zamknij
obraz
Obrazy
 1. Privacy Shield Framework
 2. Podmioty gromadzące dane osobowe
 3. Gromadzenie danych osobowych
 4. Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności
 5. W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe użytkownika
 6. Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami
 7. Przechowywanie danych
 8. Wybór/Rezygnacja
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia
 11. Zmiany w polityce prywatności
 12. Odnośniki do serwisów zewnętrznych
 13. Widgety z mediów społecznościowych
 14. Jednokrotne logowanie
 15. E-maile programu poleceń
 16. Dzieci
 17. Skargi dot. prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności opisuje, jak Shutterstock zarządza danymi osobowymi i szanuje prywatność użytkowników. Od czasu do czasu niniejsze zasady mogą być zmieniane. Zachęcamy odwiedzających i użytkowników naszej witryny do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności.

Wszelkie dane osobowe (definiowane jako wszelkie dane, które identyfikują lub mogą zostać użyte do zidentyfikowania lub zlokalizowania osoby, do której się odnoszą, lub do skontaktowania się z taką osobą), które gromadzimy i przechowujemy, będą przedmiotem niniejszych zasad ochrony prywatności wraz z okresowymi zmianami. Informacje o aktualizacji informacji osobistych oraz preferencji znajdują się w sekcji Aktualizacja informacji osobistych oraz preferencji dotyczących prywatności.

Kiedy mówimy o „Shutterstock”, mamy na myśli podmiot Shutterstock, który działa jako kontroler lub podmiot przetwarzający dane, tak jak to wyjaśniono bardziej szczegółowo w sekcji poniżej o nazwie „Podmioty gromadzące dane osobowe”.

Privacy Shield Framework

Shutterstock uczestniczy i posiada certyfikat zgodności z europejsko-amerykańską polityką Privacy Shield oraz szwajcarsko-amerykańskim programem Privacy Shield. Shutterstock zobowiązuje się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymanych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii zapisom programu Privacy Shield podpisanego między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji o programach Privacy Shield dostępnych jest na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu zawierającego listę uczestników programu Privacy Shield. [https://www.privacyshield.gov/list]

Firma Shutterstock jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych, zgodnie z polityką Privacy Shield Framework, a następnie przekazywanie ich firmie trzeciej, która działa w charakterze pośrednika w jej imieniu. Shutterstock przestrzega wszystkich zasad programu Privacy Shield przy dalszym przekazywaniu danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dot. odpowiedzialności po przekazaniu.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z przepisami Privacy Shield firma Shutterstock podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach firma Shutterstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Jeśli posiadasz nierozstrzygnięte kwestie prywatności i ochrony danych, które nie zostały omówione w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym partnerem do rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi w witrynie Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], użytkownicy mogą mieć prawo do wystąpienia o wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Podmioty gromadzące dane osobowe

Shutterstock składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsze oświadczenie o prywatności jest wydawane w imieniu całej grupy Shutterstock, więc kiedy używamy takich słów, jak „Shutterstock”, „my”, „nas” lub „nasze”, odnosimy się do odpowiedniej firmy w ramach grupy Shutterstock odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika. Za to, która firma Shutterstock jest kontrolerem danych osobowych, odpowiadają zawarta umowa o warunki świadczenia usługi lub zawarte umowy licencyjne. Dane osobowe na tej witrynie są gromadzone przez Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA, tel. 1-866-663-3954.

W ramach grupy Shutterstock powołaliśmy inspektora ochrony danych (DPO — Data Protection Officer) odpowiedzialnego za nadzorowanie zagadnień związanych z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności. W przypadku pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących tego oświadczenia o prywatności, sposobu zarządzania danymi osobowymi lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z inspektorem DPO:

Shutterstock, Inc.
Do wiadomości: Inspektor ochrony danych
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Numer telefonu: 1-866-663-3954
https://www.shutterstock.com/contactus

Kontroler danych (lokalizacja siedziby urzędowej lub organizacja) Właściwości
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Gromadzenie danych osobowych

Odwiedzając stronę możesz podejmować wiele działań bez potrzeby podawania jakichkolwiek informacji osobistych.

Po zarejestrowaniu się użytkownika w celu używania serwisu Shutterstock oraz zamawiania produktów lub usług, w celu świadczenia tych usług może zachodzić zbieranie następujących danych osobowych:

 • Informacje bilingowe, jak numer, termin ważności i rodzaj karty, a także adres rozliczeniowy Twojej karty kredytowej; oraz
 • Informacje demograficzne, jak tytuł zawodowy, opis stanowiska i nazwa oraz rodzaj firmy.
 • Dane profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło oraz szczegóły dotyczące zakupów i treści licencjonowanych od nas.

Jeśli prześlesz do Shutterstock jakieś treści w celu objęcia licencją, może być wymagane podanie następujących informacji:

 • Informacje kontaktowe, jak Twoje imię, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail.
 • Shutterstock zweryfikuje te informacje prosząc o: a) przesłanie skanu urzędowego dowodu tożsamości (który zostanie bezpiecznie zapisany na naszych serwerach); lub b) podanie numeru karty kredytowej. Numer karty kredytowej użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie w celu weryfikacji jego imienia i adresu. Numer karty kredytowej nie będzie przechowywany.
 • Informacje o płatnościach i współpracowniku, w tym między innymi sposób wypłaty, adres e-mail do wypłat, pożądana nazwa wyświetlana, obszar zainteresowań i informacje o poziomie umiejętności.

W zależności od działalności, niektóre z informacji, o które prosimy, są oznaczone jako niezbędne, a inne jako dobrowolne. Jeżeli informacje obowiązkowe dla danej działalności nie zostaną podane, nie będzie możliwości jej prowadzenia.

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, podczas korzystania przez użytkownika z witryny firma Shutterstock lub autoryzowani przez Shutterstock podwykonawcy zewnętrzni przetwarzający dane osobowe również mogą gromadzić określone informacje techniczne i przesyłowe na temat komputera użytkownika, aby ułatwić korzystanie z witryny i oferowanych usług. Przykładem tego jest logowanie zmiennych środowiskowych, np. rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, prędkości procesora oraz adresu IP komputera użytkownika. Zmienne środowiskowe są przez nas wykorzystywane w celu ułatwienia i śledzenia sposobu korzystania z witryny i usług. Shutterstock korzysta także ze zmiennych tego typu, aby mierzyć natężenie ruchu w witrynie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających naszą witrynę, okazjonalnie możemy porównać te informacje z Twoimi personalnymi danymi.

W celu redukcji błędów w naszej bazie danych, uwierzytelniania naszych użytkowników i zapobiegania nadużyciom naszego systemu od czasu do czasu możemy uzupełnić zgłoszone do nas informacje osobowe danymi z zewnętrznych źródeł. Może to na przykład polegać na uzupełnianiu danych osobowych informacjami adresowymi dostarczonymi przez pocztę USA, co pozwoli prawidłowo zakwalifikować informacje i zapobiec błędom w naszej bazie danych. Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika mogą być uzupełniane informacjami z zewnętrznych baz danych, takimi jak bazy danych demograficznych lub informacji o firmie. Ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że wysyłane przez nas komunikaty marketingowe będą trafne i interesujące. Lista podmiotów podrzędnych przetwarzających dane osobowe, których usług używamy do przetwarzania informacji, jest dostępna tutaj.

Kiedy użytkownik pobiera nasze narzędzia i korzysta z naszych aplikacji mobilnych i usług, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika. Nie żądamy ani nie uzyskujemy dostępu do danych opartych na lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika ani nie śledzimy jego lokalizacji podczas pobierania lub korzystania z naszej aplikacji mobilnej lub usług.

Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności

Na życzenie Shutterstock dostarczy Ci informacji na temat tego, czy przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu osoby trzeciej. Aby otrzymać te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, oraz zmiany preferencji dotyczących ich wykorzystania w dowolnym momencie. Można tego dokonać, klikając łącze Moje konto — wyświetlona strona pozwala bezpośrednio przeglądać i zmieniać większość informacji osobistych. Ze względów bezpieczeństwa niektóre dane osobowe mogą być zmieniane wyłącznie w formie kontaktu z obsługą klienta. Na wszelkie zapytania odpowiemy w rozsądnym czasie.

W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe użytkownika

Shutterstock gromadzi dane w celu świadczenia usług, dotrzymywania zobowiązań prawnych oraz ulepszania produktów i usług. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w inny sposób niż podany w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Shutterstock może wykorzystać te informacje do:

 • Przetwarzania transakcji finansowych.
 • Przesyłania potwierdzeń subskrypcji / odnowienia.
 • Rejestrowania Twoich praw, jeśli dotyczy, do wsparcia technicznego lub innych korzyści, które mogą być udostępniane zarejestrowanym użytkownikom.
 • Odpowiadania na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości.
 • Zarządzania Twoim kontem.
 • Przesyłania pożądanych informacji na temat produktów lub usług.
 • Informowania Cię o specjalnych ofertach i usługach Shutterstock oraz wybranych firm trzecich.
 • Zarządzania promocjami i loteriami, w których bierzesz udział, a także informowania Cię o ich rezultatach.
 • Badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych czynności i/lub naruszenia warunków korzystania z usług.
 • Spełniania potrzeb rozwoju naszych badań i produktów/usług, a także rozwijania naszej witryny, usług i ofert; oraz
 • Indywidualizowania Twoich doświadczeń, w tym przesyłania usług i ofert dobranych specjalnie dla Ciebie.

Przechowujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem plików cookie, plików dziennika, przeźroczystych obrazów i/lub zewnętrznych źródeł, aby stworzyć podsumowanie Twoich preferencji. Wiążemy Twoje dane osobowe, i/lub historię użytkowania, z informacjami w podsumowaniu, aby oferować specjalnie dobrane promocje i oferty marketingowe, poprawiać zawartość strony i/lub określać Twoje preferencje.

W pewnych sytuacjach firma Shutterstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich informacji osobistych zgodnie z wymogami prawa (np. w celu dostosowania się do wezwania do stawienia się w sądzie, nakazu, decyzji sądu lub procesu prowadzonego w odniesieniu do Shutterstock), oraz gdy uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, dochodzenia oszustwa, i/lub odpowiedzi na żądanie rządu. Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić również, jeśli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami

Shutterstock korzysta z jednego lub kilku zewnętrznych przedsiębiorstw zajmujących się procesowaniem kart kredytowych, aby pobierać opłaty za nasze towary i usługi. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych w żadnym innym celu.

Dane osobowe udostępniamy również określonym firmom, które wykonują usługi w naszym imieniu. W takim wypadku udostępniamy wyłącznie te informacje, które są im niezbędne do wykonania tych usług. Wymagamy, aby każda firma, której możemy udostępniać informacje osobiste, zabezpieczała dane tego typu zgodnie z tą zasadą i ograniczała ich użycie do świadczenia usług Shutterstock. Lista podwykonawców przetwarzających dane osobowe jest dostępna tutaj

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób informacji osobistych innym firmom w celach reklamowania ich własnych produktów lub usług.

Przechowywanie danych

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie konto, dane użytkownika będą potrzebne do świadczenia usług lub dopóki jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich informacji w celu zapewniania usług, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com. Na wszelkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni. Zachowamy dane użytkownika i wykorzystamy je, jeśli będzie to konieczne, aby stosować się do obowiązku prawnego, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.

Wybór/Rezygnacja

Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail o aktualnościach w Shutterstock, biuletynów i/lub wiadomości e-mail od naszych partnerów, wysyłając wiadomość na adres: support@bigstockphoto.com. Możliwość cofnięcia zgody na odbieranie komunikacji tego typu jest też dostępna w czasie procesu rejestracji. Shutterstock nadal będzie kontaktować się z użytkownikiem w przypadku zmian w warunkach świadczenia usługi. Będziemy także nadal wysyłać użytkownikowi komunikaty związane z realizacją naszych usług w tym m.in. e-mail rejestracyjny, wiadomości informujące o korzyściach, e-maile wysyłane automatycznie w odpowiedzi na czynności podejmowane przez użytkownika na stronie oraz powiadomienia związane z rachunkami. Zasadniczo nie ma możliwości cofnięcia zgody na otrzymywanie tych wiadomości, ponieważ nie mają one charakteru promocyjnego. Użytkownik, który nie chce ich otrzymywać, ma możliwość dezaktywacji swojego konta.

Użytkownicy używający aplikacji mobilnej Shutterstock mogą okazjonalnie otrzymywać powiadomienia push z informacjami o wydarzeniach lub promocjach prowadzonych przez nas. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia.

Ochrona danych osobowych

Informacje osobiste zapewniane w celu umożliwienia korzystania z witryny są zabezpieczone na kilka sposobów.

 • Dostęp do Twojego profilu jest zapewniany po podaniu hasła oraz unikatowego ID klienta, wybranego przez Ciebie. Hasło to jest zaszyfrowane. Powinno się stosować silne, alfanumeryczne hasło, którego nie należy nikomu zdradzać.
 • Twoje informacje osobiste są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp posiada wyłącznie wybrany personel Shutterstock i wykonawcy, używając odpowiedniego hasła.
 • Dane te są szyfrowane przy każdym przesyłaniu do Shutterstock.
 • Wprowadzane poufne informacje (jak numer karty kredytowej) do formularzy rejestracyjnych lub zamówieniowych szyfrujemy za pomocą technologii SSL.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji jak i po ich otrzymaniu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma przesyłu danych przez Internet lub metodą przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Pamiętamy o wrażliwości danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy i używamy najnowszych dostępnych narzędzi w celu ich ochrony. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania związane z zabezpieczeniami naszej strony można kierować adres privacy@shutterstock.com.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Shutterstock zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w zasadach ochrony prywatności według własnego uznania. W razie takiej sytuacji na stronie głównej witryny zostanie opublikowane powiadomienie, gdy zostaną wprowadzone istotne zmiany, ale przed ich wejściem w życie. Jeśli w rezultacie zmian użytkownik chce wprowadzić zmiany w sposobie używania danych osobowych przez Shutterstock, można tego dokonać postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji zatytułowanej Updating Your Personal Information and Privacy Preferences.

Po umieszczeniu powiadomienia tego typu uznamy, że użytkownik został poinformowany i podlega wszelkich istotnym zmianom w zasadach ochrony prywatności, z jednym wyjątkiem: Jeśli w momencie podawania informacji osobistych na stronie Shutterstock użytkownik ma możliwość (zgodnie z aktualnym procesem) ograniczenia sposobów, w jaki informacje te będą wykorzystywane do wzajemnej komunikacji, przez Shutterstock lub firmy trzecie, Shutterstock nie zmieni tych ustawień bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika. Jednakże, jeśli firma Shutterstock zostanie przejęta lub połączona z inną spółką, będzie ona mogła przekazać te informacje o klientach, które są powiązane z tą częścią biznesu, która została sprzedana lub połączona z inną spółką, bez Twojej zgody, przy czym Shutterstock zapewni na swojej stronie powiadomienie o takiej sprzedaży aktywów, przejęciu lub połączeniu.

Widgety z mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa oferuje niektóre funkcje z serwisów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to”, oraz widgety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy. Te funkcje i aplikacje mogą zbierać adresy IP bądź informacje o stronach odwiedzanych w naszej witrynie oraz umieszczać na Twoim komputerze pliki cookie. Funkcje i widgety społecznościowe są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne lub działają bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcja z tymi funkcjami podlega zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez firmę, która je oferuje.

Jednokrotne logowanie

Do naszego serwisu można zalogować się za pomocą usług jednokrotnego logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te służą do uwierzytelniania tożsamości użytkownika, ale mogą też służyć do udostępniania określonych informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia formularza zapisu. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają umieszczanie informacji o działaniach użytkownika na stronie profilu widocznej dla innych osób.

E-maile programu poleceń

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji polecenia naszej witryny znajomemu, poprosimy o jego imię i adres e-mail. Następnie prześlemy automatyczną, jednorazową wiadomość z zaproszeniem do założenia konta w witrynie. Shutterstock przechowuje te informacje wyłącznie w celu przesłania tej jednej wiadomości e-mail i śledzenia sukcesu naszego programu poleceń.

Osoba znajoma może napisać do nas na adres privacy@shutterstock.com, aby poprosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych.

Dzieci

Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj na stronie żadnych danych i nie korzystaj z naszych usług. Jeśli uważasz, że dziecko w wieku poniżej 18 lat podało nam swoje dane osobowe, napisz na adres support@bigstockphoto.com wniosek, aby usunąć jego dane i zamknąć konto.

Skargi dot. prywatności

Osoby znajdujące się w niektórych krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają określone ustawowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo użytkownik może zażądać dostępu do informacji oraz aktualizacji, usunięcia lub poprawienia danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez firmę Shutterstock podlega przepisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR — General Data Protection Regulation) Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, Shutterstock opiera się na swoich uzasadnionych interesach opisanych powyżej w celu przetwarzania danych. Tam, gdzie Shutterstock przetwarza określone dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik zyskuje prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych, pisząc na adres support@bigstockphoto.com. Sprzeciw wobec przetwarzania można także wyrazić, pisząc na ten adres e-mail: privacy@shutterstock.com.

Shutterstock traktuje kwestie prywatności bardzo poważnie. Jeśli uważasz, że Shutterstock stosuje niniejszych zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Prosimy zawrzeć w liście jak najwięcej informacji na temat zgłaszanych naruszeń zasad ochrony prywatności Shutterstock. Zgłoszenie użytkownika zostanie rozpatrzone niezwłocznie. Jeśli użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia swojej skargi lub nie jest zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia sprawy, może skontaktować się bez dodatkowych opłat z naszym partnerem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który pełni role pośrednika w sporach: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zasad ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub korzystania ze strony, skontaktuj się ze inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą informację o podwykonawcach przetwarzających dane osobowe.