ปิด
ภาพ
ภาพ
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล
 3. การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน
 6. วิธีการที่คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 7. การเก็บรักษาข้อมูล
 8. ตัวเลือก / เลือกไม่รับ
 9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 10. เทคโนโลยีคุกกี้และการติดตาม
 11. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 12. วิดเจ็ตสื่อสังคม
 13. ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว
 14. อีเมลโปรแกรมการแนะนำ
 15. เด็ก
 16. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 กันยายน 2017

โปรดทราบว่าขณะนี้แนวทางปฏิบัติของ Shutterstock, Inc. d/b/a Bigstock ("Bigstock") เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และอาจได้รับการแก้ไขเป็นระยะ เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา bigstockphoto.com คอยตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ หากต้องการอัปเดตข้อมูลและลักษณะที่ต้องการ โปรดดูส่วนที่มีชื่อว่า "การอัปเดตลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ"

Bigstock เข้าร่วมและรับรองว่าเป็นไปตามมาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูล ของ EU และสหรัฐฯ และมาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูล ของสวิสและ สหรัฐฯ Bigstock ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ โดยเป็นไปตามมาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูล เพื่อหลักการที่บังคับใช้มาตรการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูล โปรดเยี่ยมชมรายการ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ [https://www.privacyshield.gov/list]

Bigstock มีความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ภายใตมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนต่อไปยังบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ตัวแทนในนามของตน Bigstock ปฏิบัติตามหลักการป้องกันความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบัญญัติความรับผิดการถ่ายโอนข้อมูลต่อ

ข้อมูลส่วนตัวที่ Bigstock ได้รับหรือส่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูล Bigstock อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎระเบียบของคณะกรรมาธิการการค้าของ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในบางกรณี Bigstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข และไม่พึงพอใจกับการจัดการปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ มีคำอธิบายแบบเต็มในเว็บไซต์กรอบป้องกันความเป็นส่วนตัว ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] คุณอาจมีสิทธิ์เรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเมื่อใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งแบบอื่นไปหมดแล้ว

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมด (“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือคำจำกัดความของข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล) ที่เรารวบรวมและรักษาไว้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมีการแก้ไขเป็นระยะๆ Bigstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของ Bigstock และจะประกาศบนหน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จริง หากหลังจากเกิดผลของการเปลี่ยนแปลง คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการอนุญาตให้ Bigstock ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะความเป็นส่วนตัว"

ถือว่าคุณได้รับรู้สิ่งนี้และจะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากโพสต์ประกาศนี้แล้วพร้อมข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: หากในเวลาที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Bigstock คุณจะได้รับโอกาส (ดังที่ได้รับในปัจจุบัน) ในการจำกัดวิธีการที่ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสื่อสารกับคุณ โดย Bigstock หรือโดยบริษัทอื่น Bigstock จะไม่เปลี่ยนลักษณะที่คุณต้องการโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่แน่ชัดจากคุณ อย่างไรก็ตาม หาก Bigstock ถูกซื้อกิจการหรือรวมกิจการเข้ากับเอนทิตีอื่น Bigstock อาจมอบข้อมูลลูกค้าให้เอนทิตีดังกล่าวซึ่งสัมพันธ์กับส่วนของธุรกิจที่ถูกขายหรือถูกรวมกับเอนทิตีอื่นโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากคุณ แต่ Bigstock จะประกาศข่าวการขายทรัพย์สิน การขายกิจการ หรือการรวมกิจการบนเว็บไซต์นี้

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมโดย Shutterstock, Inc. ทำธุรกิจในชื่อ Bigstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA และหมายเลขโทรศัพท์คือ 1-866-663-3954

3. การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

Bigstock จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราระงับหรือดำเนินการในนามของบุคคลอื่น และข้อมูลส่วนตัวของคุณเองตามที่คุณร้องขอ หากต้องการร้องขอข้อมูลนี้โปรดส่งอีเมลให้เราที่ privacy@shutterstock.com

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวและคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ สามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่ลิงก์ "บัญชีของฉัน" ซึ่งคุณสามารถดูและเปลี่ยนค่าข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้ทันที เพื่อความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนสามารถเปลี่ยนได้โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้น เราจะตอบคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในฐานะผู้สมัครสมาชิก Bigstock เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณ:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลการส่งบิลเช่นหมายเลข วันหมดอายุ ประเภทบัตร และที่อยู่ที่ส่งบิลของบัตรเครดิตของคุณ และ
 • ข้อมูลประชากร เช่นตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน ชื่อบริษัท และประเภทของบริษัท

