luk
billede
billeder

DMCA-meddelelse om krænkelse af ophavsretten

Shutterstock, Inc. d/b/a Bigstock ("Bigstock") respekterer andres intellektuelle rettigheder og forventer, at brugerne af vores hjemmeside har det på samme måde.

Procedure for krav om krænkelse af ophavsret:
Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede arbejde er blevet kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, og det er tilgængeligt på denne hjemmeside, kan du meddele dette til vores ophavsretsagent, som angivet i den såkaldte Digital Millennium Copyright Act fra 1998 ("DMCA"). For at være gyldig i forhold til DMCA skal en meddelelse om påstået krænkelse være skriftlig og indsendes til Bigstocks udpegede agent og i alt væsentligt indeholde følgende::

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.
  2. Identifikation af ophavsretligt beskyttet værk, der hævdes at være blevet krænket, eller en repræsentativ liste over sådanne værker på dette websted, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt online-websted er omfattet af en enkelt anmeldelse.
  3. Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende, eller som er genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgangen skal deaktiveres, samt tilstrækkeligt med oplysninger til, at Bigstock kan lokalisere materialet.
  4. Tilstrækkeligt med oplysninger, så Bigstock kan kontakte den klagende part, såsom adresse, telefonnummer og om muligt e-mailadresse, via hvilken den klagende part kan kontaktes.
  5. En erklæring om, at den klagende part handler i god tro og mener, at brugen af ​​materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven.
  6. En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under straf for mened at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

Ovennævnte oplysninger skal indsendes som en skriftlig meddelelse til følgende udpegede agent for Bigstock:

Navn på den agent, der er udpeget til at modtage meddelelse om påstået krænkelse: Sejal Patel
Adresse på den udpegede agent: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefonnummer på den udpegede agent: (646) 449-6068
Faxnummer på den udpegede agent: (646) 449-6068
E-mailadresse til den udpegede agent: infringementclaims@shutterstock.com

BEMÆRK VENLIGST, AT IFØLGE DEN FØDERALE LOVGIVNING KAN DU PÅLÆGGES STRENG STRAF, HVIS DU MED OVERLÆG FEJLFORTOLKER, AT ONLINE-MATERIALE KRÆNKES. DETTE OMFATTER ØKONOMISK ERSTATNING, OMKOSTNINGER TIL RETSSAGER OG UDGIFTER TIL ADVOKAT, SOM VI MÅTTE HAVE PÅDRAGET OS, AF EN OPHAVSRETSINDEHAVER ELLER AF EN OPHAVSRETSINDEHAVERS LICENSHAVER, DER KRÆNKES SOM FØLGE AF, AT VI HAR STOLET PÅ DIN FEJLFORTOLKNING. DU KAN OGSÅ BLIVE RETSFORFULGT FOR MENED.

Disse oplysninger må ikke opfattes som juridisk rådgivning. Se yderligere oplysninger om, hvad der kræves for at udfærdige en gyldig DMCA-meddelelse på 17 U.S.C. 512(c)(3).

BEMÆRK: Disse oplysninger er kun tilvejebragt for at gøre Bigstock opmærksom på, at dine ophavsretligt beskyttede materialer kan være blevet krænket. Alle andre henvendelser, herunder teknisk support, spørgsmål vedrørende regninger, rapportering af e-mailmisbrug og rapporter om piratkopiering foretaget af tredjeparter, vil ikke blive besvaret via denne proces.