sluiten
afbeelding
Afbeeldingen
 1. Kader van het privacyschild
 2. Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen
 3. Verzamelen van persoonlijke informatie
 4. Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken
 5. Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt
 6. Informatie delen met dienstverleners/agenten
 7. Bewaren van gegevens
 8. Keuze/Aanmelden
 9. Bescherming van uw persoonlijke gegevens
 10. Cookie- en trackingtechnologieën
 11. Wijzigingen in het privacybeleid
 12. Links naar sites van derde partijen
 13. Widgets voor sociale media
 14. Single Sign-On
 15. E-mails via het verwijzingsprogramma
 16. Kinderen
 17. Privacyklachten

Voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.

In deze privacyverklaring staat hoe Shutterstock omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze sites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Alle persoonlijke informatie (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie over het bijwerken van uw gegevens en voorkeuren het gedeelte Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.

Wanneer we het over Shutterstock hebben, bedoelen we de entiteit Shutterstock die optreedt als beheerder of verwerker van uw informatie, zoals in meer detail wordt uitgelegd in het gedeelte Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen hieronder.

Kader van het privacyschild

Shutterstock neemt deel aan en verklaart zich te houden aan het EU-VS- privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild. Shutterstock spant zich in om alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, respectievelijk, te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het privacyschild, daarbij vertrouwend op het kader van het privacyschild. Als u meer wilt weten over het kader van het privacyschild, bekijk dan de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. [https://www.privacyshield.gov/list]

Shutterstock is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden ontvangen in het kader van het privacyschild en vervolgens worden overgedragen aan een derde partij, die namens Shutterstock als een agent fungeert. Shutterstock houdt zich aan de beginselen van het privacyschild voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens van de EU en Zwitserland, met inbegrip van de overdrachten van aansprakelijkheidsbepalingen.

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die conform de kaders van het privacyschild worden ontvangen of overgedragen, is Shutterstock onderhevig aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Shutterstock vereist zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken om gevolg te geven aan een wettelijk verzoek, zoals het voldoen aan nationale veiligheid- of rechtshandhavingsvereisten.

Als u een privacy- of datagebruikskwestie hebt die wij niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met de Amerikaanse instantie voor onafhankelijke geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, die in detail zijn beschreven op de privacyschildwebsite [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u gerechtigd zijn om bindende arbitrage in te roepen als alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen

Shutterstock bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring is namens de Shutterstock-bedrijfsgroep uitgegeven, dus wanneer we ‘Shutterstock’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring noemen, bedoelen we het relevante bedrijf binnen de Shutterstock-groep dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. De toepasbare servicevoorwaarden of licentieovereenkomst die u met Shutterstock hebt afgesloten, bepalen welk Shutterstock-bedrijf de beheerder van uw gegevens is. Persoonlijke informatie op deze website wordt verzameld door Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA en het telefoonnummer is 1-866-663-3954.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer - DPO) voor de Shutterstock-groep aangesteld die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen gerelateerd aan deze privacyverklaring. Als u vragen, zorgen of verzoeken hebt betreffende deze privacyverklaring, hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens of enige andere kwestie gerelateerd aan persoonlijke informatie, neemt u contact op met onze DPO:

Shutterstock, Inc.
T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefoonnummer: 020-7084817
https://www.shutterstock.com/contactus

Gegevensbeheerder (locatie van oprichting of organisatie) Eigenschappen
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Verzamelen van persoonlijke informatie

Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u zich echter registreert om als Shutterstock-abonnee een Shutterstock-site te gebruiken en producten of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:

 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van uw creditcard;
 • demografische gegevens zoals uw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype; en
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, details over uw aankopen en de inhoud die u van ons hebt gelicentieerd.

Als u inhoud wilt toevoegen aan Shutterstock voor licentiëring, kan het zijn dat u wordt gevraagd de volgende informatie te geven:

 • contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres hoofdverblijfplaats en e-mailadres.
 • Shutterstock kan deze informatie verifiëren door u te vragen ofwel een scan te uploaden van een identiteitskaart uitgegeven door een overheidsinstantie (die veilig bewaard zal worden op onze servers) ofwel een creditcardnummer te geven. Uw creditcardnummer wordt uitsluitend gebruikt voor het verifiëren van uw naam en adres. Het creditcardnummer wordt niet opgeslagen.
 • Informatie met betrekking tot betaling en bijdrager, inclusief maar niet beperkt tot uitbetalingsmethode, uitbetalings-e-mail, gewenste gebruikersnaam, belangrijkste onderwerp en informatie over uw ervaringsniveau.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Zoals bij de meeste websites kan Shutterstock of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van Shutterstock, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Shutterstock gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.

Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door de USPS (United States Postal Service) om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is. Hier vindt u een lijst van alle subverwerkers van derden die we gebruiken om informatie te verwerken.

Wanneer u onze mobiele apps of diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt en de versie van het besturingssysteem. Op geen enkel moment vragen we om, verkrijgen we toegang tot, of volgen we op locatie gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat wanneer uw downloadt of onze mobiele apps of diensten gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken

Op aanvraag zal Shutterstock u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via privacy@shutterstock.com als u deze informatie wilt aanvragen.

U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door op de link Mijn account te klikken, waarna u de meeste van uw persoonlijke gegevens direct kunt inzien en wijzigen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de ondersteuning. We proberen binnen redelijke tijd te reageren op uw verzoek.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt

Shutterstock verzamelt uw gegevens om u diensten te kunnen aanbieden, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Shutterstock kan deze informatie voor het volgende gebruiken:

 • uw financiële transacties te verwerken;
 • u bevestigingen te sturen voor een bestelling of een vernieuwing;
 • indien nodig, uw recht op technische ondersteuning of andere voordelen die beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers, te registreren;
 • te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • uw account te beheren;
 • u door u opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van Shutterstock en geselecteerde derde partijen;
 • promoties en sweepstakes te beheren waaraan u deelneemt en u op de hoogte te brengen van de resultaten;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • uw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze diensten aan u.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van uw voorkeuren. We koppelen uw persoonlijk identificeerbare informatie en/of uw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te voorzien, om de inhoud van de site voor u te verbeteren en/of om uw voorkeuren te bepalen.

