bezárás
Kép
Képek

Közlemény szerzői jog megsértéséről a DMCA szerint

A Bigstock kereskedelmi név alatt tevékenykedő Shutterstock, Inc. ("Bigstock") tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és elvárja, hogy a webhely felhasználói is így gondolják.

Szerzői jogi sérelmekkel kapcsolatos reklamációk beadásának eljárása:
Amennyiben úgy gondolja, hogy szerzői joggal védett művét lemásolták úgy, hogy azzal a szerzői jogot megsértették, és a másolat ezen a webhelyen elérhető, értesítheti szerzői jogi ügynökünket, az 1998. évi digitális szerzői jogi védelemről szóló törvényben ("DMCA" -- Digital Millennium Copyright Act) meghatározottak szerint. A DMCA hatálya alatti kezelés érdekében szükséges, hogy írásos formában juttassák el a reklamált sérelemről szóló értesítést a Bigstock megjelölt ügynökének, amely lényegében a következőket tartalmazza:

  1. Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
  2. A mű azonosítása, amelyre a szerzői jog megsértése miatti reklamáció vonatkozik, illetve, ha egy értesítés egy azonos online webhelyen közzétett több szerzői joggal védett műre vonatkozik, akkor az adott webhelyen szereplő ilyen művek reprezentatív listája.
  3. Az anyag azonosítása, amely a reklamáció szerint a jogsértést megvalósítja, illetve a jogsértő tevékenység tárgya, és amelyet el kell távolítani vagy az ahhoz való hozzáférést le kell tiltani, és ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a Bigstock azonosítani tudja az adott anyag helyét.
  4. Ésszerűen elegendő információ, amely lehetővé teszi a Bigstock számára, hogy a panaszt tevő féllel kapcsolatba lépjen, mint pl.: cím, telefonszám, és -- ha rendelkezésre áll -- e-mail cím, amelyen a panaszos elérhető.
  5. Nyilatkozat, amely szerint a panaszt tevő jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagnak a panasz tárgyát képező módon való használatát a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy jogszabályok nem engedélyezik.
  6. Egy nyilatkozat, amely szerint a tájékoztatásban szereplő adatok valósak, és büntetőjogi felelősség tudatában, a reklamációt benyújtó fél felhatalmazással rendelkezik az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárni.

A fenti információt írásban kell benyújtani a Bigstock alább megjelölt ügynökéhez:

A reklamált sérelemmel kapcsolatos értesítés fogadására megjelölt ügynök neve: Sejal Patel
A megjelölt ügynök címe: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
A megjelölt ügynök telefonszáma: (646) 449-6068
A megjelölt ügynök telefax-száma: (646) 449-6068
A megjelölt ügynök e-mail címe: infringementclaims@shutterstock.com

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A SZÖVETSÉGI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN, AMENNYIBEN SZÁNDÉKOSAN VALÓTLANUL NYILATKOZIK ÚGY, HOGY AZ ONLINE ANYAG JOGSÉRTŐ, AZ SÚLYOS POLGÁRI JOGI KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT. EBBE A KÖRBE TARTOZNAK A NÁLUNK, VALAMELY SZERZŐI JOG TULAJDONOSÁNÁL VAGY ANNAK LICENCBIRTOKOSÁNÁL FELMERÜLT PÉNZBELI KÁROK, PERKÖLTSÉGEK ÉS ÜGYVÉDI MUNKADÍJAK, AMELYEK ANNAK KÖVETKEZTÉBEN MERÜLNEK FEL, HOGY MI AZ ÖN TÉVES NYILATKOZATÁRA TÁMASZKODTUNK. A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG BÜNTETŐELJÁRÁS ÖN ELLEN VALÓ INDÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT IS JELENTI.

A fenti tájékoztatás nem tekintendő jogi tanácsnak. A DMCA hatálya alatti érvényes bejelentések további követelményeiért lásd még: 17 U.S.C. 512(c)(3).

MEGJEGYZÉS: Ezt az információt kizárólag arra használjuk, hogy a Bigstock-ot értesítsük hogy az Ön szerzői jogvédelem alatt álló anyagát valószínűleg sérelem érte. Semmilyen más kérdést, műszaki támogatási kérelmeket, számlázási kérdéseket, e-mailes zaklatás bejelentését, illetve harmadik fél kalóztevékenységével kapcsolatos bejelentéseket nem kezelünk ezen a folyamaton keresztül.