bezárás
Kép
Képek
 1. Adatvédelmi pajzs keretrendszer
 2. Személyes adatokat gyűjtő szervezetek
 3. Személyes adatok gyűjtése
 4. Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése
 5. A személyes adatok felhasználási módja
 6. Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel
 7. Adatok megőrzése
 8. Választási lehetőség/leiratkozás
 9. Személyes adatainak védelme
 10. Cookie-k (sütik) és adatkövetési technológiák
 11. Az adatvédelmi szabályzat módosításai
 12. Külső felek webhelyére mutató hivatkozások
 13. Közösségi oldali widgetek
 14. Egyszeri bejelentkezés
 15. A közvetítési program e-mail címei
 16. Gyermekek
 17. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

Legutóbbi frissítés: 2018. május 21.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogyan kezeli és tartja tiszteletben a Shutterstock a személyes adatokat. A jelen nyilatkozat időről időre módosítható. Látogatóinknak és felhasználóinknak javasoljuk az Adatvédelmi irányelvek rendszeres áttekintését.

Minden általunk gyűjtött és kezelt „Személyes adat” (definíciója szerint minden olyan adat, amely azonosítja azt a személyt, akire az adat vonatkozik, illetve alkalmas az adott személy azonosítására, vele való kapcsolatfelvételre vagy tartózkodási helyének meghatározására) a jelen – időnként módosított – Adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartozik. Saját adatainak és beállításainak frissítéséhez nézze meg a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése” című szakaszt.

A „Shutterstock” megnevezés alatt azt a Shutterstock-vállalatot értjük, amely az Ön adatainak adatkezelőjeként vagy adatfeldolgozójaként jár el. Erről bővebben az alábbi, „Személyes adatokat gyűjtő szervezetek” című részben olvashat.

Adatvédelmi pajzs keretrendszer

A Shutterstock részt vesz az EU–USA adatvédelmi pajzs és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszerében, és tanúsította ezek betartását. A Shutterstock igyekszik mindent elkövetni azért, hogy az EU-országokból és Svájcból fogadott minden személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi keretrendszernek megfelelően kezeljen. Az adatvédelmi pajzsról az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának listájáról tájékozódhat bővebben. [https://www.privacyshield.gov/list]

Az EU–USA adatvédelmi pajzs értelmében a Shutterstock felelős az általa fogadott személyes adatok feldolgozásáért, és azoknak a nevében eljáró külső partnernek való továbbításáért. A Shutterstock az EU-ból és Svájcból származó személyes adatok minden továbbításakor betartja az adatvédelmi pajzs rendelkezéseit, ideértve az adattovábbítási felelősségvállalásra vonatkozó előírásokat is.

Az adatvédelmi pajzsnak megfelelően fogadott vagy továbbított személyes adatok tekintetében a Shutterstock elismeri az Egyesült Államok szövetségi kereskedelmi bizottságának hatósági végrehajtási jogosultságát. Bizonyos helyzetekben, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési okok miatt a Shutterstock törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

Általunk megfelelően nem rendezett esetleges adatvédelmi vagy -felhasználási panaszát szíveskedjék USA-beli vitarendezési partnerünk felé (díjmentesen) továbbítani: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos feltételek esetén, amelyeket a Privacy Shield webhely ismertet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], és az egyéb vitarendezési eljárások kimerítését követően, Ön jogosult lehet választottbírósági eljárást kezdeményezni.

Személyes adatokat gyűjtő szervezetek

A Shutterstock különböző jogi személyekből áll. A jelen adatvédelmi tájékoztatást a Shutterstock-vállalatcsoport nevében tesszük közzé. Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi tájékoztatásban a „Shutterstock” szó, illetve a „mi” névmás és ragozott alakjai alatt a Shutterstock-csoport megfelelő tagvállalatát értjük, amely az Ön adatainak feldolgozásáért felel. A Shutterstockkal között Licencmegállapodás és a megfelelő üzletszabályzat szabályozza, hogy az adott esetben mely Shutterstock-vállalat számít adatkezelőnek. Ezen a webhelyen a Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Egyesült Államok (telefonszáma: 1-866-663-3954) gyűjt személyes adatokat.

A Shutterstock-csoport kijelölt adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki a jelen adatvédelmi tájékoztatáshoz kapcsolódó kérdések felügyeletééért felel. Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy kérelme merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatás, személyes adatainak feldolgozása vagy a személyes adataihoz fűződő bármely egyéb ügy kapcsán, keresse az adatvédelmi tisztviselőt:

Shutterstock, Inc.
Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefonszám: 1-866-663-3954
https://www.shutterstock.com/contactus

Adatkezelő (székhely vagy bejegyzés helye) Jellemzők
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Személyes adatok gyűjtése

A Webhely látogatójaként Ön számos tevékenységet végezhet a személyes adatok megadása nélkül.

Amikor azonban feliratkozik egy Shutterstock-webhelyre, és Shutterstock-előfizetőként termékeket vagy szolgáltatásokat rendel, a szolgáltatások teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Önről:

 • Számlázási adatok, például hitelkártyájának száma, lejárati dátuma, kártyatípusa és számlázási címe.
 • Demográfiai adatok, például beosztásának megnevezése, leírása, vállalatának neve és típusa.
 • Profiladatok, például felhasználóneve és jelszava, vásárlásainak részletei és a tőlünk licencelt tartalmak részletei.

Ha tartalmat küld el a Shutterstocknak licencelés céljára, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia a következő adatokat:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma, elsődleges címe és e-mail címe.
 • Ezeknek az adatoknak az ellenőrzése céljából a Shutterstock Öntől azt kérheti, hogy a) töltsön fel egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványról készített, beolvasott képet (amelyet biztonságosan tárolunk a kiszolgálóinkon), vagy b) adjon meg egy hitelkártyaszámot. A hitelkártyaszámát kizárólag az Ön nevének és címének ellenőrzésére használjuk fel. A hitelkártyaszámot nem tároljuk.
 • Fizetési és feltöltői adatok, többek között: fizetési mód, kifizetési e-mail-cím, megjeleníteni kívánt megjelenő név, érdeklődési kör és adatok a készségszintjéről.

A tevékenységtől függően az általunk kért, Ön által megadandó adatok részben kötelezőnek, részben önkéntesnek minősülnek. Ha az egy adott tevékenységre vonatkozó kötelező adatokat nem adja meg, akkor nem vehet részt az adott tevékenységben.

Amint az a legtöbb webhely esetében történik, előfordulhat, hogy miközben Ön a Webhelyet használja, a Shutterstock, illetve az általa megbízott külső felek a számítógépével kapcsolatos műszaki és elérési adatokat gyűjtenek, hogy megkönnyítsék Önnek a Webhely és szolgáltatásai használatát. Előfordulhat, hogy naplózunk egyes környezeti változókat, mint például az Ön böngészőjének típusa, számítógépének operációs rendszere, processzorsebessége és IP-címe. Ezeket a környezeti változókat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük és nyomon kövessük a Webhely és szolgáltatásai Ön által történő használatát. A Shutterstock ezeket a környezeti változókat a Webhely forgalmi jellemzőinek méréséhez is felhasználja. Előfordulhat, hogy a Webhelyet felkereső látogatóink igényeinek jobb megismerése érdekében ezeket az adatokat alkalmilag összevetjük az Ön személyes adataival.

Előfordulhat, hogy adatbázisaink hibáinak csökkentése, felhasználóink hitelesítése és a rendszerünkkel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében az Ön által nekünk elküldött személyes adatait külső forrásokból származó adatokkal egészítjük ki. Például előfordulhat, hogy az Ön elérhetőségi adatait az Egyesült Államok postaszolgálatától kapott címadatokkal egészítjük ki az Ön adatainak minősítése és adatbázisaink hibáinak megelőzése érdekében. A közvetlenül Öntől gyűjtött adatokat kiegészíthetjük külső adatbázisokban tárolt adatokkal, például demográfiai vagy céges adatokkal, hogy az Önnek küldött marketingüzenetek nagyobb eséllyel legyenek relevánsak és érdekesek Önnek. Itt megtalálhatja a külső adatfeldolgozók listáját, akiket igénybe veszünk.

Amikor letölti és használja mobilalkalmazásainkat és szolgáltatásainkat, automatikusan adatokat gyűjtünk az Ön által használt eszköz típusáról és az operációs rendszer verziójáról. Nem kérünk helymeghatározás-alapú információt a mobileszközéről, miközben letölti vagy használja mobilalkalmazásainkat vagy szolgáltatásainkat, illetve az ilyen információkhoz nem férünk hozzá, és nem követjük nyomon őket.

Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése

Kérésre a Shutterstock tájékoztatást ad az általa – külső fél megbízása alapján – Önről esetleg tárolt vagy feldolgozott személyes adatokról. Ilyen tájékoztatás a privacy@shutterstock.com e-mail-címen igényelhető.

Ön jogosult személyes adataihoz bármikor hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni, továbbá adatvédelmi beállításait megváltoztatni. Ez a „Fiókom” elemre kattintva történhet, ahol a legtöbb személyes adat azonnal megjeleníthető és módosítható. Biztonsági okokból egyes személyes adatok módosítása csak az ügyfélszolgálattól kérhető. A kérelmekre szükségtelen késedelem nélkül, reális időn belül reagálunk.

A személyes adatok felhasználási módja

A Shutterstock azért gyűjti a személyes adatait, hogy szolgáltatásokat biztosítson Önnek, megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, és fejlessze termékeit és szolgáltatásait. Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtakon kívül semmilyen más módon nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, és nem osztjuk meg külső felekkel. A Shutterstock az alábbiakra használhatja fel ezeket az adatokat:

 • Az Ön pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.
 • Megrendelési/megújítási visszaigazolások elküldése Önnek.
 • Az Ön műszaki támogatásra vagy egyéb, a regisztrált felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 • Ügyfélkiszolgálási kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 • Fiókjának kezelése.
 • A kért termék- vagy szolgáltatásinformáció megküldése Önnek.
 • A Shutterstock és kiválasztott külső felek különleges ajánlataival és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása Önnek.
 • Az Ön által igénybe vett akciók és nyereménysorsolások adminisztrálása, és az Ön értesítése az eredményekről.
 • Illegális tevékenységekkel és/vagy a Szolgáltatási feltételek megsértésével kapcsolatos vizsgálatok, megelőző lépések és intézkedések.
 • Kutatási és termék- vagy szolgáltatásfejlesztési igényeinknek való megfelelés, Webhelyünk, szolgáltatásaink és kínálatunk javítása, valamint
 • Az Ön élményének testre szabása, beleértve a célzottan Önnek szóló szolgáltatásainkat és ajánlatainkat is.

Az általunk összegyűjtött adatokat sütikben, naplófájlokban, átlátszó képekben és/vagy külső felek forrásaiban tároljuk, az Ön preferenciáinak összegzése érdekében. Személyazonosításra alkalmas adatait és/vagy tagsági használati előzményeit összekapcsoljuk az összegzésben szereplő adatokkal, a testreszabott akciók és marketingajánlatok biztosítása, a webhely tartalmának Ön számára történő javítása és/vagy az Ön preferenciáinak meghatározása érdekében.

Bizonyos helyzetekben, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési okok miatt a Shutterstock törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

A törvény által megkívánt esetben (pl. megfelelés a Shutterstockra vonatkozó idézésnek, végzésnek, bírósági határozatnak vagy jogi eljárásnak), illetve ha úgy ítéljük meg, hogy saját jogaink védelme, peres eljárás elkerülése, az Ön vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása és/vagy hatósági kérés teljesítése érdekében ez szükséges. Az Önnel kapcsolatos adatokat abban az esetben is kiadhatjuk, ha megítélésünk szerint az adatkiadás nemzetbiztonsági, rendészeti vagy más közérdekű okból szükséges.

Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel

A Shutterstock árui és szolgáltatásai ellenértékének kiszámlázását egy vagy több külső hitelkártya-feldolgozó vállalat segíti. Ezek a vállalatok a legjobb tudomásunk szerint a személyazonosításra alkalmas adatokat semmilyen célra nem őrzik meg, nem osztják meg, nem tárolják és nem használják fel.

A személyes adatokat egyes, a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal is megosztjuk. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre a vállalatoknak az adott szolgáltatások nyújtásához szükségük van. Minden vállalattól, amellyel esetleg személyes adatot osztunk meg, megköveteljük az adatoknak a jelen szabályzattal összhangban történő védelmét, továbbá az ilyen személyes adatok használatának korlátozását a Shutterstock számára nyújtott szolgáltatások teljesítésére. Az ilyen külső felek felsorolását itt találhatja meg.

A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más vállalatoknak.

Adatok megőrzése

Adatait addig őrizzük meg, amíg a fiókja aktív, szükség van rájuk a szolgáltatások biztosítására, illetve jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Ha törölni kívánja a fiókját, vagy az a kívánsága, hogy ne használjuk többé az adatait Önnek szóló szolgáltatások nyújtásához, forduljon hozzánk a privacy@shutterstock.com e-mail-címen. Kérelmére 30 napon belül reagálunk. Adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges módon őrizzük meg és használjuk fel.

Választási lehetőség/leiratkozás

A Shuttertock értesítő e-mailjeiről, hírleveleiről, illetőleg partnereink e-mailjeiről a support@bigstockphoto.com e-mail-címre küldött üzenetben iratkozhat le. Az ilyen üzenetekről történő leiratkozásra a regisztrációs folyamat során is lehetőség van. A Shutterstock ettől függetlenül értelem szerint üzenetet küld Önnek a Szolgáltatási feltételek esetleges módosítása alkalmával. Ezenfelül a szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket is küldünk Önnek, többek között a következőket: regisztrációs e-mailt, előnyökről értesítő e-maileket, az Ön Webhelyen végzett műveletei folytán automatikusan létrehozott e-maileket, valamint számlázással kapcsolatos értesítőket. Ezekről a nem promóciós jellegű üzenetekről általában nem iratkozhat le. Ha nem kíván ilyen üzeneteket kapni, lehetősége van fiókjának inaktiválására is.

Ha a Shutterstock egyik mobilalkalmazását használja, időnként push-értesítéseket küldhetünk Önnek, hogy értesítsük az általunk szervezett eseményekről és promóciókról. Ha többé nem szeretne ilyen üzenetet kapni, az eszközön kikapcsolhatja őket.

Személyes adatainak védelme

Az Ön által a Webhely használatához kapcsolódóan megadott személyes adatokat számos módon védjük.

 • Saját fiókprofilját csak az Ön által megadott jelszóval és egyedi ügyfél-azonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.
 • Személyes adatai biztonságos kiszolgálón vannak tárolva. A kiszolgálóhoz csak a Shutterstock egyes munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, jelszó használatával.
 • Személyes adatai minden esetben titkosított formában jutnak el a Shutterstockhoz.
 • Ha Ön regisztrációs vagy megrendelési űrlapjainkon különleges adatokat (például hitelkártyaszámot) ad meg, az adatokat Transport Layer Security (TLS) technológiával titkosítjuk.

A nekünk elküldött személyes adatokat az adatátvitel során és megérkezésük után is védjük. Az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak azonban nincs 100%-ban biztonságos módszere. Figyelembe vesszük az általunk gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatok különleges jellegét, és naprakész technológiai megoldásokkal óvjuk a személyes adatait, ám a teljes biztonságukat nem tudjuk garantálni.

A Webhelyeink biztonságával kapcsolatos kérdéseit e-mailben a következő címre küldheti: privacy@shutterstock.com.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

A Shutterstock fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi irányelveket időnként saját belátása szerint módosítsa, és az Adatvédelmi szabályzat lényeges módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt értesítést küld e-mailben, vagy értesítést helyez el a Webhely kezdőlapján. Ha a változások miatt módosítani szeretné, hogy a Személyes adatainak milyen felhasználását engedélyezi a Shutterstocknak, ezt megteheti az erre vonatkozó eljárást követve, amelynek leírása a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése” fejezetben található.

Az erre vonatkozó értesítés közzétételét követően úgy tekintjük, hogy Önnek tudomása van az Adatvédelmi irányelvek lényeges változásairól, és azokat elfogadja, az alábbi kivétellel: Személyes Adatainak a Shutterstock részére való megadásakor (csakúgy, mint most) Önnek lehetősége van korlátozni, hogy az ilyen adatokat miként használhatja a Shutterstock, illetve külső fél az Önnel való kommunikáció céljára, és amennyiben Ön ilyen korlátozást alkalmaz, a Shutterstock nem fogja megváltoztatni az Ön erre vonatkozó beállítását az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Emellett, ha a Shutterstockot felvásárolja egy másik jogi személy, vagy egyesül egy másik jogi személlyel, a Shutterstock az Ön beleegyezése nélkül is átadhatja ennek a jogi személynek mindazokat a felhasználói adatokat, amelyek szolgáltatásaink azon körével kapcsolatosak, amelyeket a felvásárlás vagy egyesülés érint, azonban a Shutterstock értesítést fog nyújtani bármilyen szolgáltatáskihelyezésről, felvásárlásról vagy egyesülésről ezen a Webhelyen.

Közösségi oldali widgetek

Webhelyeink különféle közösségi funkciókat tartalmazhatnak, például Facebook-lájkgombot és widgeteket, például Megosztás gombot, valamint webhelyünkön futó, interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az adott funkciót biztosító fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Egyszeri bejelentkezés

Lehetséges, hogy webhelyünkre bejelentkezési szolgáltató – például Facebook Connect vagy egy Open ID-szolgáltató – alkalmazásával is be lehet jelentkezni. Ezek a szolgáltatások ellenőrzik az Ön személyazonosságát, és beállíthatók úgy, hogy egyes személyes adatokat nekünk továbbítsanak, például az Ön nevével és e-mail-címével előre kitöltsék regisztrációs űrlapunkat. A Facebook Connect szolgáltatás például beállítható úgy, hogy a webhelyünkön végzett tevékenységéről tájékoztatást tegyen közzé az Ön profiloldalán, amelyet az Ön ismerősei láthatnak.

A közvetítési program e-mail címei

Ha a Webhelyünkről az ajánlói szolgáltatásunk használatával kívánja egy ismerősét tájékoztatni, akkor kérni fogjuk Öntől az ismerőse nevét és e-mail címét. Az ismerősének a Webhely felkeresésére meghívó, automatikus, egyszeri e-mailt küldünk. A Shutterstock ezeket az adatokat kizárólag ennek az egyszeri e-mailnek a kiküldése és az ajánlói program sikerességének nyomon követése céljából tárolja.

Az adatok adatbázisunkból való eltávolítását ismerőse a privacy@shutterstock.com e-mail-címen kérelmezheti.

Gyermekek

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni senkiről, aki még nem töltötte be a 18. évet. Ha Ön még nincs 18 éves, ne adjon meg adatokat ezen a webhelyen, illetve ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti gyermeke személyes adatot adott meg webhelyünkön, kérjük, írjon a support@bigstockphoto.com címre, hogy az adatokat töröljük, és a gyermek fiókját megszüntessük.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

Egyes országokban, így az Európai Gazdasági Térségben, a jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak a természetes személyeknek a személyes adataik kapcsán. A törvényben előírt kivételektől eltekintve joga lehet hozzáférést kérni az adataihoz, illetve kérni az adatok frissítését, törlését vagy helyesbítését.

Amennyiben a személyes adatok Shutterstock általi feldolgozása az EU általános adatvédelmi rendeletének hatálya alá esik, a Shutterstock a fent leírt jogos érdekei alapján dolgozza fel az adatokat. Ha a Shutterstock a saját, közvetlen üzletszerzési céljaira dolgozza fel a személyes adatokat, Önnek joga van bármikor tiltakozni ez ellen. Ehhez írjon a support@bigstockphoto.com címre. A feldolgozás ellen e-mailben is tiltakozhat az alábbi címen: privacy@shutterstock.com.

A Shutterstock komolyan veszi felhasználói adatvédelmi aggályait. Ha úgy véli, hogy a Shutterstock nem az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően járt el az Ön személyes adatainak kezelése során, adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Egyesült Államok. Kérjük, hogy levelében a lehető legrészletesebben írja le, véleménye szerint milyen módon nem felelt meg a Shutterstock az Adatvédelmi irányelveknek. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk. Ha nem kap visszaigazolást panaszára, vagy nincs megelégedve a panasz kezelésével, akkor lépjen kapcsolatba az amerikai székhelyű külső békéltető partnerünkkel (ingyenesen) a https://feedback-form.truste.com/watchdog/request címen.

Ha kérdése van az Adatvédelmi Irányelvek, a webhely gyakorlatai vagy az Ön és a webhely közötti műveletek ügyében, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a privacy@shutterstock.com címen.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
Itt olvashatja el a külső adatfeldolgozókról szóló közleményünket.