stäng
bild
Bilder
 1. Privacy Shield Framework
 2. Företag som samlar in personlig information
 3. Insamling av personlig information
 4. Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar
 5. Hur din personliga information används
 6. Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter
 7. Datalagring
 8. Val/Välj bort
 9. Skydd av din personliga information
 10. Cookie och spårningstekniker
 11. Ändringar i sekretesspolicyn
 12. Länkar till tredjeparts webbplatser
 13. Social Media-widgets
 14. Enkel inloggning
 15. E-postmeddelanden för hänvisningsprogram
 16. Barn
 17. Klagomål angående sekretess

Senast uppdaterad 21 maj 2018.

Det här sekretessmeddelandet beskriver hur Shutterstock hanterar personuppgifter och respekterar din sekretess. Den här policyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi uppmuntrar besökare och användare av vår webbplats att regelbundet se över vår sekretesspolicy.

All Personlig information (definieras som all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser) som vi samlar in och behåller och kommer att omfattas av denna sekretesspolicy, som då och då ändras. Information om hur du uppdaterar dina uppgifter och preferenser finns i avsnittet Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.

När vi hänvisar till Shutterstock menar vi den Shutterstock-enhet som agerar som ansvarig eller biträde för din information, enligt den detaljerade beskrivningen i avsnittet Enheter som samlar in personlig information nedan.

Privacy Shield Framework

Shutterstock deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med EU-US. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield. Shutterstock har åtagit sig att låta alla personuppgifter från Europeiska unionens (EU) medlemsländer respektive Schweiz vara föremål för ramverkets tillämpliga principer, under åberopande av Privacy Shield Framework. För att läsa mer om Privacy Shield Framework, besök det amerikanska Department of Commerce’s Privacy Shield List. [https://www.privacyshield.gov/list]

Shutterstock är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som den tar emot, enligt Privacy Shield Framework, och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning. Shutterstock uppfyller Privacy Shields principer för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföring.

När det gäller personuppgifter som mottagits eller överförts i enlighet med Privacy Shield Framework är Shutterstock föremål för verkställighetsbefogenheterna i USA Federal Trade Commission. I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpande.

Om du har någon fråga eller oro kring integritet eller dataanvändning som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt, kontakta vår USA-baserade leverantör för tredjepartstvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa förhållanden, vilka beskrivs mer utförligt på Privacy Shields webbplats [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedom när alla andra förfaranden för tvistlösning har beaktats.

Företag som samlar in personlig information

Shutterstock består av olika juridiska enheter. Detta sekretessmeddelande utfärdas för Shutterstock-koncernens räkning så när vi nämner ”Shutterstock”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/våra” i detta meddelande hänvisar vi till det företag inom Shutterstock-koncernen som ansvarar för att behandla dina uppgifter. Det tillämpliga tjänsteavtal eller licensavtal som du ingår med Shutterstock kommer att reglera vilket Shutterstock-företag som ansvarar för dina uppgifter. Personlig information på denna webbplats samlas in av Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Deras telefonnummer är 1-866 663 3954.

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) för Shutterstock-koncernen. Denna person ansvarar för att se över frågor som rör detta sekretessmeddelande. Om du har frågor, funderingar eller förfrågningar om detta meddelande, hur vi hanterar dina personuppgifter eller annat som gäller dina personuppgifter ber vi dig att kontakta vår DPO:

Shutterstock, Inc.
Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefonnummer: 1-866 663 3954
https://www.shutterstock.com/contactus

Personuppgiftsansvarig (plats för bolag eller organisation) Egenskaper
Shutterstock, Inc. (US) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (UK) www.rexfeatures.com
Shutterstock Music Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Insamling av personlig information

Som besökare av webbplatsen kan du delta i många aktiviteter utan att ange någon personlig information.

När du registrerar dig för att använda en Shutterstock-webbplats och beställa produkter eller tjänster som en Shutterstock-prenumerant kan vi, i syfte att tillhandahålla tjänsterna till dig, samla in följande personuppgifter från dig:

 • Faktureringsinformation såsom numret, utgångsdatumet, korttypen och faktureringsadressen för ditt kreditkort.
 • Demografisk information som din befattning, arbetsbeskrivning, företagsnamn och typ av företag.
 • Profildata, inklusive användarnamn och lösenord, detaljer om dina köp och det innehåll du licensierar från oss.

