stäng
bild
Bilder

Meddelande från DMCA om upphovsrättsintrång

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock ("Bigstock") respekterar andras immaterialrätt och förväntar sig att webbplatsens användare har samma inställning.

Så gör du en anmälan för upphovsrättsintrång:
Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade arbete har kopierats på ett sätt som anses vara upphovsrättsintrång och materialet finns på den här webbplatsen, kontakta vårt upphovsrättsombud i enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA"). För att en DMCA ska gälla måste anmälan göras skriftligt och skickas till rätt ombud på Bigstock och ska innehålla följande::

  1. En fysisk eller elektronisk signatur från en person med fullmakt från ägaren med exklusiv rätt som överträtts.
  2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk vars upphovsrätt ska ha överträtts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda sajt på nätet omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den platsen.
  3. Identifiering av det material som påstås vara en överträdelse eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska upphävas, samt rimligen tillräcklig information för att tillåta Bigstock lokalisera materialet.
  4. Tillräckligt med kontaktuppgifter gör att Bigstock kan ta kontakt med klagande part så som adress, telefonnummer och om tillgängligt e-postadress där den klagande parten kan kontaktas.
  5. Ett uttalande om att parten som gjort anmälan har goda skäl att tro att användningen av materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen.
  6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under ed, att den klagande parten är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren med upphovsrätt som överträtts.

Uppgifterna ovan måste skickas in skriftligt till följande ombud som utsetts av Bigstock:

Namn på agent som kommer att få en avisering om överträdelsen.: Sejal Patel
Det utsedda ombudets adress: 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefonnummer till utsett ombud: (646) 449-6068
Faxnummer till utsedd ombud: (646) 449-6068
Det utsedda ombudets e-postadress: infringementclaims@shutterstock.com

OM DU MEDVETET FELTOLKAR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNGET AV MATERIALET ONLINE, KAN DET, UNDER FEDERAL LAG, LEDA TILL ALLVARLIGA CIVILRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER FÖR DIG. DET INKLUDERAR SKADESTÅND, RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR ADVOKATER SOM VI, UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARENS LICENSINNEHAVARE ÅTAGIT SIG OCH SOM TAGIT SKADA PÅ GRUND AV DIN FELTOLKNING. DU KAN OCKSÅ BLI ÅTALAD FÖR MENED.

Den här informationen bör inte tas som juridiska råd. För mer information om vad som gäller för DMCA-meddelanden, se 17 U.S.C. 512 (c)(3).

OBS! Informationen är endast för att du meddelat Bigstock att ditt upphovsrättsskyddade material kan ha använts utan tillstånd. Andra frågor, inklusive teknisk support, fakturafrågor, rapporter om missbruk av e-post och om piratkopiering av tredje parter, kommer inte besvaras via den här processen.