ปิด
ภาพ
ภาพ

บันทึก ยกเลิก
 
บันทึก
ดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

Group of diverse people stacking hands in the middle

Crop, resize & add text to your image for free
Edit & Re-download

ดาวน์โหลดทุกขนาดในราคาเดียว

5 ภาพ ต่อวัน $0.53 / ภาพ $79
10 ภาพ ต่อวัน $0.33 / ภาพ $99
50 images per month $1.58 / ภาพ $79
ดาวน์โหลด

เครดิตจะใช้ได้นานถึงหนึ่งปี

10 เครดิต $35
25 เครดิต ประหยัด 44% $49
100 เครดิต ประหยัด 52% $169
500 เครดิต ประหยัด 72% $495
ดาวน์โหลด
px | in | ซม. Credits
เล็ก 900 x 600 12.5" x 8.3" (72 dpi) 31.8 x 21.1 (72 dpi)
1
กลาง 1600 x 1066 5.3" x 3.6" (300 dpi) 13.5 x 9.1 (300 dpi)
2
ใหญ่ 2800 x 1866 9.3" x 6.2" (300 dpi) 23.6 x 15.7 (300 dpi)
4
ใหญ่พิเศษ 6720 x 4480 22.4" x 14.9" (300 dpi) 56.9 x 37.8 (300 dpi)
6

ขนาดที่ใช้กับการสมัครสมาชิกและเครดิตภาพที่เกี่ยวข้อง  |  ดูทั้งหมด


คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

อธิคม, โตเต็มวัย, african american, african descent, แขนเสื้อ, แห่งเอเชีย, ไม่สว่าง, black american, caucasian, สุขใจ, สถานรักษาพยาบาล, การเป็นไส้ศึก, หมู่ชน, อุปพันธ์, สหการ, ที่แชร์ร่วมกัน, ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง, มากกว่าหนึ่ง, การคบหาสมาคม, ไมตรีจิตร, เหล่า, group support, ในร่ม, แม่น้ำ, ภาวะผู้นำ, วงประชุม, เตรียมกำลังคน, มัชฌิม, ออฟฟิศ, ห้างหุ้นส่วน, เข้าไปอยู่อาศัย, ไอศวรรย์, เยื่อใย, การยิ้มแย้ม, หิ้วหนังสือในห้องสมุด, แรงกาย, ผู้ได้รับความสำเร็จ, โอบอุ้ม, support group, สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ, team building, ทีมเวิร์ก, โดยพร้อมเพรียง, ไว้ใจได้, เอกภาพ, อิสตรี, การประชุมเชิงปฏิบัติการ

See More

 บันทึกภาพตัวอย่างของภาพนี้ไปยังไดรฟ์ Google