sulje
Kuva
Kuvat

DMCA-tekijänoikeusrikkomusilmoitus

Shutterstock -yhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä Bigstock, kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia ja olettaa, että myös verkkosivustosi käyttäjät toimivat samalla tavalla.

Menettely tekijänoikeusrikkomuksista ilmoittamiseksi:
Jos uskot, että tekijänoikeuksilla suojattu työsi on kopioitu tavalla, joka muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen, ja kyseinen työ on käytettävissä tällä sivustolla, voit ilmoittaa tekijänoikeuksista vastaavalle edustajallemme vuoden Digital Millennium Copyright Act -säädöksen ("DMCA") mukaisesti. Jotta ilmoitus on voimassa DMCA:n mukaisesti, ilmoitus väitetystä rikkomuksesta tulee toimittaa Bigstockin nimeämälle edustajalle kirjallisesti, ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

  1. Väitetysti loukatun yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön fyysinen tai digitaalinen allekirjoitus.
  2. Väitetysti rikotun tekijänoikeuksilla suojatun työn tunnistetiedot, tai jos yksittäinen ilmoitus sisältää yhdellä sivustolla olevia useita tekijänoikeuksilla suojattuja töitä, luettelo kyseisellä sivustolla olevista töistä.
  3. Kyseisen materiaalin tunnistetiedot, jonka väitetään rikkovan tai jonka väitetään olevan rikkomuksen kohteena, ja joka tulisi poistaa, tai jonka käyttö tulisi estää, sekä riittävät tiedot Bigstockille, jotta materiaali voidaan paikallistaa
  4. Riittävä informaatio, jotta Bigstock voi ottaa yhteyttä valittavaan osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja jos käytettävissä, sähköpostiosoite, josta valittava osapuoli voidaan tavoittaa.
  5. Ilmoitus siitä, että valittava osapuoli uskoo vilpittömässä mielessä, että valituksen kohteena olevan materiaalin käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain valtuuttamaa.
  6. Lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat tarkkoja, ja rangaistuksen uhalla, että valittava osapuoli on valtuutettu toimimaan rikotuksi väitetyn yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta.

Yllä olevat tiedot on lähetettävä kirjallisessa muodossa seuraavalle Bigstockin nimeämälle edustajalle:

Nimetyn edustajan nimi, joka saa ilmoituksen väitetystä loukkauksesta: Sejal Patel
Nimetyn edustajan osoite: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Nimetyn edustajan puhelinnumero: (646) 449-6068
Nimetyn edustajan faksinumero: (646) 449-6068
Nimetyn edustajan sähköpostiosoite: infringementclaims@shutterstock.com

HUOMAA, ETTÄ LIITTOVALTION LAIN MUKAAN SINUUN SAATETAAN KOHDISTAA ANKARIA SIVIILIOIKEUDELLISIA RANGAISTUKSIA, JOS VÄÄRISTELET TIETOISESTI, ETTÄ VERKOSSA OLEVA MATERIAALI RIKKOO TEKIJÄNOIKEUKSIA NÄIHIN SISÄLTYVÄ RAHALLISET VAHINGOT, OIKEUDENKÄYNTIKUSTANNUKSET JAASIANAJOPALKKIOT, JOTKA AIHEUTUVAT MEILLE TAI KELLE TAHANSA TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAN LISENSSINHALTIJALLE, JOKA VAHINGOITTUU, KOSKA LUOTIMME VÄÄRISTELYYN. SINUT SAATETAAN ASETTAA MYÖS RIKOSOIKEUDELLISEEN VASTUUSEEN VÄÄRÄSTÄ VALASTA.

Näitä tietoja ei tulisi pitää laillisina neuvoina. Lisätietoja kelvollisia DMCA-ilmoituksia varten vaadittavista tiedoista löytyy kohdasta 17 U.S.C. 512(c)(3).

HUOMAUTUS: tämä tieto toimitetaan Bigstockille yksinomaan ilmoituksena siitä, että materiaalisi tekijänoikeuksia on ehkä loukattu. Tämän prosessin kautta ei vastata muihin kyselyihin, mukaan lukien tekniset tukipyynnöt, laskutusta koskevat kysymykset, sähköpostin väärinkäyttöä koskevat raportit tai kolmannen osapuolen piratismia koskevat ilmoitukset.