zavřít
snímek
Snímky

Oznámení o porušení autorských práv DMCA

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock ("Bigstock") respektuje duševní vlastnictví ostatních a od uživatelů svých webových stránek očekává, že to budou vnímat stejně.

Postup pro uplatnění porušení autorských práv:
Pokud máte za to, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení těchto autorských práv, a je přístupné na těchto stránkách, můžete upozornit našeho zástupce pro autorská práva, jak je uvedeno v americkém autorském zákoně z roku 1998 ("Digital Millennium Copyright Act - DMCA"). Chcete-li v rámci DMCA postupovat účinně, musí mít vaše oznámení o údajném porušení, které poskytnete určenému zástupci společnosti Bigstock, písemnou formu a obsahovat ve své podstatě následující:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.
  2. K identifikaci díla chráněného autorským právem s údajně porušovanými právy, v případě několika děl chráněných autorským právem na jedné stránce on-line, stačí jediné oznámení, reprezentativní seznam takovýchto děl na této stránce.
  3. Identifikace materiálu, u kterého údajně dochází k porušování, nebo který je předmětem činnosti porušování, a který má být odstraněn, nebo k němuž má být zakázán přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby umožnily společnosti Bigstock materiál lokalizovat.
  4. Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby umožnily společnosti Bigstock kontaktovat žalující stranu, například adresa, telefonní číslo a je-li k dispozici e-mailová adresa, na které může být žalující strana kontaktována.
  5. Prohlášení, že žalující strana jedná v dobré víře, že použití materiálu způsobem, který je žalován, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem.
  6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

Výše uvedené informace musí být předloženy v podobě písemného oznámení následujícímu určenému zástupci společnosti Bigstock:

Jméno zástupce určeného k tomu, aby dostával oznámení o údajném porušení: Sejal Patel
Adresa určeného zástupce: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefonní číslo určeného zástupce: (646) 449-6068
Faxové číslo určeného zástupce: (646) 449-6068
E-mailová adresa určeného zástupce: infringementclaims@shutterstock.com

PODLE FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE POKUD NÁS ÚMYSLNĚ UVEDETE V OMYL, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE AUTORSKÁ PRÁVA, MŮŽETE BÝT VYSTAVENI VÁŽNÝM OBČANSKOPRÁVNÍM POSTIHŮM. MEZI NĚ PATŘÍ PENĚŽNÍ TRESTY, SOUDNÍ VÝLOHY A ADVOKÁTNÍ POPLATKY, KTERÉ VZNIKNOU NÁM, JAKÝMKOLI VLASTNÍKŮM AUTORSKÝCH PRÁV, NEBO DRŽITELŮM LICENCE VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV, KTERÝ UTRPÍ ÚJMU V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSME SPOLÉHALI NA VAŠE MYLNÉ INFORMACE. ZA KŘIVÉ SVĚDECTVÍ MŮŽETE ROVNĚŽ NÉST TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.

Tyto informace by neměly být považovány za právní radu; další podrobnosti o informacích požadovaných pro platná oznámení dle DMCA, viz 17 U.S.C. 512(c)(3).

POZNÁMKA: Tato informace je poskytována výhradně pro účely upozornění společnosti Bigstock, že váš autorsky chráněný materiál (materiály) může být narušen. Na další dotazy obsahující požadavky na technickou podporu, dotazy na fakturaci, hlášení zneužití e-mailu a ohlášení pirátství třetí strany nebude v tomto procesu odpovězeno.