Om du skickar innehåll till Shutterstock för licensiering, kan du bli ombedd att lämna följande information:

 • Kontaktinformation som namn, telefonnummer, huvudsakliga adress och e-postadress.
 • Shutterstock kan komma att kontrollera den här informationen genom att be dig att antingen: a) ladda upp en inskannad bild av ett giltigt ID (som kommer att lagras skyddat på våra servrar); eller b) tillhandahålla ett kreditkortsnummer. Ditt kreditkortsnummer kommer endast att användas för att verifiera ditt namn och din adress. Kreditkortsnumret lagras inte.
 • Betalnings- och medarbetarinformation, bland annat utbetalningsmetod, e-postadress för utbetalning, önskat visningsnamn, innehållsfokus och information om processen för din färdighetsnivå.

Beroende på aktiviteten är delar av den information som vi ber dig att ange obligatoriska och andra frivilliga. Om du inte anger den obligatoriska informationen för en särskild aktivitet, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

För de flesta webbplatser, och så även för Shutterstock, gäller att när du använder webbplatsen kan Shutterstock eller tredje part som anlitas av Shutterstock också samla in viss teknisk information och routinginformation om datorn för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Till exempel kan vi logga miljövariabler som typ av webbläsare, operativsystem, processorhastighet och IP-adressen (Internet Protocol) till din dator. Vi använder dessa miljövariabler för att underlätta och spåra din användning av webbplatsen och dess tjänster. Shutterstock använder också sådana miljövariabler för att mäta trafikmönster på webbplatsen. För att bättre förstå behoven hos våra besökare på webbplatsen kan vi ibland matcha informationen med din personliga information.

För att minska antalet fel i vår databas, autentisera användarna och förhindra missbruk av systemet, kan vi ibland komplettera personuppgifter du lämnar till oss med information från tredjepartskällor. Till exempel kan vi komplettera dina kontaktuppgifter med adressinformation från USA. Posttjänst för att förbättra din information och förebygga att det blir fel uppgifter i vår databas. Vi kan komplettera den information vi samlar in direkt från dig med information som lagras i databaser som tillhör tredje part, såsom demografisk information eller företagsinformation i syfte att göra det mer troligt att eventuella marknadsföringsmeddelanden vi skickar kommer att vara relevanta och intressanta för dig. Här finns en lista över eventuella tredjepartsbiträden som vi använder för att behandla information.

När du laddar ned och använder våra mobila appar eller tjänster samlar vi automatiskt in information om vilken typ av enhet du använder, samt operativsystem och version. Vi begär aldrig åtkomst till eller spårar någon platsbaserad information från din mobilenhet när du laddar ned eller använder våra mobila appar eller tjänster.

Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar

På begäran kan Shutterstock ge dig information om huruvida vi håller eller bearbetar någon av dina personuppgifter på uppdrag av en tredje part. För att begära denna information ska du kontakta oss på privacy@shutterstock.com.

Du har rätt att få tillgång till och korrigera eller ta bort din personliga information och sekretessinställningar när som helst. Detta kan åstadkommas genom att klicka på länken Mitt konto, där du kan se och ändra det mesta av din personliga information omedelbart. Av säkerhetsskäl kan viss personlig information endast ändras genom att kontakta support. Vi kommer att svara på din förfrågan inom rimlig tid.

Hur din personliga information används

Shutterstock samlar in din information för att tillhandahålla tjänster till dig, efterleva rättsliga skyldigheter och förbättra våra produkter och tjänster. Vi varken säljer, hyr ut eller delar dina personuppgifter till eller med tredje part på något annat sätt än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Shutterstock kan komma att använda den här informationen i följande syften:

 • Behandla dina finansiella transaktioner.
 • Skicka din beställnings-/förnyelsebekräftelser.
 • Registrera din behörighet, om någon, för teknisk support eller andra förmåner som kan göras tillgängliga för registrerade användare.
 • Svara på kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar.
 • Administrera ditt konto.
 • Skicka efterfrågad produkt- eller tjänstinformation till dig.
 • Meddela dig om speciella erbjudanden och tjänster från Shutterstock och utvalda tredje parter.
 • Administrera kampanjer och tävlingar du deltar i och informera dig om resultaten.
 • Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet och/eller brott mot våra användarvillkor.
 • Tillgodose våra forsknings- och utvecklingsbehov för produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden; och
 • Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster och erbjudanden till dig.

