sluiten
afbeelding
Afbeeldingen

DMCA Bericht van Overtreding van het Auteursrecht

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock ("Bigstock") respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht dat de gebruikers van onze website daar ook zo over denken.

Procedure voor het melden van een inbreuk op auteursrecht:
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk op een manier is gekopieerd waardoor inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht en beschikbaar is op deze website, dan kunt u onze auteursrechtmedewerker hieromtrent informeren zoals uiteengezet in de Digitale Millennium Auteursrechtwet van 1998 ("DMCA"). Om de DMCA toe te passen dient een melding van de mogelijke inbreuk per schriftelijke communicatie aan de aangewezen vertegenwoordiger van Bigstock te worden gericht, waarin het volgende wordt vermeld::

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om namens de eigenaar van een exclusief recht waar mogelijk inbreuk op wordt gemaakt te handelen.
  2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waar mogelijk inbreuk op is gemaakt, of meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele online website, gedekt door een melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op deze site.
  3. Identificatie van het materiaal waar mogelijk inbreuk op is gemaakt of het onderwerp is van de inbreuk en dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang ontzegd moet worden, evenals informatie die redelijkerwijs nodig is om Bigstock de mogelijkheid te bieden het materiaal te vinden.
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Bigstock de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met de partij die een klacht heeft ingediend, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een elektronisch mailadres waarop contact kan worden genomen met de partij die een klacht heeft ingediend.
  5. Een verklaring dat de partij die klachten heeft in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger of de wet.
  6. Een verklaring dat de informatie juist is, en, onder straffe van een boete, dat de partij die een klacht indient toestemming heeft om namens de eigenaar van een exclusief recht waar mogelijk inbreuk op wordt gemaakt te handelen.`

De voornoemde informatie moet worden verzonden als schriftelijke melding aan de volgende aangewezen vertegenwoordiger van Bigstock:

Naam van de aangewezen vertegenwoordiger die meldingen van mogelijke inbreuken ontvangt: Sejal Patel
Adres van de aangewezen vertegenwoordiger: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefoonnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: (646) 449-6068
Faxnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: (646) 449-6068
E-mailadres van de aangewezen vertegenwoordiger: infringementclaims@shutterstock.com

HOUD ER REKENING MEE DAT ALS U KRACHTENS DE FEDERALE WET WILLENS EN WETENS VERKEERD INTERPRETEERT DAT ONLINE MATERIAAL ERGENS EEN INBREUK OP MAAKT, DIT KAN LEIDEN TOT ZWARE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES. DEZE KUNNEN HET VOLGENDE OMVATTEN: EEN SCHADEVERGOEDING, GERECHTSKOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN DIE WIJ MAKEN, DIE DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OF ANDERE LICENTIEGEVERS VAN HET AUTEURSRECHT WAAR INBREUK OP WORDT GEMAAKT MAKEN ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT WIJ OP UW MISVATTING HEBBEN VERTROUWD. U KUNT TEVENS STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD WEGENS HET INDIENEN VAN EEN VALSE AANKLACHT.

Deze informatie dient niet als juridisch advies te worden opgevat. Wij verwijzen u naar 17 U.S.C. 512(c)(3) voor verdere informatie die is vereist voor geldige DMCA meldingen.

OPMERKING: deze informatie wordt uitdrukkelijk verstrekt om Bigstock te laten weten dat er wellicht inbreuk werd gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal. Op eventuele andere vragen, waaronder vragen omtrent technische ondersteuning, facturatie, meldingen over het misbruik van e-mail en meldingen over piraterij door derden, ontvangt u geen antwoord in dit proces.