ปิด
ภาพ
ภาพ

บันทึก ยกเลิก
 
บันทึก
ดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

News website in laptop screen with online article and headline. Woman reading newspaper or magazine with computer. Digital web publication portal and internet page. Latest daily media site mockup.

มีให้สำหรับการใช้สิทธิ์ใช้งานแบบขยาย

Crop, resize & add text to your image for free
Edit & Re-download

ดาวน์โหลดทุกขนาดในราคาเดียว

5 ภาพ ต่อวัน $0.53 / ภาพ $79
10 ภาพ ต่อวัน $0.33 / ภาพ $99
50 images per month $1.58 / ภาพ $79
ดาวน์โหลด

เครดิตจะใช้ได้นานถึงหนึ่งปี

10 เครดิต $35
25 เครดิต ประหยัด 44% $49
100 เครดิต ประหยัด 52% $169
500 เครดิต ประหยัด 72% $495
ดาวน์โหลด
px | in | ซม. Credits
เล็ก 900 x 590 12.5" x 8.2" (72 dpi) 31.8 x 20.8 (72 dpi)
1
กลาง 1600 x 1050 5.3" x 3.5" (300 dpi) 13.5 x 8.9 (300 dpi)
2
ใหญ่ 2800 x 1838 9.3" x 6.1" (300 dpi) 23.6 x 15.5 (300 dpi)
4
ใหญ่พิเศษ 7099 x 4661 23.7" x 15.5" (300 dpi) 60.2 x 39.4 (300 dpi)
6
สิทธิ์ใช้งานแบบขยายเวลา 7099 x 4661 23.7" x 15.5" (300 dpi) 60.2 x 39.4 (300 dpi)
50

ขนาดที่ใช้กับการสมัครสมาชิกและเครดิตภาพที่เกี่ยวข้อง  |  ดูทั้งหมด


คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

พัสดุ, blog, ดูผ่านๆ, หน้าที่การงาน, สมองกล, หนังสือรายวัน, เครื่องประดิษฐ์, ระบบดิจิตอล, display, สาราณียกร, เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เขียนพาดหัวข่าว, อาคารที่พัก, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, หัวเรื่อง, นักหนังสือพิมพ์, โน๊ตบุ๊ค, เกิดหลังสุด, วิถีทางการดำเนินชีวิต, อาโลก, แหนบ, media, โมบาย, mockup, แผนปัจจุบัน, เวลาเช้า, รายการข่าว, หนังสือพิมพ์, ออฟฟิศ, ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต, เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย, พระองค์, โทรศัพท์, แท่ง, portal, โรงพิมพ์, สิ่งพิมพ์เผยแพร่, เข้าใจความหมาย, หนังสือฝึกการอ่าน, แสดงบนจอ, ไซต์งาน, ยาเม็ดแบน, เนื้อเพลง, using, watching, ใย, เว็บไซต์, อิสตรี, แรงงาน, writer

See More

 บันทึกภาพตัวอย่างของภาพนี้ไปยังไดรฟ์ Google