Vi lagrar information som vi samlar in genom cookies, loggfiler, transparenta bilder och/eller tredjepartskällor för att skapa en samlad bild av dina inställningar. Vi knyter dina personuppgifter och/eller användningshistoriken för ditt medlemskap till information i sammanfattningen, för att tillhandahålla skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden, för att förbättra innehållet på webbplatsen för dig och/eller för att avgöra dina inställningar.

I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpande.

Om det krävs enligt lag (t.ex. för att efterfölja en stämning, fullmakt, domstolsbeslut eller juridiska processer som delgivits Shutterstock) och när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, undvika rättstvister, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier och/eller svara på en begäran från myndighet. Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett sådant avslöjande bör göras med hänsyn till den nationella säkerheten, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänintresse.

Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter

Shutterstock använder ett eller flera externa kreditkortsföretag för att fakturera dig för våra varor och tjänster. Så vitt vi vet varken behåller, delar, lagrar eller använder dessa företag personuppgifter för något annat ändamål.

Vi delar också personlig information med vissa företag som utför tjänster åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att de ska kunna utföra dessa tjänster. Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Shutterstock begränsas. Du hittar en lista över dessa tredjepartsbiträden här.

Vi varken säljer eller tillhandahåller personlig information på annat sätt till andra företag för marknadsföringen av deras egna produkter eller tjänster.

Datalagring

Vi behåller din information så länge som ditt konto är aktivt, informationen behövs för att tillhandahålla tjänsterna eller enligt vad som krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen för att ge dig tjänster kan du kontakta oss på privacy@shutterstock.com. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar. Vi kommer att behålla och använda information som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Val/Välj bort

Du kan välja bort att ta emot Shutterstocks e-postuppdateringar, nyhetsbrev och/eller partners e-postmeddelanden genom att kontakta support@bigstockphoto.com. Valet att välja bort sådana meddelanden kan också göras under registreringsprocessen. Shutterstock kontaktar dig när det sker förändringar i användarvillkoren. Dessutom skickar vi fortfarande servicerelaterade meddelanden inklusive, men inte begränsat till, ett e-postmeddelande vid registrering, e-postmeddelanden om förmåner, e-postmeddelanden som automatiskt triggas av åtgärder som du vidtog på webbplatsen och fakturarelaterade meddelanden. I allmänhet kan du inte välja bort dessa meddelanden som inte handlar om marknadsföring. Om du inte vill ta emot dem har du möjlighet att inaktivera ditt konto.

Om du använder en av Shutterstocks mobila appar kan vi komma att då och då skicka pushmeddelanden för att informera dig om event eller kampanjer som vi anordnar. Om du inte längre vill få dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem från enheten.

Skydd av din personliga information

Personuppgifterna som du lämnar i samband med användning av webbplatsen skyddas på flera sätt.

 • Du kommer åt din kontoprofil via ett lösenord och unikt kund-ID som du själv väljer. Detta lösenord är krypterat. Du bör sträva efter att använda ett starkt, alfanumeriskt lösenord och inte dela det med någon.
 • Din personliga information finns på en säker server som endast delar av Shutterstocks personal och entreprenörer har tillgång till via lösenord.
 • Dina personuppgifter krypteras när den sänds till Shutterstock.
 • När du anger känslig information (som kreditkortsnummer) på våra registrerings- eller orderformulär, krypterar vi informationen med hjälp av transport layer security-teknik.

Vi strävar efter att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföringen och när vi får den. Ingen metod för elektronisk lagring eller överföring via internet är dock 100 % säker. Även om vi tar hänsyn till känsligheten i de personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar samt aktuell status för den teknik vi använder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Om du har några frågor om säkerheten på våra webbplatser kan du skicka e-post till oss på privacy@shutterstock.com.

Ändringar i sekretesspolicyn

Shutterstock förbehåller sig rätten att då och då ändra sekretesspolicyn efter eget gottfinnande och kommer att meddela det via e-post eller på webbplatsens startsida när vi gör väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy innan ändringen träder i kraft. Om du till följd av sådana förändringar vill ändra det sätt som Shutterstock är tillåtet att använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att följa den metod som beskrivs i avsnittet Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.

Du kommer att anses ha fått kännedom om, och kommer att påverkas av, eventuella väsentliga förändringar i sekretesspolicyn efter att ett sådant meddelande har lagts upp med följande undantag: Om du vid tidpunkten då du lämnar personuppgifter till Shutterstock ges möjlighet (som du nu görs) att begränsa hur sådan information kommer att användas för att kommunicera med dig, antingen genom Shutterstock eller av tredje part, kommer Shutterstock inte ändra dina önskemål angående detta utan ditt uttryckliga medgivande. Men om Shutterstock förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, kan Shutterstock tillhandahålla sådant företag kundinformation som är relaterad till den del av vår verksamhet som såldes till eller slås samman med det andra företaget utan ditt medgivande. Shutterstock kommer dock att meddela om sådana försäljningar av tillgångar, förvärv eller fusioner på denna webbplats.

Social Media-widgets

Vår webbplats innehåller sociala media-funktioner, såsom Facebooks gilla-knapp och widgetar, till exempel Dela den här-knappen eller interaktiva mini-program som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan sätta en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala media-funktioner och widgetar finns antingen hos en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Enkel inloggning

Du kan logga in på vår webbplats med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss, t.ex. ditt namn och e-postadress för att i förväg fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på denna webbplats till din profilsida för att dela med andra inom ditt nätverk.

E-postmeddelanden för hänvisningsprogram

Om du väljer att använda våran hänvisningstjänst för att tipsa en vän om vår webbplats kommer vi att be dig om din väns namn och e-postadress. Vi kommer automatiskt att skicka ett engångs-e-postmeddelande till din vän för att bjuda in honom eller henne till webbplatsen. Shutterstock lagrar enbart denna information för att skicka detta e-postmeddelande samt för att spåra hur bra vårat hänvisningsprogram fungerar.

Din vän kan kontakta privacy@shutterstock.com och begära att vi tar bort denna information från vår databas.

Barn

Vi har inte för avsikt att värva eller samla in personlig information från personer under 18 års ålder. Om du är under 18 ska du inte ange några uppgifter på denna webbplats eller använda våra tjänster. Om du tror att ett av dina barn under 18 år har angett personlig information kontaktar du support@bigstockphoto.com för att ta bort informationen och avsluta barnets konto.

Klagomål angående sekretess

Individer som bor i vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har vissa lagstadgade rättigheter i fråga om sina personuppgifter. Med eventuella undantag som föreskrivs enligt lag kan du ha rätt att begära åtkomst till information samt begära att uppdatera, radera eller korrigera den här informationen.

I den utsträckning som Shutterstocks behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning förlitar sig Shutterstock på dess legitima intressen som beskrivs ovan för att behandla dina uppgifter. I de fall då Shutterstock behandlar vissa personuppgifter för Shutterstocks egna direkta marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst göra invändningar mot Shutterstocks användning av dina personuppgifter för detta ändamål genom att kontaktasupport@bigstockphoto.com. Du kan även välja att göra invändningar mot behandlingen genom att skicka e-post tillprivacy@shutterstock.com.

Shutterstock tar sina användares integritetsfrågor på allvar. Om du tror att Shutterstock inte har uppfyllt denna sekretesspolicy när det gäller din personliga information, kan du kontakta DPO på Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. I ditt brev beskriver du så detaljerat som möjligt på vilket sätt du anser att Shutterstocks sekretesspolicy inte har följts. Vi kommer att utreda ditt klagomål omgående. Om du inte får någon bekräftelse på din anmälan eller om din anmälan inte besvarats på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår USA-baserade tredjeparts tvistlösningsleverantör (gratis) från https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, bruket av denna webbplats eller dina förbindelser med denna webbplats, kan du kontakta vår DPO på privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954
Klicka här om du vill läsa om hur vi lämnar uppgifter till underbiträden.