zavřít
snímek
Snímky
 1. Rámec Privacy Shield
 2. Subjekty shromažďující osobní údaje
 3. Shromažďování osobních údajů
 4. Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí
 5. Jak jsou používány vaše osobní údaje
 6. Sdílení informací s poskytovateli služeb / zástupci
 7. Uchovávání údajů
 8. Výběr / vyjádření nesouhlasu
 9. Ochrana vašich osobních údajů
 10. Soubory cookie a technologie sledování
 11. Změny v zásadách ochrany osobních údajů
 12. Odkazy na stránky třetích stran
 13. Widgety sociálních médií
 14. Jednotné přihlašování
 15. E-maily z programu doporučení
 16. Děti
 17. Stížnosti týkající se ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 21. května 2018.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak Shutterstock spravuje osobní údaje a respektuje vaše soukromí. Tyto zásady mohou být občas upraveny. Návštěvníkům a uživatelům našich webů doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Veškeré „osobní údaje“ (které jsou definovány jako jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, nebo které by mohly být použity pro identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby), které shromažďujeme a spravujeme, se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů v platném znění. Znění těchto zásad se čas od času mění. Informace o aktualizaci vašich údajů a nastavení najdete v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“.

Když zmiňujeme „Shutterstock“, máme na mysli subjekt Shutterstock, který působí jako správce nebo zpracovatel vašich údajů, jako je podrobněji popsáno v části „Subjekty shromažďující osobní údaje“ níže.

Rámec Privacy Shield

Společnost Shutterstock se účastní ochranného rámce EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a je pro ně certifikovaná. Shutterstock se zavazuje, že všechny osobní údaje přijaté z členských zemí Evropské unie (EU) a Švýcarska budou podléhat příslušným zásadám ochranného rámce Privacy Shield. Pokud se chcete o ochranných rámcích Privacy Shield dozvědět více, navštivte seznam amerického Ministerstva obchodu věnovaný ochranným rámcům Privacy Shield. [https://www.privacyshield.gov/list]

Společnost Shutterstock zodpovídá za zpracování osobních údajů, které přijme, v souladu s tímto rámcem Privacy Shield a následně je předává třetí straně jednající jako její zástupce. Shutterstock splňuje zásady rámce Privacy Shield pro všechna další předávání osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání.

S ohledem na osobní údaje přijaté nebo přenesené v souladu s rámcem Privacy Shield společnost Shutterstock podléhá regulačním donucovacím silám americké Federální obchodní komise. V určitých situacích může společnost Shutterstock být nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů, například aby splnila požadavky národní bezpečnosti nebo prosazování zákonů.

V případě, že máte nevyřešenou otázku ohledně ochrany osobních údajů anebo využití údajů, kterou jsme dostatečně nezodpověděli, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách rámce Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete mít po vyčerpání všech ostatních postupů pro řešení sporů nárok na vyvolání závazné arbitráže.

Subjekty shromažďující osobní údaje

Shutterstock se skládá z různých právních subjektů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je zveřejněno jménem skupiny společností Shutterstock, proto když v tomto oznámení o ochraně osobních údajů používáme „Shutterstock“, „my“, „nás“ nebo „náš“, máme na mysli příslušnou společnost ve Skupině Shutterstock zodpovědnou za zpracování vašich údajů. To, která společnost Shutterstock je správcem vašich údajů, závisí na platných podmínkách služby nebo licenční smlouvě, kterou se společností Shutterstock uzavřete. Osobní údaje na tomto webu shromažďuje společnost Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA, telefonní číslo +1 866 663 3954.

Pro Skupinu Shutterstock jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), který zodpovídá za vyřizování dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo požadavky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, toho, jak spravujeme vaše osobní údaje, nebo jakýkoli jiný problém související s vašimi osobními údaji, kontaktujte našeho pověřence:

Shutterstock, Inc.
Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefonní číslo: 1-866-663-3954
https://www.shutterstock.com/contactus

Správce osobních údajů (místo vzniku nebo sídlo organizace) Majetek
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Shromažďování osobních údajů

Jako návštěvník tohoto webu se můžete zapojit do celé řady činností bez poskytování jakýchkoli osobních údajů.

Když se však zaregistrujete k používání webu Shutterstock a objednáte si produkty nebo služby jako předplatitel Shutterstocku za účelem, aby vám byly služby poskytovány, můžeme od vás získat následující osobní údaje:

 • fakturační údaje jako číslo, datum ukončení platnosti, typ a fakturační adresa vaší platební karty;
 • demografické údaje jako název pracovní pozice, popis práce a typ a název společnosti a
 • profilová data, včetně vašeho uživatelského jména a hesla, podrobností o vašich nákupech a obsahu, který od nás licencujete.

