niet beperkt tot voedingssupplementen, spijsverteringsmiddelen, kruidensupplementen, persoonlijke hygi\u00ebne of voorbehoedsmiddelen) indien het gebruik impliceert dat de \n afgebeelde persoon aan een fysieke of mentale ziekte lijdt of zich bezig lijkt te houden met immorele of onwettige activiteiten; en f) op een manier die \n beledigend is of onwettige of beledigende content bevat.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 10. Een Afbeelding te delen door toegang te bieden tot een dergelijke Afbeelding op een gedeelde schijf, computernetwerk, server, cloudnetwerk of intranet,\n of anderszins.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 11. Afbeeldingen te gebruiken op een manier die concurreert met het bedrijf van Bigstock. Dit heeft alleen betrekking op illustraties en niet op beperkingen, weergave van\nAfbeeldingen van elk formaat (waaronder thumbnails) om te downloaden op een website, op het aanbieden van de verkoop van Afbeeldingen of het anderszins verspreiden of beschikbaar stellen van Afbeeldingen\n voor verspreiding naar derden.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 12. Een Afbeelding te gebruiken voor commerci\u00eble doeleinden die als "Alleen redactioneel gebruik" aangegeven staat. Indien een Afbeelding aangegeven staat als "Alleen voor redactioneel gebruik" kunnen aanvullende toestemmingen\n vereist zijn voor commercieel gebruik. Bigstock verleent een dergelijke toestemming niet.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 13. Een Afbeelding (in zijn geheel of gedeeltelijk) te gebruiken als handelsmerk, servicemerk, logo of andere oorspronkelijk indicatie of als deel daarvan, of anderszins toestaan\n of impliceren dat goederen en\/of diensten ermee verkocht worden.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 14. Een Afbeelding op een dergelijke manier gebruiken of afbeelden dat het de indruk wekt dat u of iemand anders die niet de auteursgerechtigde van die afbeelding is die afbeelding\n heeft gecre\u00eberd.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 15. Geautomatiseerde programma's, applets, bots of soortgelijke programma's gebruiken voor toegang tot de Bigstock.com website of andere content daarvan voor wat voor doeleind dan ook, waaronder slechts\n ter voorbeeld, voor het downloaden van afbeeldingen, het indexeren of het vangen van de content op de website.\n<\/p>

<\/p>\n\n

\n <\/p>\n

\n ONDERDEEL IV\n<\/p>\n

\n OVERIGE\n<\/p>

<\/p>\n

\n 16. Bigstock is in geen enkel geval verplicht om de kosten van een aankoop terug te betalen. In het geval dat Bigstock echter bepaalt dat u recht heeft op een\n totale of gedeeltelijke terugbetaling van uw aankoopprijs zal een dergelijke terugbetaling enkel worden gedaan op de creditcard die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop \n te doen. te doen. Indien u per cheque heeft betaald, zal de terugbetaling per cheque plaatsvinden.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 17. Het werk dat u produceert met de Afbeelding moet worden gebruikt voor uzelf, uw directe werkgever of klant, die de eindgebruiker van uw werk dient te zijn.\n U gaat ermee akkoord alle mogelijke stappen te ondernemen om te voorkomen dat derden een Afbeelding dupliceren. Indien u zich bewust wordt van een ongeautoriseerde \n duplicatie van een Bigstock Afbeelding(en), licht ons dan hierover in via support@bigstockphoto.com<\/a>.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 18. U gaat ermee akkoord dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet deelt. Uw Bigstock gebruikersnaam en wachtwoord dienen alleen door u te worden gebruikt. Elke persoon \n die toegang wenst te hebben tot de Bigstock website moet zijn\/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. U mag uw account openen op meerdere computers, maar \n slechts op slechts \u00e9\u00e9n computer mag zijn aangemeld met uw account. Indien twee gebruikers op twee afzonderlijke computers dezelfde gebruikersnaam en \n wachtwoord gebruiken, behouden wij het recht voor om het account van die abonnee te be\u00ebindigen zonder terugbetaling of kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om accounts te controleren en \n maatregelen te treffen om gebruikers te weerhouden hun aanmeldgegevens te delen.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 19. U gaat ermee akkoord Bigstock en haar beambten, werknemers, aandeelhouders, directeurs, managers en leveranciers, evenals haar \n partners, waaronder overkoepelende ondernemingen en onderaannemingen, schadeloos te stellen voor schade of aansprakelijkheid welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van Afbeeldingen dat niet overeenkomt met het gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze Overeenkomst. Daarnaast gaat u ermee akkoord Bigstock te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Bigstock oploopt in het geval \n u de voorwaarden van deze Overeenkomst of andere overeenkomsten met Bigstock schendt. \n<\/p>

<\/p>\n

\n 20. U garandeert en gaat ermee akkoord dat:\n<\/p>

<\/p>\n

\n

\n a. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die u aan Bigstock aanlevert juist, volledig en recent is op het moment dat u deze aan Bigstock leverde..\u00a0 U gaat ermee akkoord dergelijke informatie te corrigeren en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze altijd nauwkeurig en volledig blijft. Vervalsing van informatie of\n het niet kunnen naleven van deze Overeenkomst kan leiden tot be\u00ebindiging van uw account bij Bigstock.\n<\/p>

<\/p>\n

\n b. U aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw Bigstock account worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord Bigstock onmiddellijk in te lichten over eventueel\n ongeautoriseerd gebruik van uw account, waaronder het ongeautoriseerde gebruik van uw wachtwoord of accounts, evenals andere beveiligingsovertredingen die van invloed kunnen\n zijn op Bigstock.\n<\/p>

<\/p>\n

\n c.\u00a0 U gaat ermee akkoord dat u niet meer dan \u00e9\u00e9n account heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bigstock. Het is u niet toegestaan aanvullende accounts aan te maken met\n het oog op hergebruik van kortingscodes, affiliate programma's of andere bonussen \/ speciale aanbiedingen. Het is u niet toegestaan meer dan \u00e9\u00e9n kortingscode of\n aanbieding te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Bigstock. Kortingscodes en aanbiedingen mogen niet worden gecombineerd.\n<\/p>

<\/p>\n

\n d. U zult zich niet voordoen als een andere persoon of handelen op een wijze waardoor anderen kunnen denken dat u een andere partij bent. Het is u niet toegestaan\n u in te laten met gedrag dat Bigstock naar haar goeddunken als vulgair of anderszins beledigend beschouwt.\n<\/p>

<\/p>\n

\n e.\u00a0 Indien Bigstock uw account be\u00ebindigt, zult u op andere wijze of om welke reden dan ook geen toegang meer verkrijgen tot de website van Bigstock zonder voorafgaande toestemming van Bigstock.\n<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

\n 21. Hoewel Bigstock commercieel gezien alles in het werk stelt om de nauwkeurigheid van trefwoorden en beschrijvingen van Afbeeldingen te verzekeren, evenals de integriteit van onze\n Redactionele Afbeeldingen, geeft Bigstock geen garantie en\/of verklaring met betrekking tot dergelijke trefwoorden, beschrijvingen of integriteit van Afbeeldingen.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 22. De rechten als toegekend in deze Overeenkomst zullen tot onmiddellijke be\u00ebindiging zonder kennisgeving leiden: (i) bij uitgave van insolventie, ontvangst\n of faillissement of eventuele processen daarvoor of anderszins, door of jegens u; (ii) nadat een toewijzing is gedaan ten voordele van crediteuren; of (iii) na\n opschorting van een entiteit namens wie u deze Overeenkomst bent aangegaan of wanneer een dergelijke entiteit zijn zaken staakt. Bigstock geeft geen toestemming\n voor aannames of toewijzingen van rechten die hierin worden toegekend in het geval van het voorgaande.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 23. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Bigstock.com website te gebruiken en deze Overeenkomst te accepteren. Bigstock kan een iemand die zich wenst te registreren,vragen zich te\n legitimeren.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 24. Deze Overeenkomst is een contract beslecht door en overeenkomstig de wetten van de staat New York.\n Het Verdrag omtrent Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing en be\u00efnvloedt deze Overeenkomst niet. U gaat hierbij akkoord met het persoonlijke\n rechtsgebied van de staats- en federale gerechtshoven binnen een dergelijke staat. Alle acties, onenigheden en geschillen voortkomend uit of met betrekking op deze\n Overeenkomst worden beslecht door het gerechtshof binnen de staat, het land en de stad New York en nergens anders. U gaat ermee akkoord \n dat eventuele processen of beslechting van geschillen met betrekking tot of voortkomend uit deze Overeenkomst kunnen worden gedaan door een kopie ervan \n per aangetekende post (of soortgelijke vorm van post) naar de andere partij te sturen. Niets hierin heeft echter invloed op \n het recht om processen te laten beslechten op een andere wijze dan wettelijk toegestaan. Deze Overeenkomst wordt niet in het voordeel, noch in het nadeel, van partijen\n opgesteld, maar eerder in overeenstemming met de eerlijke betekenis van de gebruikte taal. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een deel van deze Overeenkomst \n heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de balans ervan. \n<\/p>

