ปิด
ภาพ
ภาพ
 1. กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล
 2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล
 3. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 5. วิธีการที่คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 6. การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน
 7. การเก็บรักษาข้อมูล
 8. ตัวเลือก / เลือกไม่รับ
 9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 10. เทคโนโลยีคุกกี้และการติดตาม
 11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 13. วิดเจ็ตสื่อสังคม
 14. ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว
 15. อีเมลโปรแกรมการแนะนำ
 16. เด็ก
 17. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018

ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Shutterstock ดูแลข้อมูลส่วนตัวและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยที่อาจมีการแก้ไขนโยบายนี้ในบางครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคอยตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ

"ข้อมูลส่วนตัว” ทั้งหมด (ซึ่งจำกัดความว่าเป็นข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ หรือสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล) ที่เรารวบรวมและรักษาไว้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากต้องการอัปเดตข้อมูลและการกำหนดค่าข้อมูลของคุณ โปรดดูส่วนที่มีชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

เมื่อเราอ้างอิงถึง “Shutterstock” เราหมายถึงบริษัท Shutterstock ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดในส่วน "บริษัทที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่าง

กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล

Shutterstock เข้าร่วมและได้รับการรับรองว่าได้ปฏิบัติตาม กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่าง สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐ Shutterstock ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติต่อทุกข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากสมาชิกประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ โดยเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เพื่อหลักการที่บังคับใช้ของกรอบโครงสร้าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดดูที่ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ [https://www.privacyshield.gov/list]

Shutterstock มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และถ่ายโอนข้อมูลต่อไปยังบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่ตัวแทนในนามของตน Shutterstock ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับทุกการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบัญญัติความรับผิดต่อการถ่ายโอนข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือถ่ายโอนจะต้องเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Shutterstock ยึดมั่นในการบังคับใช้กฎระเบียบของคณะกรรมาธิการการค้าของ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในบางกรณี Shutterstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข และไม่พึงพอใจกับการจัดการปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ มีคำอธิบายแบบเต็มในเว็บไซต์กรอบป้องกันความเป็นส่วนตัว ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] คุณอาจมีสิทธิ์เรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเมื่อใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งแบบอื่นไปหมดแล้ว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล

Shutterstock ดำเนินการภายใต้บริษัทด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป การประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้กระทำขึ้นในนามของกลุ่มบริษัทของ Shutterstock ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึง “Shutterstock”, "เรา", "โดยตัวเรา" หรือ "ของเรา" ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ เรากำลังอ้างอิงถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Shutterstock ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานใด ๆ ที่มีที่คุณเข้าใช้งานใน Shutterstock จะเป็นตัวกำกับว่าบริษัท Shutterstock ใดที่จะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลของคุณ Shutterstock, Inc., เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA และหมายเลขโทรศัพท์คือ 1-866-663-3954

เราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (DPO) สำหรับกลุ่ม Shutterstock เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือต้องการร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัว หรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อไปที่ DPO ของเรา:

Shutterstock, Inc.
ส่งถึง: เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-663-3954
https://www.shutterstock.com/contactus

ผู้ควบคุมข้อมูล (ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือองค์กร) ทรัพย์สิน
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อมอบการบริการให้กับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการในฐานะที่เป็นผู้สมัครสมาชิก Shutterstock เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการวางบิล เช่น หมายเลข วันหมดอายุ ประเภทบัตร และที่อยูจัดส่งบิลของบัตรเครดิตของคุณ
 • ข้อมูลประชากร เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน ชื่อบริษัท และประเภทของบริษัท รวมถึง
 • ข้อมูลโปรไฟล์ อาทิ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและเนื้อหาที่คุณได้รับสิทธิ์ใช้งานจากเรา

หากคุณส่งเนื้อหาไปยัง Shutterstock เพื่อการให้สิทธิ์ เราอาจถามข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล
 • Shutterstock อาจตรวจสอบข้อมูลนี้โดยขอให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้: ก) อัปโหลดไฟล์สแกนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัย) ที่ราชการออกให้ หรือ ข) ป้อนหมายเลขบัตรเครดิต เราจะใช้หมายเลขบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของคุณเท่านั้น เราจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการชำระเงินและช่างภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน อีเมลสำหรับการจ่ายค่าตอบแทน ชื่อที่แสดง การมุ่งเน้นเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวัดระดับทักษะของคุณ เป็นต้น

ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้คุณป้อนจะถูกตรวจสอบตามข้อบังคับ แต่บางส่วนตามความสมัครใจ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลตามข้อบังคับโดยที่กิจกรรมเฉพาะนั้นจำเป็นต้องป้อน คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

ตามข้อเท็จจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Shutterstock หรือผู้ให้บริการช่วงภายนอกบริษัทที่ทำสัญญากับ Shutterstock อาจรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคและเส้นทางการใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และบริการให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรตามสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ความเร็ว CPU และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์คุณ เราใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการ Shutterstock ยังใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อตรวจวัดรูปแบบการรับส่งข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นบางครั้ง