Pokud na Shutterstock nahrajete obsah pro účely licencování, můžete být požádáni o poskytnutí následujících údajů:

 • Kontaktní údaje jako jméno, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště a e-mailová adresa.
 • Pro účely ověření těchto údajů vás Shutterstock může požádat: a) o nahrání naskenovaného průkazu totožnosti vydaného státní institucí (který bude bezpečně uložen na našich serverech) nebo b) o poskytnutí čísla platební karty. Číslo platební karty bude použito výhradně k ověření vašeho jména a adresy. Číslo platební karty se nebude ukládat.
 • Platební údaje a údaje o přispěvateli včetně mimo jiné způsobu výplaty, výplatního e-mailu, požadovaného zobrazovaného jména, zaměření obsahu a informací o vaší úrovni dovedností.

V závislosti na dané činnosti jsou některé z požadovaných údajů označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné. Pokud neposkytnete povinné údaje spojené s určitou činností, nebudete se moci této činnosti účastnit.

Stejně jako v případě většiny webových stránek platí, že při používání tohoto webu mohou Shutterstock nebo dílčí zpracovatelé najatí Shutterstockem také shromažďovat určité technické údaje nebo informace o směrování z vašeho počítače za účelem usnadnění používání tohoto webu a jeho služeb. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a IP adresa vašeho počítače. Tyto proměnné prostředí využíváme k usnadnění a sledování používání tohoto webu a jeho služeb. Shutterstock tyto proměnné prostředí využívá také k měření vzorců provozu na tomto webu. Pro účely lepšího porozumění potřebám návštěvníků našeho webu můžeme tyto údaje příležitostně spojit s vašimi osobními údaji.

Pro účely omezení chyb v naší databázi, ověřování našich uživatelů a prevenci zneužívání našeho systému můžeme vámi poskytnuté osobní údaje příležitostně doplnit o údaje ze zdrojů třetích stran. Vaše kontaktní údaje můžeme například doplnit o adresu získanou od americké poštovní doručovací služby s cílem údaje zúžit a předejít tak chybám v naší databázi. Informace, které získáme přímo od vás, můžeme doplnit informacemi uloženými v databázích třetích stran, jako jsou demografické informace nebo informace o firmách, abychom zvýšili pravděpodobnost, že marketingová sdělení, která zasíláme, pro vás budou relevantní a zajímavá. Seznam všech dílčích zpracovatelů, které využíváme ke zpracování informací, můžete najít zde.

Když stahujete a používáte naše mobilní aplikace nebo služby, automaticky shromažďujeme informace o typu zařízení, které používáte, a o verzi operačního systému. Během stahování ani používání našich mobilních aplikací nebo služeb nikdy nepožadujeme, nepoužíváme ani nesledujeme žádné informace o poloze z vašeho mobilního zařízení.

Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí

Shutterstock vám na vyžádání poskytne informace o tom, kde jménem třetí strany uchováváme nebo zpracováváme jakékoli z vašich osobních údajů. Pokud o tyto informace chcete požádat, kontaktujte nás prosím na privacy@shutterstock.com.

Ke svým osobním údajům a preferencím ohledně ochrany soukromí máte právo kdykoli přistupovat, opravovat je nebo je odstranit. Po kliknutí na odkaz „Můj účet“ můžete ihned prohlížet a upravovat většinu svých osobních údajů. Z bezpečnostních důvodů lze určité osobní údaje změnit pouze kontaktováním podpory. Na váš požadavek budeme pohotově reagovat v rozumné době.

Jak jsou používány vaše osobní údaje

Shutterstock vaše údaje získává za účelem poskytování služeb, vyhovění našim právním povinnostem a zlepšování produktů a služeb. Vaše osobní údaje neprodáváme a nepronajímáme třetím stranám a nesdílíme je se třetími stranami jiným způsobem, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Shutterstock tyto údaje může používat k těmto účelům:

 • Zpracování vašich finančních transakcí
 • Odeslání potvrzení objednávky/prodloužení předplatného
 • Registrace vašich práv, pokud existují, na technickou podporu nebo jiné výhody, které mohou být dostupné registrovaným uživatelům
 • Odpovědí na žádosti, dotazy a připomínky na oddělení služeb zákazníkům
 • Správa vašeho účtu
 • Zasílání vyžádaných informací o produktech nebo službách
 • Zasílání informací o speciálních nabídkách a službách Shutterstock a vybraných třetích stran
 • Správu propagačních akcí a losování, kterých se účastníte, a pro oznámení výsledků
 • Vyšetřování, prevence nebo opatření týkající se nezákonných činností anebo porušení podmínek služby
 • Splnění potřeb výzkumu a vývoje produktů/služeb a zlepšování našeho webu, služeb a nabídky
 • Přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti včetně cílených služeb a nabídek

Ukládáme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies, souborů protokolu, průhledných obrázků anebo zdrojů třetích stran s cílem vytvořit souhrn vašich preferencí. Vaše osobní údaje anebo historii využívání vašeho členství navazujeme na informace v tomto souhrnu za účelem poskytování na míru připravených propagačních akcí a marketingových nabídek, zlepšování obsahu tohoto webu pro vás anebo k určení vašich preferencí.

