lukk
bilde
Bilder

Tjenestevilkår for medlemmet

LES DISSE BETINGELSENE. FOR AT DU SKAL KUNNE BRUKE DENNE NETTSIDEN OG DENS PRODUKTER OG TJENESTER ER DU NØDT TIL Å GODTA DISSE BETINGELSENE.

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock («Bigstock») vedlikeholder www.Bigstock.com-nettsiden samt Bigstock og Bigstockphoto-merkevaresider (f.eks., bigstockphoto.com, bigstockphoto.de, etc.) (alle disse refereres kollektivt til «nettsiden»). Personer som bruker nettsiden av og til kan lete etter bildefiler («bildet(ene)») og lisensiere bildene (lisensinnehavere blir heretter referert til som «medlemmer»). Brukere, inkludert medlemmer, kan også legge ut innhold («bidragsytere»). Bidragsytere kan laste opp bildefiler til nettsiden, slik at Bigstock kan fungere som bidragsyterens agent for lisensiering av medlemmenes bilderettigheter, hvor sistnevnte kommer til uttrykk i Bigstocks avtale for bidragsytere.

Ved å registrere seg på Bigstock sier medlemmene seg enige i å overholde betingelsene til Bigstocks personvernerklæring (som er lagt inn her) og de følgende betingelsene («avtalen»):

 1. Samtykke

  Medlemmer må være minst 18 år. Bigstock kan kreve at du beviser identiteten eller alderen din. Når du registrerer deg bekrefter du at bostedslandet ditt er det samme som fakturaadressen din.

 2. Medlemmets avtalevilkår og garantier

  1. Medlemmet bekrefter at vedkommende har gitt Bigstock nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon. Når et medlem oppretter en konto på Bigstock (en «Bigstock-konto»), samtykker medlemmet i å rette og oppdatere informasjonen, slik at denne hele tiden er fullstendig og nøyaktig. Ved å gi feilaktig personlig informasjon, eller å ikke overholde disse tjenestevilkårene, kan lisensen(e) som er gitt til medlemmet trekkes tilbake. I tillegg risikerer medlemmet å miste Bigstock-kontoen, samt andre tjenester og privilegier som leveres av Bigstock.
  2. Medlemmer som oppretter en Bigstock-konto mottar et passord. Hvert medlem bærer eneansvaret for aktiviteten på vedkommendes Bigstock-konto. Medlemmet samtykker i at det umiddelbart skal kontakte Bigstock hvis medlemmets passord eller konto er brukt av tredjeparter, samt hvis det oppstår andre sikkerhetsbrudd som kan få konsekvenser for Bigstock.
  3. Et individuelt medlem kan bare opprette én Bigstock-konto. Bigstock kan gi unntak fra denne bestemmelsen hvis det finnes viktige forretningsmessige eller organisatoriske grunner for å ha mer enn én konto. Kontakt kundeservice for mer info.
  4. Når du oppretter en Bigstock-konto kan du bli bedt om å velge et medlemsnavn. Medlemmer kan ikke velge eller bruke et medlemsnavn til en annen person eller et navn som ligner på et varemerke som allerede er registrert. Det er heller ikke anledning til å velge et navn som kan skape forvirring angående vedkommendes identitet eller firmatilknytning. Du kan heller ikke velge et navn som Bigstock finner vulgært eller støtende. Bigstock forbeholder seg retten til å slette medlemsnavn som er vulgære, upassende eller støende. Det kan allikevel hende at vi gir brukeren en sjanse, og ber vedkommende om å slette det først.
  5. Medlemmer, hvis kontoer har blitt avsluttet av Bigstock, får ikke tilgang til nettsiden uten at Bigstock gir skriftlig tillatelse til dette. Et aktivt medlem kan ikke gi et medlem som er sperret fra å bruke tjenesten lov til å bruke en aktiv medlemskonto.
 3. Utløp av bildekreditt og refusjonsbetingelser

  Kjøpte bildekreditter refunderes ikke.

  BILDEKREDITTER UTLØPER ETT ÅR ETTER KJØPSDATOEN.

 4. Abonnementsvilkår. Betingelsene i denne delen gjelder for Bigstock-kontoinnehavere som aktiverer et Bigstock-abonnement («abonnement»):
  1. Ved å registrere deg for et abonnement samtykker du i Bigstocks brukeravtale angående standardinnhold, og denne legges også til avtalen du har med oss.
  2. Kostnadsfrie prøveperioder. Bigstock-abonnementet ditt kan begynne med en kostnadsfri prøveperiode («kostnadsfri prøveperiode»). Hvis Bigstock-abonnementet ditt begynner med en kostnadsfri prøveperiode varer denne i hele tidsperioden som er angitt når du registrerte deg. Du kan ikke kreve at Bigstock tilbyr deg en kostnadsfri prøveperiode. En kostnadsfri periode kan ikke kombineres med et annet eller flere tilbud. For å aktivere et abonnement (inkludert en kostnadsfri prøveperiode) må du ha internettilgang og kunne benytte en av de gyldige betalingsmåtene du registrerte når du opprettet profilen din. Følgende betingelser ekskluderer deg fra å motta en kostnadsfri prøveperiode: (i) du har tidligere benyttet deg av en, (ii) vært Bigstock-abonnement i løpet av de siste 12 månedene, eller (iii) betalingsmåten eller e-postadressen din tidligere har vært tilknyttet et Bigstock-abonnement. Når den kostnadsfrie prøveperioden er ferdig fakturerer Bigstock automatisk betalingsmåten din for abonnementsavgiftene, med mindre du sier opp abonnementet før prøveperioden er over.
  3. Kontoen din. Gå til http://www.bigstockphoto.com/account/ for å se bestemte detaljer om medlemskapet ditt, inkludert abonnementsstatus, månedlig abonnementsplan og datoen den kostnadsfrie prøveperioden din utløper. Betalingsmåten din kan bli godkjent for ett tjenesteområde når du aktiverer et abonnement. Dette inkluderer den kostnadsfrie prøveperioden. Noen ganger kan denne godkjennelsen redusere beløpet som er tilgjengelig på kontoen eller kredittgrensen din. Bigstock kommer allikevel ikke til å trekke penger fra betalingsmåten din. Vi begynner først å trekke penger for abonnementet etter at den kostnadsfrie prøveperioden din er over og hvis vi ikke har mottatt noen oppsigelse fra deg. Du blir ikke varslet av Bigstock når den kostnadsfrie prøveperioden din er over eller når du begynner å betale for abonnementet ditt. BIGSTOCK TREKKER IKKE PENGER FRA BETALINGSMÅTEN DIN HVIS DU AVSLUTTER ABONNEMENTET FØR DEN KOSTNADSFRIE PRØVEPERIODEN DIN UTLØPER. HER FINNER DU MER INFO OM HVORDAN DU AVSLUTTER ABONNEMENTET: http://www.bigstockphoto.com/account/. Bigstock fortsetter med å fakturere betalingsmåten din for abonnementsavgiften på de fastsatte tidspunktene helt til du sier opp abonnementet. Du kan hele tiden si opp abonnementet ditt. BETALINGER FOR ABONNEMENTER REFUNDERES IKKE OG DET GIS INGEN TILBAKEBETALINGER ELLER KREDITTER FOR ABONNEMENTSPERIODER SOM ER DELVIS BENYTTET.
  4. Bigstock tilbyr av og til medlemskapsplaner, inkludert spesielle kampanjeplaner, abonnementer eller medlemskap med forskjellige begrensninger. Bigstock forbeholder seg retten til å endre eller avslutte medlemskapsplanene vi tilbyr.
  5. Det er abonnementet du kjøper som fastslår hvor mange ganger du kan laste ned et bilde. I denne avtalen defineres en dag som å vare i 24 timer fra det tidspunktet du kjøpte abonnementet. En måned defineres som 30 sammenhengende dager, og disse starter den dagen du aktiverer den kostnadsfrie prøveperioden eller abonnementet ditt.
  6. Når du starter abonnementet godtar du at Bigstock kan trekke abonnementsavgiften fra betalingsmåten du opplyste om når du registrerte deg. Merk at priser og kostnader hele tiden kan endres uten at det varsles om dette. «Fakturering» betyr at det trekkes penger fra betalingsmåten din. Bigstock er aldri forpliktet til å refundere noen abonnementsavgifter. Skulle Bigstock allikevel bestemme seg for at du er berettiget til å få refundert deler av eller hele abonnementsavgiften, blir disse pengene tilbakebetalt til betalingsmåten du kjøpte abonnementet med.
 5. Partnerprogram

  Bigstock-partnerprogrammet åpner av og til for at registrerte medlemmer kan verve nye medlemmer til Bigstock. Et medlem kan ikke bruke Bigstock-partnerprogrammet til å rabattere egne kjøp. Misbruk av Bigstock-partnerprogrammet kan føre til at medlemmet mister adgangen til tjenester, provisjoner eller andre kontofordeler.

 6. Kompensasjon

  Det er medlemmene som er ansvarlige for evt. økonomiske kompensasjoner og krav. Bigstock og selskapets ledelse, medarbeidere, samarbeidspartnere, fellesforetak, agenter og representanter skal ikke holdes ansvarlige for noen eller alle kravene basert på påstander som, hvis de er sannferdige, er i strid med noen av medlemsgarantiene. Kompensasjonen gjelder erstatningsansvar, tap, skader, utgifter (inkludert advokatutgifter) rettet mot Bigstock som et resultat av disse bruddene. Bigstock forbeholder seg retten til å selv dekke utgiftene for å ta kontroll over en sak som gjelder ovennevnte paragraf, uten at dette påvirker medlemmets erstatningsansvar.

 7. Driftskontroll

  1. Bigstock kan selv bestemme seg for å fjerne alle bilder som er lastet opp til nettsiden, inkludert de som bryter eiendomsretten til andre foretak.
  2. Bigstock forbeholder seg retten, men er ikke ansvarlig, for å begrense atferd vi anser for å være skadelig for individuelle brukere eller samfunn som bruker Bigstock, eller som strider mot rettighetene til Bigstock eller andre tredjeparter.
 8. Fraskrivingsklausuler

  1. Bigstock frasier seg uttrykkelig alle direkte og indirekte garantier og betingelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alle indirekte garantibetingelser som medfølger salg og inntjening, egnethet for en bestemt hensikt, ikke-overtredelser av tredjepartsrettigheter, samt krav som oppstår som et resultat av en handlingsmåte eller handelskutyme.
  2. Bigstock kan ikke love å gi noen form for juridisk rådgivning eller informasjon angående riktig juridisk bruk av et bilde. Medlemmer er ansvarlige for å søke juridisk bistand for å fastslå at bilder kan brukes til bestemte hensikter. Medlemmet samtykker i å ikke holde Bigstock ansvarlig for eventuelle krav som rettes mot medlemmenes bildebruk.
  3. Bigstock, selskapets lisensinnehavere og underleverandører kan ikke garantere at nettverksforbindelsen alltid virker. Dette betyr at vi ikke kan garantere at vi alltid kan levere dataene som lastes opp hos oss.
  4. Bigstock kan ikke garantere at nettsiden vår virker eller er tilgjengelig hele tiden.
  5. Bigstock gir ingen garantier for bruken av Bigstock og resultatene som oppstår som følge av dette.
  6. Bigstock gir ingen garantier angående program- og maskinvare som brukes eller leveres av oss. Ansvaret ligger hos produsenten av den nevnte maskin- eller programvaren angående alle patenter, opphavsretter, varemerker, handelsrettigheter eller garantier.
 9. Ansvarsbegrensning

  Medlemmet godtar at Bigstock ikke er ansvarlig overfor medlemmet eller noen tredjeparter angående krav og/eller skader som oppstår fra medlemmets bildebruk. Bigstock er ikke ansvarlig overfor noe medlem for eventuelle skader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, skade eller tap av forretninger, tapte fortjenester, driftsforstyrrelse, tapt forretningsinformasjon eller alt annet pekuniært tap. Dette gjelder også hvis Bigstock har blitt varslet om at slike skader kan oppstå.

 10. Oppsigelse

  Alle medlemmer kan velge når de vil avslutte Bigstock-kontoen sin ved å kontakte Bigstocks kundestøtte.

  Bigstock har hele tiden rett til å avslutte en medlemskonto, uten å oppgi årsaken. Medlemskontoer som er inaktive i over to år kan bli avsluttet av Bigstock.

 11. Uakseptabel atferd

  Det er strengt forbudt for medlemmer å begrense eller hindre en annen person eller et foretak fra å bruke Bigstock eller en annen tjeneste. Det er Bigstock som vurderer om slike overtramp har funnet sted, og vi kommer til å avslutte en medlemskonto i slike tilfeller. Ved å registrere seg for en konto samtykker hvert medlem i å utvise vanlig folkeskikk når det kommuniserer med Bigstock-medarbeidere og andre medlemmer. Medlemmet samtykker i å ikke bruke vulgært, truende eller seksuelt ladet språk mot Bigstock-medarbeidere eller medlemmer.

  Tilgangen til Bigstocks tjenester, kontoer og opptjente midler blir fjernet umiddelbart hvis en konto avsluttes grunnet uakseptabel atferd eller svindel.

 12. Salvatorisk klausul

  Resten av avtalen er fortsatt gyldig hvis det skulle vise seg at deler av denne avtalen er ugyldig eller ikke er tvangskraftig. Hvis deler av denne avtalen vurderes til å være ugyldig eller ikke tvangskraftig fordi den er for vid eller for restriktiv, skal innholdet i denne delen begrenses til de kravene som settes av den anvendbare loven på området. Partene anerkjenner og godtar at denne paragrafen er akseptabel og nødvendig for at partenes ønsker kan iverksettes.

 13. Hele avtalen

  Når de bruker denne nettsiden bekrefter brukerne at de har lest, forstått og samtykket i avtalens betingelser. Brukeren samtykker også i at avtalen er det fullstendige og eneste dokumentet som styrer forholdet mellom brukeren og Bigstock. Med mindre man er blitt enig skriftlig om noe annet i en separat og signert avtale, har denne avtalen fortrinnsrett foran alle andre dokumenter eller tidligere muntlige eller skriftlige avtaler. Den skal også vektlegges foran all annen kommunikasjon mellom brukerne og Bigstock angående innholdet i denne avtalen.

 14. Avtaleendringer

  Bigstock kan hele tiden endre denne avtalen, og en slik endring trer i kraft umiddelbart etter at den er kunngjort på nettsiden. Brukerne samtykker i å sjekke endringene på denne avtalen når slike kunngjøres, og enhver framtidig bruk av nettsiden betyr at de samtykker i disse endringene. Hvis brukerne ikke godtar endringene kan de avslutte medlemskapet sitt ved å kontakte Bigstocks medlemsstøtte. Oppsigelsen trer i kraft når Bigstock bekrefter at selskapet har mottatt den.

  Har du spørsmål? Da ber vi om at du kontakter kundestøtte.

  Trer i kraft 4. november 2014