kapat
görsel
Görseller

JPG Fotoğraflarınızda Kesim Yollarını Kaydetme


Fotoğrafınızı satın alan kişinin nesneyi ayırarak arka plandan kesmesini kolaylaştırmak istiyorsanız, JPG dosyanızın "Kesim Yolunu" Photoshop üzerinde kaydedebilirsiniz. Bu, özellikle düz renkli ya da beyaz arka plan üzerinde yer alan nesneleri içeren görsellerde sık başvurulan bir durumdur.

Kesim Yolları, genellikle beyaz ya da düz renkli bir arka plan üzerindeki nesneleri ayırmak için kullanılır.


Aşağıda, JPG görseliniz üzerinde Kesim Yolu oluşturma ve kaydetme ile ilgili adımlar bulunmaktadır:

  • Fotoğrafınızı Photoshop ile açın.
  • Paths Palette (Yol Paleti) menüsünden "New Path (Yeni Yol)" işlevini seçin ve (OK) Tamam'a tıklayın.
  • Pen Tool (Kalem Aracı) işlevini kullanarak, nesnenizi çevreleyen, mümkün olduğunca YAKIN bir yol çizin ve bu çizginin fotoğraftaki nesneye mümkün olduğunca yakın olmasına dikkat edin.
  • File (Dosya)...Save As (Farklı Kaydet)... işlevlerini ve "JPEG" biçimi seçin. JPG dosyanızı adlandırın ve kaydedin; işte bu kadar!


(Not: "Save for Web (Web için Kaydet)" işlevinin kullanılması, Kesim Yolunuzu kaybetmenize neden olacaktır. "Save As (Farklı Kaydet)" komutunu kullanmanız gerekmektedir.)

Aşağıdaki örneği inceleyin: