stäng
bild
Bilder

Om redaktionell bildanvändning

De flesta bilder på Bigstock är klara att användas för kommersiellt bruk. De andra är märkta med "Endast för redaktionellt burk". Bilder för redaktionellt bruk är bilder på igenkännbara människor och platser utan modell- eller egendomsrelease. Sådana bilder passar bäst för nyhetsartiklar, men de är inte för kommersiellt bruk.

Exempel på bildmotiv för redaktionellt burk:

  • Nyhetshändelser
  • Sportevent
  • Konserter
  • Gatscener
  • Celebriteter

Dessa bilder tas ofta på offentliga platser. Dessa bilder kan på ett lagligt sätt användas för redaktionellt bruk, så som nyhetsrapportering, kritik eller kommentar på ett ämne i bilden, och för parodi. Du får inte använda bilderna för kommersiellt-, byte-, kampanj- eller annonseringssyften. För en detaljerad förklaring, läs noggrant igenom vårt avtal för bildanvändning.


Information för fotografer

Fotografer som inte vill skicka in redaktionella bilder, måste inkludera:

  • en tydlig beskrivning av bilden, inklusive vem som är i den
  • datum då bilden togs
  • platsen där bilden togs

Du behöver inte ladda upp en modellrelease för en bild för redaktionellt bruk. Bara vissa typer av bilder är lämpliga för redaktionellt bruk. Om du saknar modellrelease för en studioplåtning, är det inte acceptabelt. En bild för redaktionell användning ska inkludera ett specifikt föremål som kan användas som ämne i en nyhetsstory eller för kommentarer.