stäng
bild
Bilder

Att spara urklippsbanor med din JPEG-bild


Det är möjligt att spara "Urklippsbanor" med din JPG-" fil i Photoshop om du vill göra det enklare för en köpare att isolera motivet och klippa ut det från bakgrunden. Det är väldigt vanligt att göra på bilder med objekt över en enfärgad eller vid bakgrund.

Lägga till urklippsbanor är vanligast i bilder med ett objekt isolerat över en vit eller annan fast färg.


Så här skapar man och sparar en urklippsbana med din JPG-bild:

  • Öppna bilden i Photoshop.
  • I Paths Palette välj "New Path", klicka OK.
  • Med Pen Tool, skapa en enkel bana som skisserar ditt objekt så NOGGRANT som möjligt, och håll dig nära kanterna av bildobjektet så mycket som det går.
  • Klicka "File" och sen "Save As" och välj "JPEG". Döp och spara din JPEG-fil. Nu är du klar!


(OBS!: Om du anänver "Save For Web" så kommer du att förlora din urklippsbana ...du måste använda "Save As...")

Se exempel nedan: