ปิด
ภาพ
ภาพ

บันทึก ยกเลิก
 
บันทึก
ดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

Technology background. modern technology background design concept. modern futuristic technology background. blue hi tech background. technology background with blue color. technology background images. technology background. abstract technology. illustra

มีให้สำหรับการใช้สิทธิ์ใช้งานแบบขยาย

Crop, resize & add text to your image for free
Edit & Re-download

ดาวน์โหลดทุกขนาดในราคาเดียว

5 ภาพ ต่อวัน $0.53 / ภาพ $79
10 ภาพ ต่อวัน $0.33 / ภาพ $99
50 images per month $1.58 / ภาพ $79
ดาวน์โหลด

เครดิตจะใช้ได้นานถึงหนึ่งปี

10 เครดิต $35
25 เครดิต ประหยัด 44% $49
100 เครดิต ประหยัด 52% $169
500 เครดิต ประหยัด 72% $495
ดาวน์โหลด
px | in | ซม. Credits
เล็ก 900 x 506 12.5" x 7" (72 dpi) 31.8 x 17.8 (72 dpi)
1
กลาง 2048 x 1152 6.8" x 3.8" (300 dpi) 17.3 x 9.7 (300 dpi)
2
สิทธิ์ใช้งานแบบขยายเวลา 2048 x 1152 6.8" x 3.8" (300 dpi) 17.3 x 9.7 (300 dpi)
50

ขนาดที่ใช้กับการสมัครสมาชิกและเครดิตภาพที่เกี่ยวข้อง  |  ดูทั้งหมด


คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรวมกัน, ม่านด้านหลัง, โยงใย, วิศวกรรมศาสตร์, บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม, คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์, วงจรไฟฟ้า, ไม่สว่าง, เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน, เทคโนโลยี, สาระสังเขป, ระบบดิจิตอล, tech, เบื้องหลัง, ระบอบ, ในอนาคต, futuristic, อุปพันธ์, หมู่ชน, รูปประกอบ, โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิธีการสื่อสาร, ใย, ร่มธง, โครงข่าย, ไปด้วยความรวดเร็ว, ไวไฟ, หน้าที่การงาน, ออกแบบ, มโนทัศน์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, ข้อมูล, การใช้เหตุผล, แผนปัจจุบัน, ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ่นวัตกรรม, การมองเห็น, สารสนเทศ, สมองกล, images, media, ใหม่, เสมือนจริง, สภาพที่เป็นจริง, ประดิษฐ์, เมธา, ให้สัญญาณเคลื่อนที่, อิริยา

See More

 บันทึกภาพตัวอย่างของภาพนี้ไปยังไดรฟ์ Google