V určitých situacích může společnost Shutterstock být nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů, například aby splnila požadavky národní bezpečnosti nebo prosazování zákonů.

Pokud je to vyžadováno zákonem (např. pro splnění požadavků předvolání, soudního příkazu nebo soudního řízení týkajícího se služby Shutterstock) a v případech, kdy budeme zveřejnění požadovat za nutné k ochraně svých práv, zabránění soudnímu sporu, k ochraně vašeho bezpečí nebo bezpečí jiných, k vyšetřování podvodu anebo v rámci reakce na žádost státních institucí. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v případech, kdy usoudíme, že toto zveřejnění je nutné z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek celospolečenské důležitosti.

Sdílení informací s poskytovateli služeb / zástupci

Shutterstock využívá pro platby za zboží a služby jednu nebo více externích společností zpracovávajících platby provedené platební kartou. Podle našeho nejlepšího vědomí tyto společnosti neuchovávají, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje pro žádné jiné účely.

Osobní údaje také sdílíme s určitými společnostmi, které naším jménem poskytují služby. V tomto případě sdílíme jen osobní údaje potřebné pro poskytování těchto služeb. Od každé společnosti, se kterou mohou být sdíleny osobní údaje, požadujeme, aby tyto údaje chránila způsobem odpovídajícím těmto zásadám ochrany osobních údajů a aby používaní těchto údajů omezila na poskytování služeb pro Shutterstock. Seznam těchto dílčích zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb.

Uchovávání údajů

Vaše údaje uchováme, dokud bude váš účet aktivní, dokud vaše údaje budou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak bude vyžadováno, abychom splnili své právní povinnosti. Pokud si přejete svůj účet smazat nebo požádat, abychom dále nevyužívali vaše údaje k poskytování služeb, kontaktujte nás na adrese privacy@shutterstock.com. Na váš požadavek budeme reagovat do 30 dnů. Vaše osobní údaje budeme ukládat a používat dle potřeby pro účely plnění právních závazků, řešení sporů a vynucování smluv.

Výběr / vyjádření nesouhlasu

Můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním e-mailových novinek a newsletterů Shutterstock anebo e-mailů partnerů zasláním e-mailu na adresu support@bigstockphoto.com. Možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení je obvykle dostupná také při procesu registrace. Shutterstock vás i tak bude podle potřeby kontaktovat, pokud dojde ke změně podmínek služby. Kromě toho vám i tak budeme posílat oznámení související se službami, jako jsou mimo jiné registrační e-mail, e-mail s upozorněním na výhody, e-maily vytvářené automaticky v návaznosti na vámi provedené akce tomto webu a upozornění týkající se fakturace. Obecně platí, že nemůžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení, která nejsou propagační povahy. Pokud si je nepřejete dostávat, máte možnost deaktivovat svůj účet.

Pokud používáte mobilní aplikaci Shutterstock, můžeme vám občas zasílat nabízená oznámení, abychom vás informovali o událostech nebo propagačních akcích, které můžeme pořádat. Pokud tyto typy sdělení už dostávat nechcete, můžete je vypnout na úrovni zařízení.

Ochrana vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s používáním tohoto webu jsou chráněné několika způsoby.

 • Váš přístup k profilu vašeho účtu je dostupný prostřednictvím hesla a jedinečného ID zákazníka, které si sami zvolíte. Heslo je zašifrované. Musíte použít silné heslo obsahující písmena i číslice a nikomu ho nesmíte prozradit.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečném serveru, ke kterému mají přístup pouze vybraní pracovníci a externí pracovníci Shutterstock prostřednictvím hesla.
 • Vaše osobní údaje jsou zašifrované pokaždé, když dochází k jejich přenosu do společnosti Shutterstock.
 • Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáte citlivé údaje (například číslo platební karty), tyto informace šifrujeme pomocí technologie TSL (Transport Layer Security).

Usilujeme o ochranu obdržených osobních údajů, a to jak při přenosu, tak po jejich doručení. Neexistuje však žádná 100% bezpečná metoda přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání dat. I když bereme v úvahu citlivost osobních údajů, které získáváme, zpracováváme a ukládáme, i současný stav technologií k použití na ochranu vašich osobních údajů, jejich absolutní zabezpečení nemůžeme zaručit.

Pokud máte jakékoli dotazy k bezpečnosti na našem webu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese privacy@shutterstock.com.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Shutterstock si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud budou provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, před jejich vstupem v platnost je oznámíme e-mailem nebo na domovské stránce. Pokud v důsledku takových změn budete chtít změnit způsoby, kterými Shutterstock může používat vaše osobní údaje, můžete tyto změny provést v souladu s pokyny uvedenými v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“.

Po zveřejnění takového oznámení se bude mít za to, že jste s jeho obsahem byli obeznámeni a veškeré podstatné změny pro vás budou platné. Výjimkou jsou následující situace: Pokud v době, kdy poskytnete své osobní údaje společnosti Shutterstock, budete mít možnost (tak jako máte teď) omezit, jak takové informace budou používány pro komunikaci s vámi, ať už ze strany společnosti Shutterstock, nebo třetích stran, Shutterstock neprovede změny tohoto nastavení bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud však dojde k akvizici nebo fúzi a Shutterstock se stane součástí jiného subjektu, může Shutterstock poskytnout tomuto subjektu údaje zákazníků, které jsou spojené s tou částí našeho podniku, která byla prodána jinému subjektu nebo sloučena s jiným subjektem. V takovém případě budou informace poskytnuty bez vašeho souhlasu, ale Shutterstock na svých stránkách zveřejní oznámení o daném prodeji aktiv, akvizici nebo fúzi.

Widgety sociálních médií

Naše weby mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako je tlačítko To se mi líbí služby Facebook, a widgety, jako je tlačítko Sdílet, nebo interaktivní miniprogramy, které fungují na našem webu. Tyto funkce mohou získávat vaši IP adresu, informace o tom, jakou stránku na našem webu jste navštívili, a mohou vytvořit soubor cookie, a tím umožnit správné fungování dané funkce. Funkce sociálních médií a widgety buď zajišťuje třetí strana, nebo přímo náš web. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Jednotné přihlašování

K našemu webu se můžete přihlásit pomocí služeb jednotného přihlašování, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši identitu a umožní vám sdílet s námi určité osobní informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, jimiž se předvyplní náš přihlašovací formulář. Služby jako Facebook Connect vám dávají možnost zveřejňovat informace o vašich aktivitách na tomto webu na vaší profilové stránce, a tak je sdílet s ostatními v rámci vaší sítě.

E-maily z programu doporučení

Pokud se rozhodnete využít naši službu doporučení a říci o našem webu některému z vašich přátel, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu dané osoby. Vašemu příteli automaticky zašleme jednorázový e-mail s pozvánkou na náš web. Shutterstock ukládá tyto údaje výhradně pro účely odeslání tohoto jednorázového e-mailu a sledování úspěšnosti programu doporučení.

Váš přítel se může obrátit na privacy@shutterstock.com s žádostí o odstranění těchto údajů z naší databáze.

Děti

Nemáme v úmyslu vyžadovat osobní údaje od osob mladších 18 let, ani tyto údaje shromažďovat. Pokud jste mladší 18 let, nezadávejte na tomto webu žádné údaje a nevyužívejte našich služeb. Pokud jste přesvědčeni o tom, že vaše dítě mladší 18 let zadalo na našem webu osobní údaje, obraťte se prosím na support@bigstockphoto.com s žádostí o odstranění těchto údajů a ukončení účtu dítěte.

Stížnosti týkající se ochrany osobních údajů

Osoby nacházející se v určitých zemích včetně Evropského hospodářského prostoru mají určitá zákonná práva týkající se jejich osobních údajů. Kromě výjimek na základě zákona můžete mít právo požadovat přístup k údajům a také je aktualizovat, odstranit nebo opravit.

Do té míry, v jaké zpracování vašich osobních údajů společností Shutterstock podléhá obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je společnost Shutterstock při zpracování vašich údajů závislá na svých oprávněných zájmech, které jsou popsány výše. Když Shutterstock zpracovává určité osobní údaje pro své vlastní účely přímého marketingu, máte právo se kdykoli ohradit proti tomu, aby Shutterstock vaše osobní údaje k tomuto účelu používal. Za tímto účelem kontaktujte support@bigstockphoto.com. Proti zpracování se můžete ohradit také zasláním e-mailu na privacy@shutterstock.com.

Shutterstock bere obavy svých uživatelů o soukromí vážně. Pokud jste přesvědčeni, že společnost Shutterstock nesplnila podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s ohledem na vaše osobní údaje, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Ve vašem dopise prosím co nejpodrobněji popište způsoby, jakými podle vás došlo k porušení zásad ochrany osobních údajů Shutterstock. Vaši stížnost neprodleně prošetříme. Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí vaší stížnosti nebo vaše stížnost nebude vyřešena k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím našeho externího poskytovatele řešení sporů v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (bezplatně).

Pokud máte jakékoli dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, postupům tohoto webu nebo jednání s tímto webem, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
Kliknutím sem si můžete přečíst naše prohlášení o dílčích zpracovatelích.