เพื่อลดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล รับรองความถูกต้องผู้ใช้ และป้องกันการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้ด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว เช่น เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่อยู่ซึ่ง U.S. Postal Service ส่งให้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณและป้องกันข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรงด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลบริษัทเพื่อให้การสื่อสารเชิงการตลาดที่เราได้สื่อสารออกไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณมองหาและสร้างความน่าสนใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถดูรายชื่อของผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้ที่นี่

เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอปมือถือ หรือบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ เราไม่ขอ เข้าถึง หรือ ติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือที่มีข้อมูลแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่ว่าเวลาใด ในขณะดาวน์โหลด หรือใช้แอป หรือบริการมือถือของเรา

การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

Shutterstock จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราระงับหรือดำเนินการในนามของบุคคลอื่น และข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง ให้คุณตามที่ร้องขอ หากต้องการร้องขอข้อมูลนี้โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@shutterstock.com

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ สามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่ลิงก์ "บัญชีของฉัน" ซึ่งคุณสามารถดูและเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่ของคุณได้ทันที เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางข้อมูลส่วนตัวได้ต่อเมื่อต้องติดต่อไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น เราจะตอบรับคำขอของคุณโดยเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

วิธีการที่คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Shutterstock รวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อมอบการบริการให้แก่คุณ โดยจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแชร์ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Shutterstock อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของคุณ
 • ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ / ต่ออายุให้แก่คุณ
 • ลงทะเบียนสิทธิ์ให้คุณ หากมี เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจมีให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • ตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และข้อกังวลของด้านบริการลูกค้า
 • บริหารบัญชีของคุณ
 • ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้แก่คุณ
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการพิเศษของ Shutterstock และบริษัทอื่นที่เลือกให้แก่คุณ
 • บริหารรายการส่งเสริมการขายและการลุ้นรางวัลที่คุณเข้าร่วมและแจ้งผลให้คุณทราบ
 • ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา
 • ตอบสนองความต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของเรา และ
 • ปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงตั้งเป้าหมายบริการและข้อเสนอสำหรับคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ ไฟล์บันทึก ภาพโปร่งใส และ/หรือแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเพื่อสร้างข้อมูลสรุปลักษณะที่คุณต้องการ เราเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และ/หรือ ประวัติการใช้งานสมาชิกของคุณเข้ากับข้อมูลในข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับคุณ และ/หรือ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

ในบางกรณี Shutterstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

ให้การสนับสนุนอันเนื่องจากการร้องขอทางกฎหมาย (เช่น ปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อ Shutterstock) และเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา หลีกเลี่ยงการดำเนินคดี ปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณและผู้อื่น ตรวจสอบการหลอกลวง และ/หรือ ตอบสนองคำขอของราชการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้เหตุผลด้านความปลอดภัยของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่นซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ

การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน

Shutterstock ใช้บริการบริษัทดำเนินการบัตรเครดิตภายนอกหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคุณ เราทราบด้วยความมั่นใจว่า บริษัทเหล่านี้จะไม่บันทึก แชร์ จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจากนี้แล้ว เรายังแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัทบางแห่งที่ให้บริการในนามเราด้วยเช่นกัน เราจะแชร์เฉพาะข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เรามีข้อกำหนดให้บริษัทใด ๆ ที่เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริการของ Shutterstock คุณสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทได้ ที่นี่

เราไม่ขายรวมทั้งไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่ยังคงมีการใช้งานบัญชีของคุณอยู่ ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการมอบบริการให้แก่คุณ หรือจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณ หรือขอให้เราระงับใช้ข้อมูลของคุณที่นำมาใช้ในการมอบบริการให้แก่คุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@shutterstock.com เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แก้ปัญหาข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ตัวเลือก / เลือกไม่รับ

คุณสามารถ "เลือกไม่" รับอีเมลแจ้งข่าวสารของ Shuttertock, จดหมายข่าว และ/หรืออีเมลของคู่ค้า โดยติดต่อที่ support@bigstockphoto.com คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อไม่เข้าร่วมการรับการสื่อสารดังกล่าวได้ในขณะลงทะเบียน Shuttertock จะติดต่อคุณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้บริการ นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลลงทะเบียน อีเมลแจ้งผลประโยชน์ อีเมลอัตโนมัติที่ส่งตามการกระทำที่คุณกำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน โดยปกติแล้ว คุณยังสามารถรับข่าวสารที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายได้ หากไม่ต้องการรับข่าวสารดังกล่าว คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้

หากคุณใช้แอปมือถือ Shutterstock เราอาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารในบางโอกาสเพื่อที่จะอัปเดตกิจกรรมหรือโปรโมชันใด ๆ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ให้คุณทราบ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารประเภทดังกล่าวนี้ คุณสามารถปิดการรับแจ้งข่าวสารได้จากอุปกรณ์ของคุณ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการปกป้องด้วยหลายวิธีการ

 • การที่คุณเข้าถึงโปรไฟล์บัญชีของคุณสามารถทำได้โดยใช้รหัสผ่านและรหัสลูกค้าที่คุณเลือกไว้ รหัสผ่านนี้มีการเข้ารหัส คุณควรพยายามใช้รหัสผ่านตัวอักษรเลขที่เดายากซึ่งไม่ควรเปิดเผยแก่ใคร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยซึ่งมีเพียงบุคคลากรและผู้ทำสัญญาของ Shutterstock ที่ได้รับเลือกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเข้ารหัสหากถูกส่งมายัง Shutterstock
 • เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Transport Layer Security

เราพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ส่งถึงเรา ทั้งในขณะส่งข้อมูลและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ขณะที่เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่เราได้รวบรวม ประมวลผลรวมถึงจัดเก็บไว้ และสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีที่ใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างแท้จริง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา สามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Shutterstock แต่เพียงผู้เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางอีเมล หรือประกาศบนหน้าแรกของเว็บไซต์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้จริง หากหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการอนุญาตให้ Shutterstock ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

ถือว่าคุณได้รับรู้และจะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากโพสต์ประกาศนี้แล้วพร้อมข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: ขณะที่คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับ Shutterstock คุณจะได้รับโอกาส (เช่นเดียวกับที่ได้รับในปัจจุบัน) ในการจำกัดวิธีการใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อกับคุณ โดย Shutterstock หรือโดยบริษัทอื่น Shutterstock จะไม่เปลี่ยนการกำหนดค่าที่คุณต้องการโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่แน่ชัดจากคุณ อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการของ Shutterstock กับบริษัทอื่น Shutterstock อาจมอบข้อมูลลูกค้าให้บริษัทดังกล่าวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจของเราที่ถูกขาย หรือถูกรวมกับบริษัทอื่นโดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ แต่ Shutterstock จะประกาศข่าวการขายสินทรัพย์ การขายกิจการ หรือการรวมกิจการบนเว็บไซต์นี้

วิดเจ็ตสื่อสังคม

เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตของ Facebook และปุ่มแชร์สิ่งนี้ หรือโปรแกรมมินิแบบโต้ตอบที่เรียกใช้บนเว็บไซต์ของเรา ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณ เพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อช่วยให้ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ฟีเจอร์และวิดเจ็ตโซเชียลมีเดียอาจโฮสต์ไว้โดยเว็บไซต์อื่นหรือโฮสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การโต้ตอบของคุณกับฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดทำขึ้น

ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID บริการเหล่านี้จะตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ และมอบตัวเลือกเพื่อให้คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อใช้เติมข้อมูลอัตโนมัติล่วงหน้าลงในแบบฟอร์มสมัครใช้งาน บริการต่าง ๆ เช่น Facebook Connect มอบตัวเลือกให้คุณโพสต์ข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแชร์กับผู้ใช้รายอื่นภายในเครือข่ายของคุณได้

อีเมลโปรแกรมการแนะนำ

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำเพื่อบอกเพื่อนๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา เราจะขอทราบชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณ เราจะส่งอีเมล (ครั้งเดียว) เชิญเพื่อนคุณให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ Shutterstock จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมล (ครั้งเดียว) นี้เท่านั้น และติดตามความสำเร็จของโครงการแนะนำของเรา

เพื่อนคุณสามารถติดต่อprivacy@shutterstock.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลได้

เด็ก

เราไม่มีเจตนาเรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าป้อนข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอย่าใช้บริการของเรา หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ support@bigstockphoto.com เพื่อขอลบข้อมูลและยกเลิกบัญชีของเด็ก

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บุคคลที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ รวมถึงเขตเศรษฐกิจยุโรปมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของตน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย คุณอาจได้รับสิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ค้นหาข้อมูลเพื่ออัปเดต ลบ หรือแก้ไขข้อมูลนี้

กล่าวโดยรวมคือ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Shutterstock นั้นจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป Shutterstock ยึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ขณะที่ Shutterstock ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดโดยตรงซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของ Shutterstock คุณมีสิทธิ์ในการทักท้วง Shutterstock ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อไปที่ support@bigstockphoto.com คุณอาจทักท้วงการดำเนินการได้โดยส่งอีเมลไปยัง privacy@shutterstock.com

Shutterstock ให้ความสำคัญต่อข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง หากคุณคิดว่า Shutterstock ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยนี้ด้วยความเคารพในข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลที่ Shutterstock Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA โปรดอธิบายรายละเอียดในจดหมายของคุณให้มากที่สุดถึงสิ่งที่คุณพบเห็นซึ่งเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณโดยทันที หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียน หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลได้ที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการช่วง