bezárás
Kép
Képek

A tagokra vonatkozó szolgáltatási feltételek

OLVASSA EL AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A WEBHELY, A TERMÉKEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK.

A Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock („Bigstock”) tartja fenn a www.Bigstock.com webhelyet, valamint a Bigstock és a Bigstockphoto márkanévvel ellátott webhelyeket (ilyen pl. a bigstockphoto.com, a bigstockphoto.de stb.) (közös elnevezéssel: a „Webhely”). A Webhely alkalmi felhasználói böngészhetnek a képfájlok között (a „Kép(ek)”), és licenc alapján használhatják a Képeket (a licencbirtokosok megnevezése a továbbiakban „Tagok”). A felhasználók, köztük a Tagok, feltöltőkké is válhatnak („Feltöltők”). A Feltöltők feltölthetnek képfájlokat a Webhelyre azzal a céllal, hogy a Bigstock a Feltöltő ügynökeként eljárva licencbe adja a képek jogait a Tagoknak a Bigstock Feltöltői megállapodásának feltételei értelmében.

A Bigstock rendszerébe regisztrálva a Tagok önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el a Bigstock Adatvédelmi nyilatkozatának feltételeit (amely itt a jelen hivatkozás formájában szerepel), illetve a megfelelő módon az alábbi szerződési feltételeket (azaz a „Megállapodást”).:

 1. Hozzájárulás

  Tagok csak 18. életévüket betöltött személyek lehetnek. A Bigstock felkérheti, hogy életkorát vagy személyazonosságát megfelelően igazolja. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy tartózkodási helye és számlázási címe ugyanabban az országban van.

 2. A Tag által vállalat garanciák és felelősség

  1. A Tag garantálja, hogy pontos, hiánytalan és naprakész tagsági információkat biztosított a Bigstock számára. Ha a Tag fiókot hoz létre a Bigstock rendszerében (azaz „Bigstock-fiókot”), vállalja, hogy mindenkor gondoskodik az adatok pontosságáról és hiánytalanságáról. Ha a Tag hamis adatokat ad meg, vagy nem tartja be a jelen szolgáltatási feltételeket, visszavonhatjuk a neki biztosított licenceket, és elveszítheti Bigstock-fiókját, valamint a Bigstock által biztosított bármely egyéb szolgáltatást vagy előjogot.
  2. A Bigstock-fiókot létrehozó Tagok jelszót kapnak. Minden Tag teljes felelősséggel tartozik a saját Bigstock-fiókjában végzett tevékenységekért. A Tag vállalja, hogy a Bigstock felé azonnal értesítést küld jelszavának vagy fiókjának esetleges jogosulatlan felhasználásáról, illetve a Bigstock vállalatot érintő esetleges egyéb adatbiztonsági eseményekről.
  3. Egy Tag csak egy Bigstock-fiókot hozhat létre. Ettől a korlátozástól a Bigstock eltekinthet, ha nyomós üzleti vagy szervezeti tényező indokolja a több fiók fenntartását. További tájékoztatásért keresse az ügyfélszolgálatot.
  4. A Bigstock-fiók létrehozásakor a rendszer arra kérheti, hogy Tagként válasszon felhasználónevet. A Tagok nem választhatják más Tagok felhasználónevét, illetve olyan nevet, amely sérti külső felek védjegyhez fűződő vagy egyéb tulajdonjogait, amelynek használata törvénybe ütközik vagy ütközhet, amely tévedésekre adhat okot a Tag személyazonosságát vagy más személyekhez vagy szervezetekhez fűződő kapcsolatát illetően, vagy amely a Bigstock saját megítélése szerint vulgáris vagy egyéb módon sértő. A Bigstock fenntartja magának a jogot, hogy töröljön bármely vulgáris, nem helyénvaló vagy sértő felhasználónevet, illetve hogy ezek törlését előírja.
  5. Ha a Bigstock megszüntette egy Tag fiókját, a Tag csak a Bigstock kifejezett írásos engedélyével nyithatja meg a Webhelyet. Aktív Tagok nem tehetik tudatosan lehetővé a megszüntetett Tagoknak saját fiókjuk használatát.
 3. A képkreditek lejárata és visszatérítési elvek

  A megvásárolt képkreditekért kifizetett összeg nem téríthető vissza.

  A KÉPKREDITEK A VÁSÁRLÁS UTÁN EGY ÉVVEL LEJÁRNAK.

 4. Előfizetői feltételek. A jelen szakasz feltételei azon Bigstock-fióktulajdonosokra érvényesek, akik Bigstock-előfizetést aktiválnak („Előfizetés”).
  1. Ha Előfizetést regisztrál, önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a Bigstock Standard tartalomfelhasználási megállapodását, amely itt hivatkozásként szerepel, és így a jelen Megállapodás részét képezi.
  2. Ingyenes próba-előfizetések. Lehetséges, hogy Bigstock-előfizetése egy ingyenes próbával kezdődött („Ingyenes próbaidőszak”). Ha Bigstock-előfizetése Ingyenes próbaidőszakkal kezdődik, ez az időszak a regisztráláskor meghatározott ideig tart. A Bigstock nem köteles Ingyenes próbaidőszakot biztosítani. Az Ingyenes próbaidőszak nem vonható össze más ajánlatokkal. Az Előfizetések aktiválásához (ideértve az Ingyenes próbaidőszakot is) internetelérés és a regisztráció során jelzetteknek megfelelően érvényes, naprakész fizetési mód („Fizetési mód“) szükséges. Nem jogosult az Ingyenes próbaidőszakra az alábbi esetekben: (i) ha korábban már igénybe vette az ingyenes próbaidőszakot; (ii) ha a megelőző 12 hónapban előfizetett a Bigstock szolgáltatásaira; vagy (iii) ha Fizetési módját vagy e-mail-címét korábban már társította egy Bigstock-előfizetéshez. Az Ingyenes próbaidőszak végén a Bigstock automatikusan megkezdi az Előfizetési díj levonását a Fizetési mód mögött álló számláról, hacsak nem mondja le az előfizetést az ingyenes próbaidőszak vége előtt.
  3. Az Ön fiókja. A http://www.bigstockphoto.com/account/ címen megtalálja fiókjának adatait a konkrét tagsági adatokkal, köztük az Előfizetése állapotát, a havi előfizetési díjat és az Ingyenes próbaidőszak lejáratát. Fizetési módjának jóváhagyása legfeljebb körülbelül egy szolgáltatási időszakra vonatkozik, amint aktivál egy Előfizetést, ideértve az Ingyenes próbaidőszakot is. Egyes esetekben a jóváhagyás csökkenti elérhető egyenlegét vagy hitelkeretét, a Bigstock azonban nem von le összeget a Fizetési módhoz tartozó számláról, ha az Ingyenes próbaidőszak vége előtt lemondja az Előfizetését. A Bigstock nem küld értesítést az Ingyenes próbaidőszak végéről és az Előfizetés fizetős szakaszának megkezdéséről. HA AZ INGYENES PRÓBAIDŐSZAK VÉGE ELŐTT LEMONDJA AZ ELŐFIZETÉST, A BIGSTOCK NEM VON LE SEMMILYEN ÖSSZEGET. A LEMONDÁSSAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT A http://www.bigstockphoto.com/account/ CÍMEN TALÁLHATJA MEG. Amíg le nem mondja az Előfizetést, a Bigstock folytatja a Fizetési mód időszakos megterhelését az Előfizetés időtartamától függően. Előfizetését bármikor lemondhatja. A KIFIZETETT ELŐFIZETÉSI DÍJ NEM TÉRÍTHETŐ VISSZA, ÉS A RÉSZBEN FELHASZNÁLT ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKOK UTÁN SEM JÁR RÉSZLEGES VISSZATÉRÍTÉS VAGY JÓVÁÍRÁS.
  4. A Bigstock időszakosan különféle előfizetési konstrukciókat kínál, köztük alkalmi akciós konstrukciókat, előfizetéseket és tagságokat, amelyekre eltérő korlátozások vonatkoznak. A Bigstock fenntartja a jogot, hogy a kínált tagsági konstrukciókat módosítsa, megszüntesse vagy egyéb módon átalakítsa.
  5. Az Előfizetése keretében rendelkezésére álló képletöltések számát a megvásárolt Előfizetés határozza meg. A jelen Megállapodás alkalmazásában „egy nap” az Előfizetés megvásárlásának időpontjától számított huszonnégy (24) órás időtartamot jelent. „Egy hónap” harminc (30) egymást követő napot jelent, amelyek közül az első nap az Ingyenes próbaidőszak vagy az Előfizetés aktiválásának napja.
  6. Az Előfizetés megkezdésével kifejezetten hozzájárul, hogy a Bigstock a regisztráció során megadott Fizetési mód mögött álló számlára terhelje az Előfizetési díjat. Az árak és a levont összegek értesítés nélkül változhatnak. A jelen Szolgáltatási feltételek alkalmazásában a „számlázás” vagy „terhelés” a Fizetési módja mögött álló számláról való levonást vagy arra történő jóváírást jelent. A Bigstock semmilyen körülmények között sem köteles visszatéríteni az Előfizetési díjat. Ha azonban a Bigstock saját belátása alapján úgy találja, hogy Ön jogosult az Előfizetési díj teljes vagy részleges visszatérítésére, a visszatérítés csak arra a bankkártyaszámlára érkezhet, amellyel eredetileg megvásárolta az Előfizetést.
 5. Partnerprogram

  A Bigstock által esetenként biztosított partnerprogram célja, hogy a regisztrált Tagok új tagoknak ajánlhassák a Bigstockot. A Tagok nem használhatják a Bigstock partnerprogramját arra, hogy saját vásárlásaikra kedvezményes árat kapjanak. Ha a Bigstock partnerprogramját megtévesztő módon vagy csalásra használja fel, nem az itt leírt célokra, akkor a szolgáltatásokat, a jutalékokat, illetve a fiók egyéb előjogait elveszítheti.

 6. Kártalanítás

  A Tagok kártalanítják és megvédik a Bigstock vállalatot és tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, partnereit, társvállalatait, leányvállalatait, közös vállalkozásait, ügynökeit és képviselőit, valamint kármentességükről gondoskodnak minden olyan kereset kapcsán, amelynek vádjai, ha jogosnak bizonyulnak, a Tagok garanciavállalásainak megsértését jelentik. A kártérítés minden felelősségre, veszteségre, kárra és kiadásra vonatkozik, ideértve az ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyet a Bigstock az ilyen garanciák megsértése nyomán szenvedett el. A Bigstock fenntartja a jogot, hogy saját költségére kizárólagos védelme és felügyelete alá vonjon bármely ügyet, amelyet egyébként a fenti kártalanítás érint, ám ez nincs hatással a Tag kártalanítási kötelezettségeire.

 7. Működésfelügyelet

  1. A Bigstock saját kizárólagos belátása alapján eltávolíthatja a Webhelyre feltöltött Képek bármelyikét, köztük azokat, amelyekről úgy véli, sértik más felek szellemi tulajdonjogait.
  2. A Bigstock fenntartja a jogot, hogy korlátozza az olyan tevékenységeket, amelyek a saját meglátása szerint ártanak az egyes Felhasználóknak vagy a Bigstock szolgáltatást használó közösségeknek, vagy sértik a Bigstock vagy bármely külső fél jogait, ám erre a Bigstock nem vállal kötelezettséget.
 8. Jognyilatkozatok

  1. A Bigstock kimondottan kizár minden kifejezett vagy értelemszerű garanciát és kondíciót, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a külső felek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, valamint az üzletkötésből vagy a kereskedelmi gyakorlatokból fakadó, értelemszerű garanciákat és feltételeket.
  2. A Bigstock nem vállal garanciát a Képek törvényes felhasználását illető jogi tanácsokért és tájékoztatásokért. A Tagok felelőssége, hogy saját ügyvédeiktől tanácsot kérjenek a Képek adott célra való felhasználhatósága kapcsán. A Tag vállalja, hogy gondoskodik a Bigstock kármentességéről minden olyan kereset kapcsán, amely a Képek Tag általi felhasználásához kapcsolódik.
  3. A Bigstock, valamint licenckibocsátói és alvállalkozói nem garantálják a Bigstock rendszerén keresztül biztosított (vagy valamely hiba folytán nem biztosított) hálózati kapcsolathoz vagy létesítményekhez való kapcsolódást, az azokkal való kompatibilitást, az ott történő adatközlést, illetve azok eredményeit vagy felhasználási lehetőségét.
  4. A Bigstock nem garantálja, hogy a Webhely elérése zavartalan, késedelemmentes, biztonságos vagy hibamentes.
  5. A Bigstock nem vállal garanciát a Bigstock használatából eredő felhasználási módok és eredmények kapcsán.
  6. A Bigstock nem vállal garanciát semmilyen kapcsolódó szoftver vagy hardver kapcsán, amelyet a Bigstock használ vagy biztosít. Bármely tényleges vagy állítólagos probléma a fent említett hardver- vagy szoftvertermékekhez kapcsolódó szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok vagy garanciák kapcsán az adott gyártó közvetlen felelőssége.
 9. Felelősségkorlátozás

  A Tag tudomásul veszi, hogy a Bigstock nem vállal felelősséget a Tag vagy bármely külső fél felé bármely kereset és/vagy kár kapcsán, amely a Képek Tag általi használatából fakad. A Bigstock nem vállal felelősséget a Tag felé semmilyen közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kár kapcsán, korlátozás nélkül ideértve a megbízásokat ért károkat vagy azok elvesztését, a profit elvesztését, az üzletmenet megszakadását, az üzleti információk elvesztését és minden egyéb anyagi veszteséget, még akkor sem, ha a Bigstock értesült az ilyen károk eshetőségéről.

 10. Megszűnés

  Bármely Tag bármikor megszüntetheti Bigstock-fiókját, indoklással vagy anélkül, ha értesíti a Bigstock ügyfélszolgálatát erről a szándékáról.

  A Bigstock bármikor, bármilyen indokkal vagy indoklás nélkül megszüntetheti bármely Tag fiókját. A Bigstock saját belátása alapján megszűntnek tekintheti azokat a fiókokat, amelyekbe a Tagok több mint két éven át nem jelentkeztek be.

 11. Megengedhetetlen magatartás

  Szigorúan tilos a Tagok minden olyan magatartása, amely a Bigstock saját kizárólagos megítélése szerint bármely természetes vagy jogi személyt korlátoz vagy megakadályoz a Bigstock vagy más szolgáltatás használatában vagy élvezetében, és az ilyen magatartás a Tag fiókjának bejelentés nélküli megszüntetésével járhat. A fiók regisztrációjával minden Tag vállalja, hogy észszerűen és udvariasan kommunikál a Bigstock munkatársaival és más Tagokkal. A Tagok vállalják, hogy tartózkodnak a Bigstock munkatársai és a Tagok sérelmére elkövetett sértő megnyilvánulásoktól, fenyegetéstől, megfélemlítéstől, zaklatástól és szexuális zaklatástól.

  Ha egy Tag fiókja megszűnik megengedhetetlen magatartás vagy csalás miatt, haladéktalanul megszüntetjük a hozzáférést a Bigstock szolgáltatásaihoz, ügyfeleihez és jutalékaihoz is.

 12. Elválaszthatóság

  Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, a fennmaradó rendelkezéseket ez nem érinti, és azokat bármely fél érvényesítheti. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését bírósági ítélet túl tág vagy túl korlátozó jellege miatt hatályon kívül helyezi vagy érvényesíthetetlennek minősíti, attól az adott rendelkezés nem válik érvénytelenné, csak olyan hatályúvá korlátozódik, amilyet a hatályos jogszabályok előírnak, és ennek megfelelően érvényesíthető. A felek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a jelen bekezdés észszerű és szükséges a felek szándékának érvényesítése érdekében.

 13. Teljes megállapodás

  A Webhely használatával a felhasználók ezennel kijelentik, hogy elolvasták és tudomásul vették a jelen Megállapodást, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szerződési feltételeket. A felhasználók továbbá elfogadják, hogy a jelen Megállapodás a teljes és kizárólagos megállapodást jelenti a felhasználó és a Bigstock között. Hacsak külön aláírt megállapodásban ettől eltérő írásos megegyezés nem született, a jelen Megállapodás hatályon kívül helyez minden korábbi, szóbeli vagy írásos javaslatot vagy előmegállapodást, valamint minden egyéb kommunikációt a felhasználók és a Bigstock között a jelen Megállapodás tárgyát képező kérdésekben.

 14. A Megállapodás felülvizsgálata

  A Bigstock bármikor felülvizsgálhatja a jelen Megállapodást, és az így született új változat azonnal hatályba lép, amint azt közzétették a Webhelyen. A felhasználók elfogadják, hogy áttekintik a Megállapodást, amint értesülnek az új változatról, és a Webhely további használatával elfogadják a módosított feltételeket. Ha a módosítások a felhasználóknak elfogadhatatlanok, a Bigstock ügyfélszolgálatának értesítésével megszüntethetik tagságukat. A megszüntetésről szóló értesítés akkor lép érvénybe, amikor a Bigstock nyugtázta a kézhezvételét.

  Kérdései vannak? Keresse ügyfélszolgálatunkat.

  Hatályba lép: 2014. november 4.