<\/p>\n

\n 25. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens uw werkgever of andere entiteit, garandeert en verklaart u dat u het volledige recht en de\n autoriteit heeft om dit te doen. In het geval dat u een dergelijke bevoegdheid niet heeft, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent jegens Bigstock voor een eventuele schending van de\n voorwaarden van deze Overeenkomst.\n<\/p>

<\/p>\n

\n <\/a>\n 26. Toewijzing van krediet en auteursrechtmeldingen voor Afbeeldingen voor Redactioneel Gebruik\n<\/p>

<\/p>\n

\n

\n a. U plaats een link terug naar www.Bigstock.com (indien van toepassing) -OF-<\/i><\/b> u biedt de Bigstock Bijdrager krediet, evenals \n Bigstock, in verband met het redactioneel gebruik van een Afbeelding. Een dergelijk krediet komt overeen met de volgende vorm: "Naam Artiest \/ Bigstock\/com"\n<\/p>

<\/p>\n

\n b. In het geval dat een Afbeelding wordt gebruikt voor een film, televisie uitzending, documentaire of ander audio-video of multimediaproject, onderneemt u alle commercieel \n gezien mogelijke stappen om de Bigstock contribuant en Bigstock een krediet te doen toekomen zoals hierboven aangegeven.\n<\/p>

<\/p>\n

\n c.\u00a0 Het onbedoeld weglaten van het voornoemde krediet is geen overtreding van de voorwaarden, mits de Abonnee een dergelijke weglating verhelpt \n na een e-mail van Bigstock.\n<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

\n 27. In het geval dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst of een andere overeenkomst met Bigstock overtreedt, heeft Bigstock het recht uw account te be\u00ebindigen\n zonder verdere kennisgeving. Een dergelijke be\u00ebindiging is een aanvulling op andere wettelijke rechten van Bigstock. Bigstock heeft geen enkele plicht om bedragen die u hebt betaald terug te betalen in het geval dat uw account is be\u00ebindigd wegens overtredingen die u heeft begaan.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 28. Bigstock kent geen rechten toe en doet geen verklaringen met betrekking tot het gebruik van namen, handelsmerken, servicemerken, types logos\n designs met auteursrecht, kunstwerken of architectuur die op Afbeeldingen staan. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle noodzakelijke rechten, toestemmingen of\n permissies heeft die u nodig heeft voor uw gebruik van eventuele Afbeeldingen.\u00a0\n<\/p>

<\/p>\n

\n 29. Bigstock garandeert niet dat de Afbeelding(en), Bigstock websites of andere materialen zullen voldoen aan uw eisen of dat het gebruik ononderbroken of\n foutloos zal zijn. Het gehele risico met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en het gebruik van de Afbeelding(en) ligt bij u.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 30. U begrijpt dat u advies moet inwinnen voorafgaand aan het gebruik van Afbeeldingen op of in verband met goederen of diensten voor andere\n commerci\u00eble doeleinden.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 31. Bigstock zal in geen geval jegens u aansprakelijk zijn, of jegens derden die namens u een eis doen, voortkomend uit of in verband met\n uw gebruik van of onmogelijkheid om de Bigstock website en\/of Afbeelding(en) daarop te gebruiken (ongeacht of dit contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins is) en in geen geval zal het geldbedrag hoger zijn dan dat\n Bigstock, heeft ontvangen van u of door uw gebruik van de van toepassing zijnde Afbeelding(en). Bigstock, nog haar functionarissen, werknemers, managers,\n leden, aandeelhousers, directeurs, leveranciers of partners, waaronder overkoepelende ondernemingen en onderaannemingen, jegens u aansprakelijk zijn of jegens anderen\n of entiteiten voor algemene, gevolg-, speciale, indirecte of incidentele schade, of voor omzetderving of andere schade, kosten\n of verlies door uw gebruik van de Afbeelding(en), de overtreding van de Overeenkomst door Bigstock of anderszins, tenzij uitdrukkelijk hierin aangegeven, zelfs indien\n Bigstock is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade, kosten of verlies.\n<\/p>

<\/p>\n

\n 32. In het geval dat u frauduleuze creditcardinformatie gebruikt om een account te openen of anderszins criminele activiteiten uitvoert die betrekking hebben op Bigstock\n zal Bigstock direct aangifte doen bij www.ic3.gov<\/a>, het Internet Crime Complaint Center, een samenwerking tussen \n het Federal Bureau of Investigation<\/a> (FBI) en het National White Collar Crime center<\/a>.\n<\/p>

<\/p>\n

\n Van kracht vanaf 2 juni 2011\n<\/p>","min_commission":"25.00","status":"A"}