ปิด
ภาพ
ภาพ

การบันทึก เส้นประตัดต่อภาพในภาพ JPG ของคุณ


คุณสามารถบันทึก "เส้นประตัดต่อภาพ" ไว้ในไฟล์ JPG ของคุณในโปรแกรม Photoshop ถ้าคุณต้องการให้ผู้ที่ซื้อภาพนั้น สามารถตัดแยกวัตถุในภาพออกจากพื้นหลังได้ง่ายขึ้น การดำเนินการนี้เป็นเรื่องปกติมากสำหรับวัตถุที่อยู่บนพื้นหลังสีล้วน หรือสีขาว

การเพิ่มเส้นประตัดต่อภาพเป็นเรื่องปกติที่สุดในภาพที่มีวัตถุที่อยู่ที่ดูแปลกแยกอยู่บนพื้นหลังสีขาวมากหรือขาวล้วน


นี่คือวิธีสร้างและบันทึกเส้นประตัดต่อภาพในภาพ JPG ของคุณ:

  • ในโปรแกรม Photoshop ให้เปิดภาพนั้นขึ้นมา
  • ใน Paths Palette ให้เลือก "New Path" แล้วคลิก OK
  • ใช้ Pen Tool และลากเส้นประหนึ่งเส้นล้อมรอบวัตถุโดยให้ชิดกับ วัตถุมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้พอดีกับขอบ ของวัตถุในภาพมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
  • คลิก File... Save As... และเลือก "JPEG" ตั้งชื่อและบันทึก ไฟล์ .JPG ของคุณ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว!


(หมายเหตุ: การใช้ "Save For Web" จะเป็นสาเหตุให้คุณสูญเสียเส้นประตัดต่อภาพ.. คุณต้องใช้คำสั่ง "Save As...")

ดูตัวอย่างที่ด้านล่าง: