ปิด
ภาพ
ภาพ

เกี่ยวกับภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าว

ภาพส่วนใหญ่ของ Bigstock ได้รับความเห็นชอบให้สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ ภาพที่เหลือจะถูกกำกับว่าเป็นภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าว ภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าว คือภาพถ่ายของบุคคลและสถานที่ที่เป็นที่รู้จักโดยไม่ต้องมีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-นางแบบหรือทรัพย์สิน ภาพเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นภาพประกอบสารคดีข่าว แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ในเชิงพาณิชย์

ตัวอย่างของหัวเรื่องภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าว:

  • เหตุการณ์ข่าว
  • การแข่งกีฬา
  • คอนเสิร์ต
  • ภาพถนน
  • คนดัง

โดยทั่วไป ภาพเหล่านี้มักถ่ายในสถานที่สาธารณะ โดยสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ด้านบทความข่าว เช่น การรายงานข่าว บทวิเคราะห์ หรือบทวิจารณ์ เกี่ยวกับวัตถุในภาพและการล้อเลียน คุณอาจไม่สามารถใช้ภาพเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์ การค้า การส่งเสริมการขาย และโฆษณา สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด โปรดอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานภาพ อย่างละเอียด


ข้อมูลสำหรับช่างภาพ

ช่างภาพที่ต้องการส่งภาพสำหรับบทความข่าวจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • คำอธิบายที่ชัดเจนของภาพ รวมถึงว่าใครอยู่ในภาพนั้น
  • วันที่ถ่ายภาพ
  • สถานที่ถ่ายภาพ

คุณไม่จำเป็นต้องอัพโหลดหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-นางแบบสำหรับภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าว มีเพียงภาพบางประเภทเท่านั้นที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านบทความข่าว โดยปกติแล้ว การถ่ายภาพในสตูดิโอที่คุณไม่มีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-นางแบบจะไม่ได้รับการยอมรับ ภาพที่ใช้งานด้านบทความข่าวควรมีหัวเรื่องแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้เป็นหัวข้อของเนื้อหาข่าวหรือบทวิจารณ์