luk
billede
Billeder

Servicevilkår for medlemmer

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER. DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR ER EN UFRAVIGELIG BETINGELSE FOR DIN BRUG AF DETTE WEBSTED OG DETS PRODUKTER OG TJENESTER.

Shutterstock, Inc, der driver forretning under navnet Bigstock (“Bigstock”), vedligeholder webstedet www.Bigstock.com og websteder varemærket Bigstock og Bigstockphoto (dvs. bigstockphoto.com, bigstockphoto.de osv.) (samlet “websted”). Uformelle brugere af webstedet kan gennemse billedfiler (“billede(r)”) og få licens til billederne (licensindehavere kaldes herefter “medlemmer”). Brugere, inklusive medlemmer, kan også blive bidragydere af indhold (”bidragyder”). Bidragydere kan uploade billedfiler til webstedet med det formål at få Bigstock til at agere som bidragyders agent med hensyn til udstedelse af billedlicensrettigheder til medlemmer i overensstemmelse med betingelserne i Bigstocks bidragyderaftale.

Ved registrering hos Bigstock accepterer medlemmer at være underlagt vilkårene og betingelserne i Bigstocks erklæring om databeskyttelse (som er inkorporeret heri ved henvisning) og følgende vilkår og betingelser som relevant (“aftalen”).:

 1. Samtykke

  Medlemmer skal være fyldt 18 år. Bigstock kan kræve, at du leverer tilstrækkeligt bevis på alder eller identitet. Ved registrering bekræfter du, at dit bopælsland er det samme som landet for din faktureringsadresse.

 2. Medlemmets garantier og ansvar

  1. Medlemmet garanterer, at denne har givet korrekte, fuldstændige og aktuelle medlemsoplysninger til Bigstock. I de tilfælde, hvor et medlem opretter en konto hos Bigstock (en “Bigstock-konto”), indvilliger medlemmet i at rette og opdatere disse oplysninger for at sikre, at de altid er korrekte og fuldstændige. Angivelse af falske, personlige oplysninger eller manglende overholdelse af disse servicevilkår kan føre til tilbagekaldelse af det/de licens(er) udstedt til medlemmet, såvel som medlemmets tab af dennes Bigstock-konto og enhver anden service eller ethvert andet gode leveret af Bigstock.
  2. Medlemmer, der opretter en Bigstock-konto, vil modtage en adgangskode. Hvert medlem er alene ansvarlig for enhver aktivitet, der udføres på dennes Bigstock-konto. Medlemmet indvilliger i omgående at underrette Bigstock i tilfælde af uautoriseret brug af medlemmets adgangskode eller konto samt ethvert andet brud på sikkerhed, der kan påvirke Bigstock.
  3. Et individ kan som medlem kun oprette én Bigstock-konto. Bigstock kan frafalde denne begrænsning, hvis der er vægtige forretningsmæssige eller organisatoriske grunde til at have mere end én konto. Kontakt support for yderligere oplysninger.
  4. Efter oprettelse af en Bigstock-konto bliver du muligvis bedt om at vælge et medlemsnavn. Medlemmer må ikke vælge eller bruge en anden persons medlemsnavn eller et navn, der krænker en tredjeparts varemærke eller andre ejendomsrettigheder, der er eller kan være ulovlige at bruge, som kan skabe forvirring med hensyn til personens identitet eller tilhørsforhold til andre enheder, eller som Bigstock efter eget skøn anser for at være vulgært eller på anden måde stødende. Bigstock forbeholder sig retten til at slette ethvert vulgært, uanstændigt eller stødende medlemsnavn eller at kræve, at dette bliver slettet.
  5. Medlemmer, hvis konti er blevet opsagt af Bigstock, må ikke tilgå webstedet uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Bigstock. Et aktivt medlem må ikke velvidende lade et opsagt medlem bruge en konto, der tilhører et aktivt medlem.
 3. Udløb af billedkreditter og refusionspolitik

  Køb af billedkreditter kan ikke refunderes.

  BILLEDKREDITTER UDLØBER ET ÅR EFTER KØBSDATOEN.

