stäng
bild
Bilder

Användningsvillkor för medlemmar

LÄS FÖLJANDE VILLKOR. DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR ÄR ETT ABSOLUT VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH DESS PRODUKTER OCH TJÄNSTER.

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock (“Bigstock”) upprätthåller webbplatsen www.Bigstock.com och webbplatserna Bigstock och Bigstockphoto (dvs. bigstockphoto.com, bigstockphoto.de osv.) (tillsammans kallade ”Webbplatsen”). Tillfälliga användare av Webbplatsen får bläddra bland bildfilerna (”Bilder(na)”) och licensiera Bilderna (licenstagare kallas hädanefter för ”Medlemmar”). Användare, inklusive Medlemmar får även bli medarbetare (”Medarbetare”). Medarbetare får ladda upp bildfiler till Webbplatsen i syfte att använda Bigstock som Medlemmens agent för att licensiera bildrättigheter till Medlemmar, enligt villkoren i Bigstock medarbetaravtal.

Genom att registrera sig på Bigstock godkänner Medlemmarna villkoren i Bigstocks sekretessavtal (vilket ingår häri genom den här referensen) och följande villkor som tillämpligt (”Avtalet”).:

 1. Medgivande

  Medlemmar måste vara lägst 18 år. Bigstock kan kräva tillräckliga bevis på ålder eller identitet. Genom registrera dig bekräftar du att du bor i samma land som i faktureringsadressen.

 2. Medlemmens garantier och ansvar

  1. Medlemmen garanterar att den har tillhandahållit korrekt, fullständig och aktuell medlemsinformation till Bigstock. I händelse att Medlemmen skapar ett konto hos Bigstock (ett ”Bigstock-konto”), medger Medlemmen att korrigera och uppdatera sådan information för att säkerställa att den alltid är korrekt och fullständig. Att ange felaktiga personuppgifter eller inte följer dessa Användningsvillkor kan leda till att Medlemmens licens(er) återkallas och att Medlemmen förlorar sitt Bigstock-konto och andra tjänster eller rättigheter tillhandahållna av Bigstock.
  2. Medlemmar som skapar ett Bigstock-konto får ett lösenord. Varje Medlem är helt ansvarig för alla aktiviteter som utförs genom dennas Bigstock-konto. Medlemmar samtycker till att omedelbart meddela Bigstock vid obehörig användning av Medlemmens lösenord eller konto, samt andra säkerhetsöverträdelser som kan påverka Bigstock.
  3. En enskild Medlem får endast skapa ett Bigstock-konto. Den här begränsningen kan åsidosättas av Bigstock om det finns en stark affärs- eller organisatorisk orsak till att ha fler än ett konto. Kontakta support för mer information.
  4. När Bigstock-kontot skapas ombeds du att välja ett medlemsnamn. Medlemmar får inte välja eller använda en annan persons medlemsnamn eller ett namn som bryter mot tredje parts varumärke eller annan äganderätt, som är eller kan vara olagligt att använda, som kan orsaka förväxling med avseende på personens identitet eller förbindelse med andra entiteter eller att Bigstock anser att det är vulgärt eller på annat sätt stötande. Bigstock förbehåller sig rätten att ta bort vulgära, olämpliga eller stötande medlemsnamn eller att kräva borttagning av dem.
  5. Medlemmar vars konton har avslutats av Bigstock får kanske inte åtkomst till Webbplatsen utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Bigstock. En aktiv Medlem får inte medvetet tillåta att en avslutad Medlem använder ett aktivt medlemskonto.
 3. Utgången bildkredit och återbetalningspolicy

  Inköp av bildkrediter återbetalas inte.

  BILDKREDITER UPPHÖR ATT GÄLLA ETT ÅR EFTER KÖPET.

 4. Prenumerationsvillkor. Villkoren i det här avsnittet gäller innehavare av Bigstock-konton som aktiverar en Bigstock-prenumeration (”Prenumeration”):
  1. Genom att registrera en Prenumeration godkänner du villkoren i Bigstocks Standardanvändarvillkor för innehåll vilket ingår häri och är en del härav genom den här referensen.
  2. Kostnadsfria provperioder. Din Bigstock-prenumeration kan börja med en gratis provperiod (”Kostnadsfri provperiod”). Om din Bigstock-prenumeration börjar med en Kostnadsfri provperiod, gäller en sådan Kostnadsfri provperiod under tidsperioden som angavs vid registreringen. Bigstock är inte skyldigt att erbjuda en Kostnadsfri provperiod. En Kostnadsfri provperiod får inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste ha internetåtkomst och en aktuell giltig och godkänd betalningsmetod som påpekas under registreringen (”Betalningsmetod”) för att aktivera en prenumeration (inklusive en Kostnadsfri provperiod). Du är inte berättigad till en Kostnadsfri provperiod om: (i) du tidigare har använt en Kostnadsfri provperiod, (ii) prenumererade på Bigstock inom de föregående tolv månaderna eller (iii) din Betalningsmetod eller e-postadress tidigare var associerad med en Bigstock-prenumeration. När Kostnadsfri provperiod upphör börjar Bigstock automatiskt att debitera din Betalningsmetod med prenumerationsavgifter om du inte avbryter vid slutet av Kostnadsfri provperiod.
  3. Ditt konto. Information om medlemskapet, inklusive prenumerationsstatus, månatligt prenumerationspris och slutdatum för Kostnadsfri provperiod, kontot finns på http://www.bigstockphoto.com/account/. Din Betalningsmetod kan godkännas för upp till en tjänsteperiod så snart du aktiverar en Prenumeration, inklusive en Kostnadsfri provperiod. I en del fall minskar det här godkännandet det tillgängliga saldot eller kreditgränsen. Bigstock debiterar dock inte Betalningsmetoden om du inte avbryter Prenumerationen före slutet av den Kostnadsfria provperioden. Bigstock meddelar inte när din Kostnadsfria provperiod upphör eller när Prenumerationens betalningsdel påbörjas. OM DU AVBRYTER FÖRE DEN KOSTNADSFRIA PROVPERIODENS SLUT DEBITERAR BIGSTOCK INTE DIN BETALNINGSMETOD. SE http://www.bigstockphoto.com/account/ FÖR UPPSÄGNINGSANVISNINGAR. Bigstock fortsätter att debitera din Betalningsmetod regelbundet, beroende på Prenumerationens längd, för prenumerationsavgiften tills du avbryter. Du får avsluta din Prenumeration närsomhelst. PERNUMERATIONSBETALNINGAR ÄR INTE ÅTERBETALNINGSBARA OCH DELVIS ANVÄNDA PRENUMERATIONSPERIODER ÅTERBETALAS OCH KREDITERAS INTE.
  4. Bigstock erbjuder regelbundet ett antal medlemsplaner, inklusive särskilda kampanjplaner, prenumerationer eller medlemskap med olika begränsningar. Bigstock reserverar rätten att ändra, avsluta eller på annat sätt korrigera de erbjudna medlemskapsplanerna.
  5. Antalet tillgängliga Bilder för nedladdning i Prenumerationen beror på vilken Prenumeration du köper. I detta Avtal definieras en dag som en tjugofyra (24) timmar lång period som börjar när du köper din Prenumeration. En månad definieras som trettio (30) efterföljande dagar som börjar på och inkluderar datumet då du aktiverar din Kostnadsfria provperiod eller Prenumeration.
  6. Genom att påbörja Prenumerationen godkänner du uttryckligen att Bigstock får debitera en prenumerationsavgift till Betalningsmetoden du tillhandahöll under registreringen. Observera att priser och avgifter kan ändras utan föregående meddelande. I dessa Användningsvillkor indikerar ”fakturering” en avgift eller debitering, som tillämpligt, till din Betalningsmetod. Bigstock har ingen skyldighet att under några omständigheter återbetala prenumerationsavgifter. I händelse av att Bigstock efter eget gottfinnande avgör att du är berättigad till en återbetalning av en del av eller hela prenumerationsavgiften kan sådan återbetalning dock ske, men endast till kreditkortskontot med vilket Prenumerationen ursprungligen köptes.
 5. Partnerprogram

  När tillgängligt möjliggör Bigstock Partnerprogram för registrerade Medlemmar att värva nya medlemmar till Bigstock. Bigstock Partnerprogram får inte användas av Medlemmen som ett sätt att rabattera sina egna inköp. Vilseledande framställning eller bedräglig användning av Bigstock Partnerprogram på annat sätt än beskrivet häri kan leda till förlust av tjänsten, kommission eller andra kontorättigheter.

 6. Skadeersättning

  Medlemmar ska gottgöra, försvara och hålla Bigstock, dess chefer, direktörer, anställda, partners, delägare, dotterbolag, gemensamma företag, agenter och representanter skadeslöst mot alla krav grundade på anklagelser, om de är sanna, innebär en överträdelse av Medlemmens garantier. Skadeslösheten gäller alla anspråk, förluster, skador, utgifter (inklusive advokatarvoden) ådragna av Bigstock till följd av sådana överträdelser. Bigstock förbehåller sig rätten att på egen bekostnad anta exklusivt försvar och kontroll över ärenden som annars omfattas av föregående skadeersättning, utan att påverka Medlemmens ersättningsskyldighet.

 7. Styrning av aktiviteter

  1. Bigstock kan efter eget gottfinnande ta bort Bilder uppladdade till Webbplatsen, inklusive sådana som verkar överträda andra entiteters immateriella rättigheter.
  2. Bigstock förbehåller sig rätten, men tar inte ansvaret, att begränsa agerande som Bigstock i eget gottfinnande anser vara skadligt för enskilda Användare, skadligt för grupper som använder Bigstock eller som överträder Bigstocks eller tredje parts rättigheter.
 8. Friskrivningar

  1. Bigstock friskriver sig uttryckligen från alla garantier eller villkor, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång av tredje parts rättigheter och sådana som härrör från en transaktion eller handelsbruk.
  2. Bigstock ger ingen garanti med avseende på rättslig rådgivning eller information om korrekt rättslig användning av en Bild. Medlemmar är ansvariga för att rådgöra med sina egna rättsliga ombud för att avgöra Bildens lämplighet för vissa syften. Medlemmen godkänner att hålla Bigstock skadeslös från alla krav relaterade till Medlemmens användning av Bilder.
  3. Bigstock, dess licensgivare och underleverantörer garanterar inte anslutning till, kompatibilitet med, överföring över, eller resultat eller användning av tillhandahållna nätverksanslutningar eller faciliteter (eller inte kunde tillhandahålla) genom Bigstock.
  4. Bigstock garanterar inte att Webbplatsen är oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
  5. Bigstock utfäster inga garantier angående användning eller resultat som kan uppnås från användning av Bigstock.
  6. Bigstock utfäster inga garantier angående relateras programvara eller maskinvara som används eller tillhandahålls av Bigstock. Eventuella problem med patent, upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller garanti, verkliga eller påstådda är tillverkaren av den nämnda maskinvarans eller programvarans direkta ansvar.
 9. Ansvarsbegränsning

  Medlemmen godkänner att Bigstock inte är ansvarig inför Medlemmen eller tredje part för eventuella krav och/eller skador som uppstår genom Medlemmens användning av Bilder. Bigstock är inte ansvarig inför Medlemmen för indirekta, oavsiktliga, särskilda eller påföljande skador, inklusive, utan begränsning, skador eller minskad omsättning, förlorade intäkter, avbrott i verksamheten, förlust av företagsinformation eller annan ekonomisk förlust, även om Bigstock har informerats om möjligheten till sådana skador.

 10. Uppsägning

  Medlemmen får när som helst avsluta sitt Bigstock-konto med eller utan orsak genom att meddela Bigstocks supportpersonal om Medlemmens önskan att göra detta.

  Bigstock får när som helst, av någon eller ingen orsak avbryta en Medlems konto. Medlemskonton som inte används (inloggade) i över två år kan efter Bigstocks eget gottfinnande anses vara avslutade.

 11. Otillåtet uppträdande

  Varje handling av Medlemmar som enligt Shutterstocks eget gottfinnande, begränsar eller förhindrar någon annan person eller entitet från att använda eller ta del av Bigstock eller någon annan tjänst är strängt förbjudet och kan leda till avstängning av Medlemmens konto utan ytterligare meddelande. Genom att registrera ett konto samtycker varje Medlem att agera rimligt och hövligt i all kommunikation med Bigstocks anställda och med andra Medlemmar. Medlemmen samtycker till att avstå från förolämpningar, hot, påtryckningar, trakasserier eller sexuella trakasserier mot Bigstocks anställda och mot Medlemmar.

  I händelse av att en Medlems konto avslutas på grund av otillåtet uppträdande eller bedrägeri, förverkas efter tillämplighet omedelbart åtkomst till Bigstocks tjänster, konton och kommission.

 12. Uppdelning

  Om en bestämmelse i Avtalet fastställs vara ogiltig eller inte verkställbar, påverkas inte resten och är verkställbart av båda parter. Om en bestämmelse i Avtalet prövas vara ogiltig eller inte verkställbar på grund av den är för omfattande eller för begränsande, är denna bestämmelse inte ogiltig utan begränsas till endast omfattningen som krävs av gällande lag och gäller med denna begränsning. Parterna bekräftar och godkänner uttryckligen att den här paragrafen är rimlig och nödvändig för att försäkra att parternas avsikt verkställs.

 13. Avtalet i sin helhet

  Genom att använda Webbplatsen medger användaren att den har läst och förstått det här Avtalet och godkänner dess villkor. Användaren godkänner dessutom att det här Avtalet är det fullständiga och exklusiva uttrycket för överenskommelsen mellan användaren och Bigstock. Om inte annat avtalats skriftligen eller i ett separat undertecknat avtal, ersätter Avtalet förslag eller tidigare avtal, muntligt eller skriftligt, och övrig kommunikation mellan användaren och Bigstock angående föremålet för Avtalet.

 14. Ändring av Avtalet

  Bigstock kan ändra det här Avtalet när som helst och en sådan ändring är omedelbart giltig när det ändrade Avtalet publiceras på Webbplatsen. Användarna samtycker till att granska Avtalet efter en ändring och vidare användning av Webbplatsen utgör ett godkännande av de ändrade villkoren. Om en sådan ändring inte godkänns av användaren får den säga upp sitt medlemskap genom att meddela Bigstock medlemssupport. Uppsägningen gäller från mottagningskvittot eller Bigstocks meddelande.

  Frågor? Kontakta kundservice.

  Gäller från den 4 november 2014