หากคุณส่งเนื้อหาไปยัง Bigstock สำหรับการออกใบอนุญาต เราอาจถามข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล
 • Bigstock จะตรวจสอบข้อมูลนี้โดยขอให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้: ก) อัปโหลดไฟล์ที่สแกนรหัส (ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา) ที่ราชการออกให้ หรือ ข) ป้อนหมายเลขบัตรเครดิต เราจะใช้หมายเลขบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของคุณเท่านั้น เราจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูลช่างภาพและการชำระเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการชำระเงิน อีเมลชำระเงิน ชื่อที่ต้องการให้แสดง ระดับทักษะ เนื้อหาที่เน้นหนัก เป็นต้น

ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้คุณป้อนจะถูกตรวจสอบตามข้อบังคับ แต่บางส่วนตามความสมัครใจ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลตามข้อบังคับโดยที่กิจกรรมเฉพาะนั้นจำเป็นต้องป้อน คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

ตามข้อเท็จจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Bigstock หรือของบริษัทอื่นที่ Bigstock อนุญาต อาจมีการรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคและเส้นทางบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้งานเว็บไซต์และบริการ อย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรตามสภาพแวดล้อม เช่นประเภทเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ, ความเร็ว CPU, และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์คุณ เราใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการ Bigstock ยังใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อตรวจวัดรูปแบบการรับส่งข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นบางครั้ง

เพื่อลดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา, รับรองความถูกต้องผู้ใช้ของเรา และป้องกันการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้ด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว เช่น เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่อยู่ซึ่ง U.S. Postal Service ส่งให้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณและป้องกันข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา หากคุณยอมรับได้ เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณมอบให้เราด้วยข้อมูลประชากรและอื่นๆ (เช่นอายุหรือความสนใจการถ่ายภาพ) ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทอื่นเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นที่เราจะสื่อสารทางการตลาดในสิ่งที่คุณสนใจ

เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้บริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช ้และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ เราไม่ขอ เข้าถึง หรือ ติดตามข้อมูลที่มีที่ตั้งจากอุปกรณ์มือถือของคุณไม่ว่าเวลาใด ในขณะที่ดาวน์โหลดหรือใช้แอพหรือบริการมือถือของเรา

5. การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน

Bigstock ใช้บริการบริษัทดำเนินการบัตรเครดิตภายนอกหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคุณ เราทราบด้วยความมั่นใจว่า บริษัทเหล่านี้จะไม่บันทึก แชร์ จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัทบางแห่งที่ให้บริการในนามเราด้วยเช่นกัน เราเพียงแชร์ข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เรามีข้อกำหนดให้บริษัทใดๆ ที่เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริการของ Bigstock

เราไม่ขายรวมทั้งไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

6. วิธีการที่คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแชร์ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Bigstock รวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อบันทึกและสนับสนุนให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่คุณเลือก Bigstock หรือคู่ค้าที่ได้รับความเชื่อถืออาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของคุณ
 • ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ / ต่ออายุให้แก่คุณ
 • ลงทะเบียนสิทธิ์ให้คุณ หากมี เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจมีให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • ตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และข้อกังวลของด้านบริการลูกค้า
 • บริหารบัญชีของคุณ
 • ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้แก่คุณ
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการพิเศษของ Bigstock และบริษัทอื่นที่เลือกให้แก่คุณ
 • บริหารรายการส่งเสริมการขายและการลุ้นรางวัลที่คุณเข้าร่วมและแจ้งผลให้คุณทราบ
 • ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา
 • ตอบสนองความต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของเรา และ
 • ปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงตั้งเป้าหมายบริการและข้อเสนอสำหรับคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ ไฟล์บันทึก ภาพโปร่งใส และ/หรือแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเพื่อสร้างข้อมูลสรุปลักษณะที่คุณต้องการ เราเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และ/หรือ ประวัติการใช้งานสมาชิกของคุณเข้ากับข้อมูลในข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับคุณ และ/หรือ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

ในบางกรณี Bigstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (เช่นปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อ Bigstock) และเมื่อเราพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา หลีกเลี่ยงการดำเนินคด, ปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณและผู้อื่น ตรวจสอบการหลอกลวง และ/หรือ ตอบสนองคำขอของราชการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราพิจารณาว่าควรเปิดเผยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่นซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ

7. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบใดที่บัญชีของคุณยังใช้งานได้หรือเท่าที่ต้องการให้เราบริการแก่คุณ หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณหรือขอให้เราระงับใช้ข้อมูลของคุณ หากต้องการให้เราบริการแก่คุณ โปรดติดต่อที่ support@bigstockphoto.com เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แก้ปัญหาข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

8. ตัวเลือก / เลือกไม่รับ

คุณสามารถ "เลือกไม่" รับอีเมลแจ้งข่าวสารของ Bigstock, จดหมายข่าว และ/หรืออีเมลของคู่ค้า โดยติดต่อที่ support@bigstockphoto.com ตัวเลือกไม่รับการสื่อสารดังกล่าวยังสามารถเลือกได้ในขณะลงทะเบียนเช่นกัน Bigstock จะไม่ติดต่อคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการใช้บริการ นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลลงทะเบียน อีเมลแจ้งผลประโยชน์ อีเมลอัตโนมัติที่ส่งตามการกระทำที่คุณกำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน โดยทั่วไป คุณมักจะไม่ปฏิเสธการสื่อสารเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขายโดยเนื้อหา หากไม่ต้องการรับ คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้

9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการปกป้องด้วยหลายวิธีการ

 • การที่คุณเข้าถึงโปรไฟล์บัญชีของคุณสามารถทำได้โดยใช้รหัสผ่านและรหัสลูกค้าที่คุณเลือกไว้ รหัสผ่านนี้มีการเข้ารหัส คุณควรพยายามใช้รหัสผ่านตัวอักษรเลขที่เดายากซึ่งไม่ควรเปิดเผยแก่ใคร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยซึ่งมีเพียงบุคคลากรและผู้ทำสัญญาของ Bigstock ที่ได้รับเลือกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเข้ารหัสหากถูกส่งมายัง Bigstock
 • เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL)

เราพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงเรา ทั้งในขณะส่งข้อมูลและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการที่เก็บข้อมูลอิเลกทรอนิกส์วิธีใดที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราใช้ช่องทางเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา สามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

12. วิดเจ็ตสื่อสังคม

เว็บไซต์ของเรามีคุณสมบัติสื่อสังคมต่างๆ เช่น ปุ่มและวิดเจ็ตถูกใจของ Facebook และปุ่มแชร์สิ่งนี้ หรือโปรแกรมมินิแบบโต้ตอบที่เรียกใช้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสมบัติเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณ เพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อช่วยให้คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติและวิดเจ็ตสื่อสังคมอาจโฮสต์โดยเว็บไซต์อื่นหรือโฮสต์บนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การโต้ตอบกับคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดทำขึ้น

13. ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น เชื่อมต่อ Facebook หรือผู้จัดทำรหัสแบบเปิด บริการเหล่านี้จะตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลประจำตัวของคุณและให้คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างร่วมกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อใช้เติมข้อมูลล่วงหน้าลงในแบบฟอร์มสมัครใช้งาน บริการต่างๆ เช่น เชื่อมต่อ Facebook ให้คุณโพสต์ข้อมูลกิจกรรมบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแชร์กับผู้ใช้รายอื่นภายในเครือข่ายของคุณได้

14. อีเมลโปรแกรมการแนะนำ

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำเพื่อบอกเพื่อนๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา เราจะขอทราบชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณ เราจะส่งอีเมล (ครั้งเดียว) เชิญเพื่อนคุณให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ Bigstock จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมล (ครั้งเดียว) นี้เท่านั้น และติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการแนะนำของเรา

เพื่อนคุณสามารถติดต่อ support@bigstockphoto.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลได้

15. เด็ก

เราไม่มีเจตนาเรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าป้อนข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอย่าใช้บริการของเรา หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ support@bigstockphoto.com เพื่อขอลบข้อมูลและยกเลิกบัญชีของเด็ก

16. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Bigstock ให้ความสำคัญต่อข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง หากคุณคิดว่า Bigstock ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวที่ Shutterstock Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA โปรดอธิบายรายละเอียดในจดหมายของคุณให้มากที่สุดเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณคิดว่ามีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bigstock เราจะตรวจสอบความถูกต้องตามนโยบายทันที หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียน หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวได้ที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954