 4. Abonnementsvilkår. Vilkårene i dette afsnit er gældende for Bigstock-kontoejere, der aktiverer et Bigstock-abonnement (“abonnement”):
  1. Ved at registrere et abonnement indvilliger du i at være underlagt Bigstocks standardaftale for brug af indhold, som er inkorporeret heri og gjort del heraf ved henvisning.
  2. Gratis prøver. Dit Bigstock-abonnement kan begynde med en gratis prøve (“gratis prøveperiode“). Hvis dit Bigstock-abonnement begynder med en gratis prøveperiode, vil længden af denne gratis prøveperiode være som specificeret under tilmeldingen. Bigstock er ikke forpligtet til at tilbyde en gratis prøveperiode. En gratis prøveperiode kan ikke kombineres med noget andet eller nogle andre tilbud. Du skal have adgang til internettet og en gyldig betalingsmetode, som påpeget under tilmeldingen (“betalingsmetode”), for at aktivere et abonnement (inklusive en gratis prøveperiode). Du er ikke kvalificeret til at modtage en gratis prøveperiode, hvis (i) du tidligere har benyttet en gratis prøveperiode, (ii) oprettede abonnement hos Bigstock indenfor de forudgående 12 måneder eller (iii) din betalingsmetode eller e-mailadresse tidligere har været tilknyttet et Bigstock-abonnement. Ved udløbet af den gratis prøveperiode vil Bigstock automatisk begynde at fakturere din betalingsmetode for abonnementsgebyrer, medmindre du annullerer før udløbet af den gratis prøveperiode.
  3. Din konto. For at se de specifikke detaljer for dit medlemskab, inklusive din abonnementsstatus, månedlig abonnementspris og udløbsdatoen for din gratis prøveperiode, henvises du til dine kontooplysninger, som findes på http://www.bigstockphoto.com/account/ . Din betalingsmetode vil muligvis blive autoriseret for op til cirka én serviceperiode, så snart du aktiverer et abonnement, inklusive en gratis prøveperiode. I nogle tilfælde vil denne autorisation reducere din tilgængelige saldo eller kreditgrænse. Bigstock vil imidlertid ikke opkræve betaling på betalingsmetoden, medmindre du ikke annullerer dit abonnement før udløbet af den gratis prøveperiode. Du vil ikke modtage besked fra Bigstock, når din gratis prøveperiode udløber, eller når den betalingspligtige abonnementsperiode begynder. HVIS DU ANNULLERER FØR UDGANGEN AF DIN GRATIS PRØVEPERIODE, VIL BIGSTOCK IKKE OPKRÆVE BETALING PÅ DIN BETALINGSMETODE. GÅ TIL http://www.bigstockphoto.com/account/ FOR INSTRUKTIONER ANGÅENDE ANNULLERINGER. Bigstock vil fortsætte med regelmæssigt (afhængig af længden af din abonnementsperiode) at opkræve betaling på din betalingsmetode for dit abonnementsgebyr, indtil du annullerer abonnementet. Du kan annullere dit abonnement til enhver tid. BETALINGER FOR ABONNEMENT KAN IKKE REFUNDERES, OG DER GIVES INGEN REFUSION ELLER KREDIT FOR DELVIST BRUGTE ABONNEMENTSPERIODER.
  4. Bigstock udbyder til tider et udvalg af medlemsabonnementer inklusive specielle salgsfremmende aftaler, abonnementer eller medlemskaber med forskellige begrænsninger. Bigstock forbeholder sig retten til at revidere, annullere eller på anden måde ændre de medlemsabonnementer, vi udbyder.
  5. Antallet af abonnerede billeddownloads, du har til rådighed, afhænger alene af, hvilket abonnement du køber. I forbindelse med denne aftale defineres en dag som en periode på fireogtyve (24) timer, der begynder på det tidspunkt, du køber dit abonnement. En måned er defineret som tredive (30) på hinanden følgende dage, der begynder på og inklusive den dato, hvor du aktiverer din gratis prøveperiode eller dit abonnement.
  6. Ved at påbegynde dit abonnement samtykker du udtrykkeligt til, at Bigstock har ret til at fakturere dit abonnementsgebyr til den betalingsmetode, du har opgivet under registreringsprocessen. Bemærk venligst, at priser og opkrævninger kan ændres uden varsel. “Fakturering” betyder, i forbindelse med disse servicevilkår, en opkrævning eller debet, som relevant, på din valgte betalingsmetode. Bigstock har under ingen omstændigheder noget ansvar med hensyn til refusion af abonnementsgebyr. I tilfælde af at Bigstock efter eget skøn vurderer, at du er berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af dit abonnementsgebyr, vil en sådan tilbagebetaling kun ske til den kreditkortkonto, der oprindeligt blev brugt til at foretage købet af dit abonnement.
 5. Partnerprogram

  Det er hensigten, at Bigstock-partnerprogrammet vil lade tilmeldte medlemmer anbefale nye medlemmer til Bigstock, når dette er muligt. Bigstock-partnerprogrammet kan ikke bruges af noget medlem som en måde, hvorpå medlemmet kan få rabat på sine egne køb. Forfalskninger eller svigagtig brug af Bigstocks partnerprogram, der afviger fra dem beskrevet heri, kan resultere i tab af tjeneste, provisioner eller andre kontofordele.

 6. Skadesløsholdelse

  Medlemmer skal skadesløsholde og forsvare Bigstock, dennes bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, partnere, tilknyttede personer/firmaer, joint ventures, agenter og repræsentanter i forbindelse med alle krav, baseret på beskyldninger som, hvis disse er sande, ville være en krænkelse af enhver af medlemmets garantier. Denne skadesløsholdelse skal gælde for alle ansvar, tab, skader, udgifter (inklusive advokatsalærer og -omkostninger) som Bigstock lider i forbindelse med en sådan krænkelse eller sådanne krænkelser. Bigstock forbeholder sig retten til, for egen regning, at overtage eksklusivt forsvar og kontrol over enhver sag, der ellers er underlagt ovenstående skadesløsholdelse, uden at dette har indflydelse på medlemmets skadesløsholdelsesansvar.

 7. Driftskontrol

  1. Bigstock kan efter eget skøn fjerne ethvert billede, der er uploadet på webstedet, inklusive billeder, som giver indtryk af at krænke andre enheders intellektuelle ejendomsrettigheder.
  2. Bigstock forbeholder sig retten til, men påtager sig intet ansvar for, at begrænse adfærd, som Bigstock efter eget skøn anser for at være skadeligt for individuelle brugere, skadeligt for de samfund, der bruger Bigstock, eller en krænkelse af Bigstocks eller enhver tredjeparts rettigheder.
 8. Ansvarsfraskrivelser

  1. Bigstock frasiger sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af nogen art, både udtrykkelige og underforståede, inklusive uden begrænsning alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og sådanne som opstår som følge af handel eller brug af handel.
  2. Bigstock giver ingen garantier med hensyn til juridisk rådgivning eller oplysninger angående korrekt, lovligt brug af noget billede. Medlemmer er ansvarlige for at rådgive sig med deres egen advokat for at evaluere egnetheden af billeder til bestemte formål. Medlemmer indvilliger i at holde Bigstock skadesløs for ethvert krav i forbindelse med medlemmets brug af billeder.
  3. Bigstock, dennes licensgivere og kontrahenter garanterer ikke nogen forbindelse til, kompatibilitet med, overførsel over eller resultater eller brug af nogen netværksforbindelse eller -faciliteter leveret (eller som ikke blev leveret) via Bigstock.
  4. Bigstock giver ingen garantier for, at webstedet kan tilgås uden afbrydelse, på betimelig og sikker vis eller uden fejl.
  5. Bigstock giver ingen garantier angående brugen eller resultaterne, der kan opnås via brugen af Bigstock.
  6. Bigstock giver ingen garantier angående nogen relateret software eller hardware, som bliver brugt eller leveret af Bigstock. Enhver patent, ophavsret, handelshemmelighed, ethvert varemærke eller garantispørgsmål, uanset om faktisk eller påstået, er producenten af hardware- eller softwareprodukternes direkte ansvar.
 9. Ansvarsbegrænsning

  Medlemmet accepterer, at Bigstock ikke skal være ansvarlig over for medlemmet eller nogen tredjepart for nogen krav og/eller skader forårsaget af medlemmets brug af billeder. Bigstock har ikke noget ansvar over for medlemmet for nogen indirekte, hændelige eller specielle skader eller følgeskader, inklusive uden begrænsning, skader eller tab af forretning, tab af fortjeneste, forstyrrelse af forretning, tab af forretningsoplysninger eller ethvert andet økonomisk tab, selv hvis Bigstock har fået besked om muligheden for sådanne skader.

 10. Opsigelse

  Alle medlemmer kan opsige sin Bigstock-konto til enhver tid, med eller uden grund, ved at give Bigstocks supportmedarbejdere besked om medlemmets ønske herom.

  Bigstock kan opsige enhver medlemskonto til enhver tid, med eller uden grund. Medlemskonti, der ikke er blevet tilgået (logget ind på) i over to år, kan anses for at være opsagte efter Bigstocks skøn.

 11. Ikke tilladte handlinger

  Enhver adfærd fra et medlem, som efter Bigstocks skøn begrænser eller umuliggør en anden persons eller enheds brug og glæde af Bigstock eller en anden tjeneste, er strengt forbudt og kan føre til opsigelse af medlemmets konto uden yderligere varsel. Ved at registrere en konto indvilliger hvert medlem i at handle rimeligt og med respekt i al kommunikation med Bigstock-medarbejdere og andre medlemmer. Medlemmet indvilliger i ikke at bruge stødende tale, trusler, intimiderende adfærd, chikane eller seksuel chikane af Bigstock-medarbejdere og medlemmer.

  I tilfælde af at et medlems konto bliver opsagt på grund af ikke tilladte handlinger eller svig, vil adgang til Bigstock-tjenester, -konti og -provision, som relevant, straks ophøre.

 12. Frafald

  Hvis det afgøres, at en del af denne aftale ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af aftalen uberørt og skal kunne håndhæves af begge parter. I det omfang en del af denne aftale, ved juridisk gennemgang, afgøres at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fordi den er for bred eller for restriktiv, skal den pågældende paragraf ikke slettes, men skal i stedet begrænses kun i det omfang påkrævet af gældende lov, og skal håndhæves i henhold til denne begrænsning. Parterne accepterer og indvilliger udtrykkeligt i, at denne paragraf er rimelig og nødvendig for at sikre, at parternes hensigt bliver opretholdt.

 13. Hele aftalen

  Ved at bruge webstedet bekræfter brugere hermed, at de har læst denne aftale, forstår den og indvilliger i at være bundet af dens vilkår og betingelser. Brugere accepterer yderligere, at denne aftale er den fuldstændige og eksklusive aftale mellem bruger og Bigstock. Medmindre andet er skriftligt aftalt, i en separat, underskrevet aftale, tager denne aftale forrang over ethvert andet tilbud eller enhver tidligere aftale, mundtlig eller nedskrevet, og enhver anden kommunikation mellem brugere og Bigstock, der har forbindelse til formålet med denne aftale.

 14. Ændring af aftale

  Bigstock kan til enhver tid ændre denne aftale. En sådan ændring træder i kraft i det øjeblik, den ændrede aftale bliver opslået på webstedet. Brugere indvilliger i at gennemlæse denne aftale, når brugeren får besked om en sådan ændring. Enhver efterfølgende brug af webstedet indikerer en accept af de ændrede vilkår. Hvis en ændring anses for uacceptabel af bruger, kan denne opsige sit medlemskab ved at henvende sig til Bigstock medlemssupport. Meddelelse om opsigelse træder i kraft ved modtagelse af returkvittering eller besked fra Bigstock.

  Har du spørgsmål? Kontakt venligst kundeservice.

  Ikrafttrædelsesdato: 4. november 2014