bezárás
Kép
Képek
 1. Az adatvédelmi szabályzat módosításai
 2. Személyes adatokat gyűjtő szervezetek
 3. Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése
 4. Személyes adatok gyűjtése
 5. Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel
 6. A személyes adatok felhasználási módja
 7. Adatok megőrzése
 8. Választási lehetőség/leiratkozás
 9. Személyes adatainak védelme
 10. Cookie-k (sütik) és adatkövetési technológiák
 11. Külső felek webhelyére mutató hivatkozások
 12. Közösségi oldali widgetek
 13. Egyszeri bejelentkezés
 14. A közvetítési program e-mail címei
 15. Gyermekek
 16. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

Utoljára frissítve: 2017. szeptember 1.

Tájékoztatjuk, hogy a Shutterstock, Inc. d/b/a Bigstock ("Bigstock") a személyes adatokat mindig az aktuális és rendszeresen frissített Adatvédelmi szabályzat betartásával kezeli. Webhelyünk, a www.bigstockphoto.com látogatóinak és felhasználóinak javasoljuk Adatvédelmi szabályzatunk rendszeres áttekintését. Saját adatainak és beállításainak frissítéséhez nézze meg a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése“ című szakaszt.

A Bigstock a Privacy Shield (magánszféra-védelmi pajzs) EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi keretszerződést aláírta, betartását pedig tanúsította. A Bigstock igyekszik mindent elkövetni azért, hogy az EU-országokból és Svájcból fogadott összes szabályozott adatot a vonatkozó Privacy Shield adatvédelmi keretszerződés hatályos irányelvei szerint kezeljen. A Privacy Shield adatvédelmi keretszerződések további ismertetése az USA kereskedelmi minisztériumának Privacy Shield listájában található. [https://www.privacyshield.gov/list]

A Privacy Shield adatvédelmi keretszerződés értelmében a Bigstock felelős az általa fogadott személyes adatok feldolgozásáért, és azoknak a nevében eljáró külső partnernek való továbbításáért. A Bigstock az EU-ból és Svájcból származó személyes adatok minden továbbításakor betartja a Privacy Shield adatvédelmi keretszerződést, beleértve az adattovábbítási felelősségvállalásra vonatkozó előírásokat is.

A Privacy Shield keretszerződések szerinti fogadott vagy továbbított személyes adatok tekintetében a Bigstock elismeri az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottság hatósági végrehajtási jogosultságát. Bizonyos helyzetekben, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési okok miatt a Bigstock törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

Általunk megfelelően nem rendezett esetleges adatvédelmi vagy -felhasználási panaszát szíveskedjék USA-beli harmadik fél vitarendezési partnerünk felé (díjmentesen) továbbítani: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos feltételek esetén, amelyeket a Privacy Shield webhely ismertet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], és az egyéb vitarendezési eljárások kimerítését követően, Ön jogosult lehet választottbírósági eljárást kezdeményezni.

1. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Minden általunk gyűjtött és kezelt „Személyes adat“ (definíciója szerint a „Személyes adat“ minden olyan adat, amely azonosítja azt a személyt, akire az adat vonatkozik, illetve alkalmas az adott személy azonosítására, vele való kapcsolatfelvételre vagy tartózkodási helyének meghatározására) a jelen – időnként módosított – Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozik. A Bigstock fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adatvédelmi szabályzatot időnként saját belátása szerint módosítsa, és az Adatvédelmi szabályzat lényeges módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt értesítést fog elhelyezni a Webhely kezdőlapján. Ha a változások miatt módosítani szeretné, hogy a Személyes adatainak milyen felhasználását engedélyezi a Bigstock számára, ezt megteheti az erre vonatkozó eljárást követve, amelynek leírása a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése” fejezetben található.

Az erre vonatkozó értesítés közzétételét követően úgy tekintjük, hogy Önnek tudomása van az Adatvédelmi irányelvek lényeges változásairól, és azokat elfogadja, az alábbi kivétellel: Személyes Adatainak a Bigstock részére való megadásakor (csakúgy, mint most) Önnek lehetősége van korlátozni, hogy az ilyen adatokat miként használhatja a Bigstock, illetve harmadik fél az Önnel való kommunikáció céljára, és amennyiben Ön ilyen korlátozást alkalmaz, a Bigstock nem fogja megváltoztatni az Ön erre vonatkozó beállítását az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Emellett, ha a Bigstock vállalatot felvásárolja egy másik jogi személy, vagy egyesül egy másik jogi személlyel, a Bigstock az Ön beleegyezése nélkül is átadhatja ennek a jogi személynek mindazokat a felhasználói adatokat, amelyek szolgáltatásaink azon körével kapcsolatosak, amelyeket a felvásárlás vagy egyesülés érint, azonban a Bigstock értesítést fog nyújtani bármilyen szolgáltatáskihelyezésről, felvásárlásról vagy egyesülésről ezen a Webhelyen.

2. Személyes adatokat gyűjtő szervezetek

Ezen a webhelyen a Shutterstock, Inc. d/b/a Bigstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA (telefonszáma: 1-866-663-3954) gyűjt személyes adatokat, .

3. Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése

Kérésre a Bigstock tájékoztatással szolgál az általa – külső fél megbízása alapján – Önről esetleg tárolt vagy feldolgozott személyes adatokról. Ilyen tájékoztatás igénylése céljából vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@shutterstock.com e-mail címen.

Ön jogosult személyes adataihoz bármikor hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni, továbbá adatvédelmi beállításait megváltoztatni. Ez a “Fiókom“ elemre kattintva történhet, ahol a legtöbb személyes adat azonnal megjeleníthető és módosítható. Biztonsági okokból egyes személyes adatok módosítása csak az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenetben kérhető. A kérelmekre reális időn belül reagálunk.

4. Személyes adatok gyűjtése

A Webhely látogatójaként Ön számos tevékenységet végezhet a személyes adatok megadása nélkül.

Mindazonáltal, ha Bigstock-előfizetőként megrendel termékeket vagy szolgáltatásokat, akkor előfordulhat, hogy szükségünk lesz a következő személyes adataira:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma és faxszáma, címe és e-mail-címe
 • Számlázási adatok, például hitelkártyájának száma, lejárati dátuma, kártyatípusa és számlázási címe, továbbá
 • Demográfiai adatok, például beosztásának megnevezése, leírása, vállalatának neve és típusa.

Ha tartalmat küld el a Bigstock számára licencelés céljára, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia a következő adatokat:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma, elsődleges címe és e-mail címe.
 • A Bigstock az adatok hitelesítéséhez megkéri Önt arra, hogy a) töltsön fel egy beszkennelt képet a kormány által kibocsátott személyi igazolványáról (amelyet a szervereinek fogunk tárolni); vagy b) adja meg a hitelkártyája számát. A hitelkártyaszámát kizárólag az Ön nevének és címének ellenőrzésére használjuk fel. A hitelkártyaszámát nem tároljuk el.
 • Fizetési és feltöltői adatok, többek között: fizetési mód, kifizetési e-mail, megjeleníteni kívánt megjelenő név, készségszint, tartalom érdeklődési köre stb.

A tevékenységtől függően az általunk kért, Ön által megadandó adatok részben kötelezőnek, részben önkéntesnek minősülnek. Ha az egy adott tevékenységre vonatkozó kötelező adatokat nem adja meg, akkor nem vehet részt az adott tevékenységben.

Amint az a legtöbb webhely esetében történik, előfordulhat, hogy miközben Ön a Webhelyet használja, a Bigstock, illetve az általa meghatalmazott külső felek a számítógépével kapcsolatos műszaki és elérési adatokat gyűjtenek, hogy megkönnyítsék az Ön számára a Webhelynek és szolgáltatásainak a használatát. Előfordulhat, hogy naplózunk egyes környezeti változókat, mint például az Ön böngészőjének típusa, számítógépének operációs rendszere, processzorsebessége és IP-címe. Ezeket a környezeti változókat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük és nyomon kövessük a Webhelynek és szolgáltatásainak az Ön által történő használatát. A Bigstock ezeket a környezeti változókat a Webhely forgalmi jellemzőinek méréséhez is felhasználja. Előfordulhat, hogy a Webhelyet felkereső látogatóink igényeinek jobb megismerése érdekében ezeket az adatokat alkalmilag összevetjük az Ön személyes adataival.

Előfordulhat, hogy adatbázisaink hibáinak csökkentése, felhasználóink hitelesítése és a rendszerünkkel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében az Ön által számunkra elküldött személyes adatait külső forrásokból származó adatokkal egészítjük ki. Például előfordulhat, hogy az Ön elérhetőségi adatait az Egyesült Államok Postaszolgálatától kapott címadatokkal egészítjük ki, az Ön adatainak minősítése és adatbázisaink hibáinak megelőzése érdekében. Ha a jogszabályok lehetővé teszik, előfordulhat, hogy az Öntől kapott adatokat külső felek adatbázisaiban tárolt demográfiai és egyéb (például életkori vagy a fényképezéssel kapcsolatos érdeklődésre vonatkozó) adatokkal is kiegészítjük, annak érdekében, hogy az általunk küldött marketingüzeneteket érdekesebbé tegyük az Ön számára.

Amikor letölti és használja a szolgáltatásainkat, automatikusan adatokat gyűjtünk az Ön által használt eszköz típusáról és az operációs rendszer verziójáról. Nem kérünk helymeghatározás-alapú információt a mobil eszközéről, miközben letölti vagy használja mobilalkalmazásainkat vagy szolgáltatásainkat, illetve az ilyen információkhoz nem férünk hozzá és azokat nem követjük nyomon.

5. Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel

A Bigstock árui és szolgáltatásai ellenértékének kiszámlázását egy vagy több külső hitelkártya-feldolgozó vállalat segíti. Ezek a vállalatok a legjobb tudomásunk szerint a személyazonosításra alkalmas adatokat semmilyen célra nem őrzik meg, nem osztják meg, nem tárolják és nem használják fel.

A személyes adatokat egyes, a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal is megosztjuk. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre e vállalatoknak az adott szolgáltatások nyújtásához szükségük van. Minden vállalattól, amellyel esetleg személyes adatot osztunk meg, megköveteljük az adatoknak a jelen szabályzattal összhangban történő védelmét, továbbá az ilyen személyes adatok használatának a Bigstock számára nyújtott szolgáltatások teljesítésére való korlátozását.

A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más vállalatoknak.

6. A személyes adatok felhasználási módja

Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtakon kívül semmilyen más módon nem értékesítjük, nem kölcsönözzük és nem osztjuk meg külső felekkel. A Bigstock az Ön adatait az Ön által kiválasztott tevékenységekben való részvételének rögzítése és támogatása érdekében gyűjti. A Bigstock vagy valamelyik megbízható partnere ezeket az adatokat a következőkre használhatja fel:

 • Az Ön pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.
 • Megrendelési/megújítási visszaigazolások elküldése Önnek.
 • Az Ön műszaki támogatásra vagy egyéb, a regisztrált felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 • Ügyfélkiszolgálási kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 • Fiókjának kezelése.
 • A kért termék- vagy szolgáltatásinformáció megküldése Önnek.
 • A Bigstock és kiválasztott külső felek különleges ajánlataival és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása Önnek.
 • Az Ön által igénybe vett akciók és nyereménysorsolások adminisztrálása, és az Ön értesítése az eredményekről.
 • Illegális tevékenységekkel és/vagy a Szolgáltatási feltételek megsértésével kapcsolatos vizsgálatok, megelőző lépések és intézkedések.
 • Kutatási és termék- vagy szolgáltatásfejlesztési igényeinknek való megfelelés, Webhelyünk, szolgáltatásaink és kínálatunk javítása, valamint
 • Az Ön élményének testre szabása, beleértve a célzottan Önnek szóló szolgáltatásainkat és ajánlatainkat is.

Az általunk összegyűjtött adatokat sütikben, naplófájlokban, átlátszó képekben és/vagy külső felek forrásaiban tároljuk, az Ön preferenciáinak összegzése érdekében. Személyazonosításra alkalmas adatait és/vagy tagsági használati előzményeit összekapcsoljuk az összegzésben szereplő adatokkal, a testreszabott akciók és marketingajánlatok biztosítása, a webhely tartalmának Ön számára történő javítása és/vagy az Ön preferenciáinak meghatározása érdekében.

Bizonyos helyzetekben, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési okok miatt a Bigstock törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az Ön személyes adatait kiadjuk a törvény által megkívánt esetben (pl. megfelelés Bigstockra vonatkozó idézésnek, végzésnek, bírósági határozatnak vagy jogi eljárásnak), illetve ha úgy ítéljük meg, hogy saját jogaink védelme, peres eljárás elkerülése, az Ön vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása és/vagy kormányzati szervek megkereséseinek teljesítése érdekében szükség van az adatok kiadására. Az Önnel kapcsolatos adatokat abban az esetben is kiadhatjuk, ha döntésünk szerint az adatkiadás nemzetbiztonsági, rendészeti vagy más közérdekű okból szükséges.

7. Adatok megőrzése

Adatait mindaddig megőrizzük, amíg a fiókja aktív, illetve ameddig az szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatásokhoz. Ha törölni kívánja a fiókját, vagy az a kívánsága, hogy ne használjuk többé az adatait Önnek szóló szolgáltatások nyújtásához, forduljon hozzánk a support@bigstockphoto.com e-mail-címen. Kérelmére 30 napon belül reagálunk. Adatait jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, viták rendezéséhez és megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges módon őrizzük meg és használjuk fel.

8. Választási lehetőség/leiratkozás

A Bigstock értesítő e-mailjeiről, hírleveleiről és/vagy a partnerek e-mailjeiről „leiratkozhat“, ha ír a support@bigstockphoto.com e-mail-címre. Az ilyen üzenetekről történő leiratkozásra a regisztrációs folyamat során is lehetőség van. A Bigstock ettől függetlenül értelem szerint üzenetet küld Önnek a Szolgáltatási feltételek esetleges módosítása alkalmával. Ezenfelül a szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket is küldünk Önnek, többek között a következőket: regisztrációs e-mailt, előnyökről értesítő e-maileket, az Ön Webhelyen végzett műveletei folytán automatikusan létrehozott e-maileket, valamint számlázással kapcsolatos értesítőket. Ezekről a nem promóciós jellegű üzenetekről általában nem iratkozhat le. Ha nem kíván ilyen üzeneteket kapni, lehetősége van fiókjának inaktiválására.

9. Személyes adatainak védelme

Az Ön által a Webhely használatához kapcsolódóan megadott személyes adatokat számos módon védjük.

 • Saját fiókprofilját csak az Ön által megadott jelszóval és egyedi ügyfél-azonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.
 • Személyes adatai biztonságos kiszolgálón vannak tárolva. A kiszolgálóhoz csak a Bigstock egyes munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, jelszó használatával.
 • Személyes adatai minden esetben titkosított formában jutnak el a Bigstockhoz.
 • Ha Ön regisztrációs vagy megrendelési űrlapjainkon kényes adatot (például hitelkártyaszámot) ad meg, akkor az adatot SSL (Secure Socket Layer) technológiával titkosítjuk.

A részünkre elküldött személyes adatokat az adatátvitel során és megérkezésük után is védjük. Mindazonáltal az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak nincs 100%-ban biztonságos módszere. Bár személyes adatainak védelmére a kereskedelemben elfogadott megoldásokat alkalmazunk, abszolút biztonságot nem garantálhatunk.

A Webhelyünk biztonságával kapcsolatos kérdéseit e-mailben a következő címre küldheti: privacy@shutterstock.com.

12. Közösségi oldali widgetek

Webhelyünk különféle közösségi oldali funkciókat tartalmaz, például Facebook-lájk gombot és widgeteket, például Megosztás gombot, valamint webhelyünkön futó, interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez, az Ön által webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint az illető funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. A közösségi oldali funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az illető funkciót biztosító fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

13. Egyszeri bejelentkezés

Webhelyünkre bejelentkezési szolgáltató – például Facebook Connect vagy egy Open ID szolgáltató – alkalmazásával is be lehet jelentkezni. Ezek a szolgáltatások ellenőrzik az Ön személyazonosságát, és beállíthatók úgy, hogy egyes személyes adatokat számunkra továbbítsanak, például az Ön nevével és e-mail címével előre kitöltsék regisztrációs űrlapunkat. A Facebook Connect szolgáltatás például beállítható úgy, hogy webhelyünkön végzett tevékenységéről tájékoztatást tegyen közzé az Ön profiloldalán, amelyet az Ön közösségi oldali ismerősei láthatnak.

14. A közvetítési program e-mail címei

Ha a Webhelyünkről közvetítői szolgáltatásunk használatával kívánja egy ismerősét tájékoztatni, akkor kérni fogjuk Öntől az ismerőse nevét és e-mail címét. Az ismerősének a Webhely felkeresésére meghívó, automatikus, egyszeri e-mailt küldünk. A Bigstock ezeket az adatokat kizárólag ennek az egyszeri e-mailnek a kiküldése és a közvetítői program sikerességének nyomon követése céljából tárolja.

Az adatok adatbázisunkból való eltávolítását ismerőse a support@bigstockphoto.com e-mail-címen kérelmezheti.

15. Gyermekek

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni senkiről, aki még nem töltötte be a 18. évet. Ha Ön még nincs 18 éves, ne adjon meg adatokat ezen a webhelyen, illetve ne vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti gyermeke személyes adatot adott meg webhelyünkön, kérjük, írjon a support@bigstockphoto.com címre, hogy az adatokat töröljük, és a gyermek fiókját megszüntessük.

16. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

A Bigstock komolyan veszi felhasználói adatvédelmi aggályait. Ha úgy véli, hogy a Bigstock nem az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően járt el az Ön Személyes Adatai kezelése során, Adatvédelmi felelősünkkel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Kérjük, hogy levelében a lehető legrészletesebben írja le, hogy véleménye szerint milyen módon nem felelt meg a Bigstock az Adatvédelmi Irányelveknek. Panaszát azonnal kivizsgáljuk. Ha nem kap visszaigazolást panaszára, vagy nincs megelégedve a panasz kezelésével, akkor lépjen kapcsolatba az amerikai székhelyű külső békéltető partnerünkkel (ingyenesen) a https://feedback-form.truste.com/watchdog/request címen

Ha kérdése van az Adatvédelmi Irányelvek, a webhely gyakorlata vagy az Ön és a webhely közötti műveletek ügyében, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954