lukk
bilde
Bilder

Varsel om brudd på opphavsretten for DMCA

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock («Bigstock») respekterer andres immaterielle eiendom og forventer at brukerne av nettstedet også gjør det.

Prosedyre for å fremsette krav om krenkelse av opphavsrett:
Dersom du mener at ditt arbeid med opphavsrett har blitt kopiert på en måte som utgjør krenkelse av opphavsrett og det er tilgjengelig på dette nettstedet, kan du kontakte opphavsrettsagenten vår, som forklart i Digital Millennium Copyright Act fra 1998 («DMCA»). For å være gjeldende under DMCA, må et varsel om påstått krenkelse være en skriftlig kommunikasjon som gis til Bigstocks utpekte agent som hovedsakelig inkluderer det følgende:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig har blitt krenket.
  2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som det påstås at har blitt krenket, eller, dersom flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted dekkes av et enkelt varsel, en representativ liste over slike verk på det nettstedet.
  3. Identifikasjon av materialet det påstås at er krenket eller som er utsatt for krenkende aktivitet og som skal fjernes, eller tilgang til materialet skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la Bigstock finne materialet.
  4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å la Bigstock kontakte klagende part, slik som adresse, telefonnummer og, hvis det er tilgjengelig, en elektronisk postadresse der den klagende parten kan kontaktes.
  5. En erklæring om at klagende part i god tro mener at bruk av materialet på måten det klages på ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, dens agent eller loven.
  6. En erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og, under ed, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig har blitt krenket.

Informasjonen ovenfor må sendes inn som et skriftlig varsel til følgende utpekte agent for Bigstock:

Navn på utpekt agent for mottak av varsel om påstått krenkelse: Sejal Patel
Adresse til utpekt agent 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefonnummer for utpekt agent: (646) 449-6068
Telefaksnummer for utpekt agent: (646) 449-6068
E-postadresse til utpekt agent: infringementclaims@shutterstock.com

MERK DEG AT DERSOM DU UNDER DEN FØDERALE LOVGIVNINGEN, BEVIST GIR URIKTIGE OPPLYSNINGER OM MATERIALE PÅ INTERNETT VED KRENKELSE, KAN DU RISIKERE ALVORLIG SIVILRETTSLIG STRAFF. DETTE KAN INKLUDERE ØKONOMISKE KOSTNADER, RETTSLIGE KOSTNADER OG ADVOKATHONORARER SOM VI PÅDRAR OSS, DETTE AV COPYRIGHTEIER, ELLER AV COPYRIGHTEIERS LISENSHOLDER SOM LIDER TAP PÅ GRUNN AV DINE URIKTIGE OPPLYSNINGER. DU KAN OGSÅ STRAFFEFORFØLGES FOR Å AVGI FALSK FORKLARING.

Denne informasjonen skal ikke tolkes som et juridisk råd. Se 17 U.S.C. 512(c)(3) for mer informasjon om hva som kreves for et gyldig DMCA-varsel.

MERKNAD: Denne informasjonen er gitt utelukkende for å varsle Bigstock om at copyrightmaterial(e) kan ha blitt krenket. Ingen andre henvendelser, inkludert henvendelser om teknisk støtte, fakturering, e-postmisbruk og piratrapporter om tredjeparter, blir besvart i denne prosessen.