In bepaalde situaties kan Shutterstock vereist zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken om gevolg te geven aan een wettelijk verzoek, zoals het voldoen aan nationale veiligheid- of rechtshandhavingsvereisten.

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens Shutterstock) en wanneer we menen dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten

Shutterstock maakt gebruik van een of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en diensten. Voor zover wij weten, wordt er bij deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Shutterstock. Hier kunt u een lijst vinden van deze externe subverwerkers

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wilt verwijderen of als u vraagt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact met ons opnemen via privacy@shutterstock.com. We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Keuze/Aanmelden

U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van Shutterstock of partners te ontvangen door een e-mail te sturen naar support@bigstockphoto.com. De keuze om u af te melden voor zulke communicatie, is ook algemeen beschikbaar tijdens het registratieproces. Shutterstock neemt nog wel contact met u op bij wijzigingen aan de algemene voorwaarden. Daarnaast zenden we u nog steeds dienstgerelateerde aankondigingen, inclusief maar niet beperkt tot een registratie-e-mail, winstmeldings-e-mails, e-mails die automatisch worden verzonden als gevolg van acties die u ondernam op de site en communicatie met betrekking tot rekeningen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor dit type communicatie dat niet promotiegericht is. Als u dit niet wenst te ontvangen, hebt u de mogelijkheid uw account te deactiveren.

Als u gebruikmaakt van een mobiele app van Shutterstock, sturen wij u mogelijk van tijd tot tijd pushmeldingen om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen of promoties die wij organiseren. Als u deze typen communicaties niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze op apparaatniveau uitschakelen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de site, wordt op verscheidene manieren beschermd.

 • Uw toegang tot uw accountprofiel is beschikbaar door middel van het wachtwoord en de unieke gebruikersnaam die door u werden geselecteerd. Het wachtwoord is gecodeerd. Gebruik een sterk, alfanumeriek wachtwoord te en vertel dit aan niemand door.
 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde server waar enkel een select aantal medewerkers van Shutterstock en contractanten toegang toe hebben via een wachtwoord.
 • Uw persoonlijke informatie wordt gecodeerd wanneer deze wordt verstrekt aan Shutterstock.
 • Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invoert in onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met transportlaagbeveiligingstechnologie.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over de veiligheid op onze website, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: privacy@shutterstock.com.

Wijzigingen in het privacybeleid

Shutterstock behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Shutterstock uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door de procedure te volgen die wordt beschreven in het onderdeel Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.

U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van alle materiële wijzigingen aan het privacybeleid en hiervan de gevolgen te ondergaan nadat een dergelijk bericht werd geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: Als u op het moment waarop u persoonlijke gegevens verstrekt aan Shutterstock (zoals nu het geval is) de kans krijgt te beperken in welke mate zulke informatie wordt gebruikt om met u te communiceren, zowel door Shutterstock of door derde partijen, verandert Shutterstock deze voorkeuren niet zonder uw expliciete toestemming. Als Shutterstock echter wordt overgenomen door of wordt samengevoegd met een andere entiteit, kan Shutterstock zonder uw toestemming klanteninformatie verstrekken aan een dergelijke entiteit die verband houdt met dat deel van ons bedrijf dat werd verkocht of werd samengevoegd met de andere entiteit, maar Shutterstock zal u op de hoogte brengen van dergelijke verkoop van activa, overnames of fusies op deze site.

Widgets voor sociale media

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Single Sign-On

U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook Connect bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

E-mails via het verwijzingsprogramma

Als u ervoor kiest onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend(in) over onze site te vertellen, vragen we u ons de naam en het e-mailadres van die vriend(in) te verstrekken. We sturen uw vriend(in) eenmalig een geautomatiseerde e-mail om hem of haar uit te nodigen de site te bezoeken. Shutterstock bewaart deze informatie met als enige doel deze eenmalige e-mail te versturen en het succes van ons verwijzingsprogramma na te gaan.

Uw vriend(in) kan contact opnemen met privacy@shutterstock.com om te vragen deze informatie uit onze database te verwijderen.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18. Als u denkt dat uw minderjarige kind persoonlijke gegevens heeft ingevuld, neem dan contact op met support@bigstockphoto.com om de gegevens te laten verwijderen en het account van het kind af te sluiten.

Privacyklachten

Individuen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten gerelateerd aan hun persoonlijke gegevens. Als u voor de wet onderworpen bent aan vrijstellingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot informatie aan te vragen en deze informatie bij te werken, te verwijderen of te corrigeren.

Tot zover het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Shutterstock onderworpen is aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming, is Shutterstock voor het verwerken van uw gegevens afhankelijk van haar legitieme belangen. Waar Shutterstock bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, hebt u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door contact op te nemen met support@bigstockphoto.com. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken door een e-mail te sturen naar privacy@shutterstock.com.

Shutterstock neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Shutterstock zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van Shutterstock niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken. Als u geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw klachtenbrief of als uw klacht niet voldoende werd onderzocht, vragen we u contact op nemen met onze onafhankelijke geschilleninstantie in de VS (zonder extra kosten) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw ervaring met deze website, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
Klik hier om onze openbaarmaking betreffende subverwerkers te lezen.